Идентификационeн номер на мобилното устройство: Определение

Идентификационният номер на мобилното устройство е уникален идентификатор на клиента, използван за разграничаване на мобилно устройство.

Това може да е идентификатор за рекламодатели (IDFA) или идентификатор за реклами за Android.

Сродни връзки

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню