En definisjon av SHA256-algoritmen

SHA256 står for Secure Hash Algorithm 256-bit, og den brukes til kryptografisk sikkerhet.

Kryptografiske hashalgoritmer genererer unike hasher som ikke kan reverseres. Jo større antall mulige hasher, desto mindre er sjansen for at to verdier kan generere samme hash.

Link til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt