אלגוריתם SHA256: הגדרה

SHA256 הוא קיצור שמשמעותו אלגוריתם גיבוב (hashing) של 256 סיביות. האלגוריתם הזה משמש להצפנה לצורכי אבטחה.

אלגוריתמים שמבצעים גיבוב (hash) לצורכי הצפנה מפיקים גיבובים ייחודיים ובלתי הפיכים. ככל שמספר הגיבובים האפשריים גדול יותר, קטן הסיכוי שאפשר יהיה ליצור משני ערכים את אותו גיבוב.

קישורים רלוונטיים

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה