Хеширани подаци: дефиниција

Хеширани подаци мапирају оригинални стринг знакова на податке фиксне дужине. Алгоритам генерише хеширане податке и тако штити оригинални текст.

Сродни линкови

Да ли вам је ово било корисно?
Како то можемо да побољшамо?