Om automatiserade regler i den tidigare och nya Google Ads-upplevelsen

I allmänhet återspeglas de ändringar du gör i den tidigare AdWords-upplevelsen i den nya Google Ads-upplevelsen. Vissa annonsörers automatiska regler ändras dock.

I den här artikeln går vi igenom ändringarna av automatiserade regler i den nya Google Ads-upplevelsen.

Vad som ändras

Reglerna som du har angett i den tidigare AdWords-upplevelsen migreras automatiskt till den nya Google Ads-upplevelsen så att du kan hantera dem i den nya upplevelsen. Vissa regler och kolumnvärden är emellertid föråldrade och stöds inte i den nya upplevelsen. Läs mer om kolumnändringar i den nya Google Ads-upplevelsen

Regler där kolumner eller kolumnvärden som inte stöds i den nya upplevelsen används slutar att fungera och märks som ogiltiga. Användardefinierade anpassade kolumner som refererar till föråldrade kolumner stöds inte heller i den nya Google Ads-upplevelsen. Regler där sådana anpassade kolumner används i kriterierna märks också som ogiltiga

När reglerna har migrerats kan du inte längre redigera eller skapa regler i den tidigare AdWords-upplevelsen.

När reglerna för ditt kund-id migreras går det inte att redigera några regler i ett par timmar. Körningen av reglerna påverkas överhuvudtaget inte. De körs som planerat.

Vad du måste göra

Du måste uppdatera alla ogiltiga regler som du vill ska fungera. Det kan du göra genom att ändra regelkriterierna och bara använda kolumner som stöds i den nya Google Ads-upplevelsen.

Så här rättar du till regler som är märkta som ogiltiga i den nya Google Ads-upplevelsen:

  1. Välj Regler under Massåtgärder på verktygsmenyn.
  2. Använd filtret ”Regelgiltighet = Ogiltig” på tabellen. Läs mer om anpassning av tabeller
  3. Klicka på Korrigera i den sista kolumnen för de regler som är märkta som ogiltiga. Orsaken till att regeln är märkt som ogiltig står längst upp på sidan.

Obs! När regler har överförts till den nya Google Ads-upplevelsen väntas de fungera annorlunda i de specifika fall som anges nedan:

  • I den nya Google Ads-upplevelsen påverkar regler dessutom testkampanjer, annonsgrupper och andra testenheter som skapas för att genomföra kampanjexperiment.
  • I den nya Google Ads-upplevelsen är Sök förl. exponeringsandel (plac.) tillgängligt för annonsgrupper som tillhör kampanjer med begränsad budget (som inte fanns i den tidigare AdWords-upplevelsen). Därför påverkar regler på annonsgruppsnivå där kolumnen Sök förl. exponeringsandel (plac.) används nu även annonsgrupper med begränsad budget i den nya Google Ads-upplevelsen.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt