Хеширани данни: Определение

Хешираните данни съпоставят първоначалния низ от знаци с данни с определена дължина. Хешираните данни се генерират от алгоритъм, като така се защитава сигурността на първоначалния текст.

Сродни връзки

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си