CSV file: Kahulugan

Ang CSV (comma-separated values) file ay isang text file na may partikular na format na nagbibigay-daan para ma-save ang data sa isang format na may istruktura ng talahanayan.

Mga kaugnay na link

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu