Идентификационeн номер на мобилното устройство: Определение

Идентификационният номер на мобилното устройство е уникален идентификатор на клиента, използван за разграничаване на мобилно устройство.

Това може да е идентификатор за рекламодатели (IDFA) или идентификатор за реклами за Android.

Сродни връзки

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
Drive Revenue with Optiscore

Want to improve account health and drive business goals? Learn from industry & Google experts on how to drive revenue with the help of Optimization Score & Auto Apply Recommendations.

Register Now

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню