Unique Reach: definicija

Unique Reach važan je mjerni alat koje vam omogućuje da znate broj jedinstvenih korisnika koje dosežete svojim kampanjama.  


Na primjer, Ivo vidi vaš oglas na svojem mobilnom uređaju, stolnom računalu i na tabletu. Unique Reach potom može odrediti da svako od tih pojavljivanja dolazi od jednog korisnika, pa umjesto tri broji jedno pojavljivanje. 

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?