ไฟล์ CSV: คำจำกัดความ

ไฟล์ CSV (ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค) คือไฟล์ข้อความที่มีรูปแบบเฉพาะซึ่งจะช่วยให้สามารถบันทึกข้อมูลในรูปแบบโครงสร้างตารางได้

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก