Unique Reach: Определение

Unique Reach е много важен показател. Той Ви дава възможност да разберете до колко уникални потребители достигат кампаниите Ви.  


Например Стивън вижда рекламата Ви на мобилния си телефона, на настолния си компютър и на таблета си. Unique Reach може да разпознае, че всяка от тези импресии идва от един потребител, и да я отчете като една вместо три. 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си