Giới thiệu về tính năng giải thích (bản thử nghiệm)

Với tính năng giải thích, bạn có thể hiểu rõ hơn về những thay đổi lớn trong hiệu quả hoạt động của tài khoản Google Ads. Khi bạn nhận thấy sự biến động đáng kể về hiệu quả hoạt động của chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo trên Mạng tìm kiếm, phần giải thích sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm hiểu lý do dẫn đến những thay đổi này. 

Phần giải thích có thể giúp bạn tìm hiểu thêm về cách các yếu tố sau có thể tác động đến hiệu quả hoạt động của chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo:

 • Thay đổi giá thầu: Mức độ ảnh hưởng có thể gây ra của việc thay đổi giá thầu đối với vị trí và tần suất hiển thị quảng cáo của bạn. 
 • Thay đổi Hệ số sửa đổi giá thầu: Mức độ ảnh hưởng có thể gây ra của việc thay đổi hệ số sửa đổi giá thầu theo thiết bị, hệ số sửa đổi giá thầu theo vị trí, hệ số sửa đổi giá thầu theo thông tin nhân khẩu học và hệ số sửa đổi giá thầu theo đối tượng đối với hiệu quả hoạt động.
 • Thay đổi ngân sách: Mức độ có thể ảnh hưởng của việc thay đổi ngân sách đối với số lượt nhấp và số lượt hiển thị mà quảng cáo của bạn nhận được.
 • Phân bổ ngân sách: Mức độ ảnh hưởng có thể gây ra của việc phân bổ ngân sách trên nhiều mục (ví dụ: nhóm quảng cáo) đối với hiệu quả hoạt động của các mục khác.
 • Tốc độ cạn kiệt ngân sách: Mức độ cạn kiệt ngân sách nhanh hoặc chậm hơn bình thường mà việc thay đổi giá mỗi lượt nhấp (CPC) trung bình có thể gây ra. 
 • Tính đủ điều kiện: Mức độ ảnh hưởng có thể gây ra của nhiều yếu tố đối với tần suất để quảng cáo của bạn đủ điều kiện nhận được lưu lượng truy cập (ví dụ: tình trạng cạn kiệt ngân sách hoặc tạm dừng một nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch khi toàn bộ quảng cáo trong một nhóm quảng cáo bị từ chối).  
 • Lịch sử thay đổi: Mức độ có thể ảnh hưởng của những thay đổi trong tài khoản đối với hiệu quả hoạt động của tài khoản.
 • Thay đổi cách nhắm mục tiêu: Mức độ có thể ảnh hưởng của việc thay đổi tùy chọn nhắm mục tiêu theo vị trí, nhắm mục tiêu theo từ khóa, trạng thái từ khóa cũng như việc thêm/xóa đối tượng đối với hiệu quả hoạt động.
 • Cạnh tranh từ phiên đấu giá và sở thích tìm kiếm: Mức độ có thể ảnh hưởng của việc thay đổi khối lượng tìm kiếm trên các đối tác Tìm kiếm cũng như chọn tham gia/chọn không tham gia đối với hiệu quả hoạt động.

Lợi ích

 • Tiết kiệm thời gian. Khám phá lý do khiến hiệu quả hoạt động của tài khoản thay đổi chỉ bằng vài lượt nhấp.
 • Tất cả nội dung ở một nơi duy nhất. Bạn không còn phải tham chiếu chéo báo cáo, danh sách kiểm tra hoặc các công cụ khác mà chỉ cần so sánh hai phạm vi ngày. Bạn sẽ nhận được phần giải thích cho các thay đổi đáng kể về hiệu quả hoạt động (nếu có).
 • Tính chính xác. Có được thông tin chính xác và đầy đủ hơn để chẩn đoán các lý do có thể xảy ra đối với các thay đổi trong hiệu quả hoạt động của chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo.

Cách xem phần giải thích trong tài khoản

About Explanations
 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads
 2. Từ trình đơn di chuyển ở phía bên trái, hãy nhấp vào Chiến dịch tìm kiếm
 3. Từ trình đơn trang ở phía bên trái, hãy nhấp vào Chiến dịch hoặc Nhóm quảng cáo.  
 4. Ở bên phải góc phía trên của màn hình, hãy nhấp vào mũi tên xuống bên cạnh phạm vi ngày.
 5. Nhấp vào nút chuyển đổi bên cạnh mục "So sánh" để bật trường phạm vi ngày thứ hai.
 6. Trong phạm vi ở phía trên cùng, hãy chọn ngày mà bạn muốn so sánh. 
 7. Tiếp theo, bạn hãy nhớ chọn Kỳ trước trong mục “So sánh".
  Hãy đảm bảo các khoảng thời gian có độ dài bằng nhau, nếu không phần giải thích sẽ không hiển thị.
 8. Nhấp vào Áp dụng. Bạn sẽ thấy kết quả cho cả hai phạm vi ngày trong biểu đồ hiệu quả hoạt động.
 9. Bạn sẽ thấy % thay đổi được thêm vào bên dưới các số trong các cột chỉ số hiệu quả hoạt động. % thay đổi sẽ có dạng “+X%” or “-X%”. Những thay đổi đáng kể sẽ được đánh dấu bằng màu xanh da trời. Hãy nhấp vào % thay đổi được đánh dấu để mở bảng giải thích.
  • Bảng giải thích sẽ xuất hiện ở bên phải màn hình. Bảng này chứa một danh sách các mục (như nhóm quảng cáo hoặc từ khóa) có thể giải thích cho thay đổi mà bạn đang tìm hiểu. 
 10. Nhấp vào Các chi tiết khác để biết thông tin chi tiết về thay đổi trong hiệu quả hoạt động của một mục cụ thể.
 • Bạn chỉ có thể sử dụng tính năng Giải thích trong các Chiến dịch tìm kiếm sử dụng chiến lược đặt giá thầu thủ công hoặc CPC nâng cao. Bạn sẽ không thấy phần giải thích trên các chiến dịch Tìm kiếm+, Hiển thị, Video, Mua sắm hoặc Quảng cáo tìm kiếm động hay các chiến dịch sử dụng chiến lược đặt giá thầu tự động.
 • Hiện tại, phần giải thích chỉ hỗ trợ cho các chỉ số Số lượt nhấp, Chi phí và Số lượt hiển thị. 
 • Phần giải thích sẽ chỉ xuất hiện khi những chỉ số trên đáp ứng ngưỡng về số lượng và mức độ thay đổi.
 • Bạn chỉ có thể sử dụng tính năng giải thích cho dữ liệu trong phạm vi 90 ngày qua. Bạn vẫn có thể xem % thay đổi cho dữ liệu từ hơn 90 ngày trước, nhưng cửa sổ giải thích sẽ không hiển thị.
 • Tính năng giải thích chỉ hoạt động để so sánh những khoảng thời gian có độ dài bằng nhau và khoảng thời gian liền nhau.

Đường liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố