Pag-hash: Kahulugan

Ang pag-hash ay isang prosesong bumubuo ng value o mga value mula sa isang string ng text gamit ang isang mathematical formula.

Ang resulta ay isang naka-encrypt na value, na ginagawang secure ang data.

Mga kaugnay na link

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu