קובץ CSV: הגדרה

קובץ של ערכים מופרדים בפסיקים (CSV) הוא קובץ טקסט בפורמט ספציפי שמאפשר שמירה של נתונים בפורמט טבלה מובנה.

קישורים רלוונטיים

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?