Giới thiệu về tính năng giải thích

Tính năng giải thích cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về những thay đổi lớn trong hiệu quả hoạt động của tài khoản Google Ads của bạn. Khi hiệu quả hoạt động của một chiến dịch/Nhóm quảng cáo trên Mạng Tìm kiếm của bạn có sự thay đổi đáng kể, tính năng giải thích sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm ra nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi đó.

Tính năng giải thích hiện chỉ áp dụng cho những Chiến dịch tìm kiếm đang sử dụng chiến lược đặt giá thầu CPC thủ công hoặc CPC nâng cao.

Lợi ích

 • Tiết kiệm thời gian: Bạn chỉ cần thực hiện vài cú nhấp để tìm hiểu lý do tại sao hiệu quả hoạt động của tài khoản của bạn lại thay đổi.
 • Tất cả ở cùng một nơi: Bạn không còn phải tham khảo chéo các báo cáo, danh sách kiểm tra hoặc các công cụ khác – mà chỉ cần so sánh hai phạm vi ngày. Ngoài ra, bạn sẽ thấy nội dung giải thích về những thay đổi đáng kể trong hiệu quả hoạt động (nếu có).
 • Chẩn đoán các vấn đề: Bạn sẽ nhận được thông tin chính xác và toàn diện hơn để chẩn đoán các lý do có thể dẫn đến những thay đổi trong hiệu quả hoạt động của chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo của bạn.

Các loại nội dung giải thích

Nội dung giải thích có thể giúp bạn tìm hiểu thêm về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố sau đây đến hiệu quả hoạt động của chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo của bạn.

 • Những thay đổi về giá thầu: Mức độ ảnh hưởng của những thay đổi về giá thầu đến vị trí và tần suất mà quảng cáo của bạn hiển thị. 
 • Những thay đổi về mục tiêu của chiến lược giá thầu: Mức độ ảnh hưởng của những thay đổi về mục tiêu ở cấp nhóm quảng cáo, chiến dịch hoặc danh mục đầu tư đến hiệu suất mà bạn đạt được. 
 • Những thay đổi về hạn mức giá thầu: Mức độ ảnh hưởng của việc đặt hoặc thay đổi hạn mức giá thầu đến việc tự động tối ưu hóa giá thầu của bạn. Hạn mức giá thầu có thể ngăn Google Ads điều chỉnh giá thầu của bạn thành số tiền phù hợp nhất cho mục tiêu của bạn.
 • Những thay đổi về chiến lược đặt giá thầu: Mức độ ảnh hưởng của những thay đổi về loại chiến lược hoặc chiến lược danh mục đầu tư đến hiệu quả hoạt động. Mỗi loại chiến lược giá thầu tự động được thiết kế để giúp bạn đạt được một mục tiêu cụ thể cho doanh nghiệp của mình.
 • Những thay đổi về Hệ số sửa đổi giá thầu: Mức độ ảnh hưởng của những thay đổi về hệ số sửa đổi giá thầu theo thiết bị, theo vị trí, theo thông tin nhân khẩu học và theo đối tượng đến hiệu quả hoạt động.
 • Thay đổi ngân sách: Mức độ có thể ảnh hưởng của việc thay đổi ngân sách đối với số lượt nhấp và số lượt hiển thị mà quảng cáo của bạn nhận được.
 • Phân bổ ngân sách: Mức độ ảnh hưởng có thể gây ra của việc phân bổ ngân sách trên nhiều mục (ví dụ: nhóm quảng cáo) đối với hiệu quả hoạt động của các mục khác.
 • Tốc độ cạn kiệt ngân sách: Mức độ ảnh hưởng của việc thay đổi chi phí trung bình cho mỗi lượt nhấp (CPC) đến tốc độ cạn kiệt ngân sách – nhanh hơn hoặc chậm hơn bình thường. 
 • Số lượt chuyển đổi: Mức độ ảnh hưởng của việc thay đổi các tùy chọn cài đặt hoặc trạng thái hành động chuyển đổi của bạn đến số lượt chuyển đổi mà bạn nhận được. Nội dung giải thích cũng bao gồm dữ liệu về độ trễ của lượt chuyển đổi và tần suất kích hoạt thẻ để giúp bạn chẩn đoán những thay đổi trong hiệu quả hoạt động của mình.
 • Trạng thái đủ điều kiện: Mức độ ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau đến tần suất quảng cáo của bạn đủ điều kiện nhận được lưu lượng truy cập (ví dụ: tình trạng cạn kiệt ngân sách, việc tạm dừng một nhóm quảng cáo/chiến dịch hoặc trường hợp tất cả các quảng cáo trong một nhóm quảng cáo đều bị từ chối).  
 • Những thay đổi về tiêu chí nhắm mục tiêu: Mức độ ảnh hưởng của những thay đổi về tiêu chí nhắm mục tiêu theo vị trí hoặc theo từ khóa, trạng thái từ khóa và việc thêm/xóa một đối tượng đến hiệu quả hoạt động.
 • Khả năng cạnh tranh trong phiên đấu giá và mức độ quan tâm tìm kiếm: Mức độ ảnh hưởng của những thay đổi về lượng tìm kiếm trên các Đối tác tìm kiếm và việc chọn tham gia/chọn không tham gia các Đối tác tìm kiếm đến hiệu quả hoạt động.
 • Lịch sử thay đổi: Mức độ ảnh hưởng của những thay đổi về tài khoản đến hiệu quả hoạt động của tài khoản đó.  

Cách xem nội dung giải thích trong tài khoản của bạn

Bạn sẽ không thấy nội dung giải thích nếu phạm vi ngày của bạn có chứa ngày hôm nay, vì bạn có thể sẽ còn nhận được nhiều dữ liệu hơn nữa trong hôm nay.

Xem nội dung giải thích

Theo mặc định, bạn sẽ thấy nội dung giải thích thể hiện thông tin so sánh giữa phạm vi ngày mà bạn đã chọn với kỳ trước đó có cùng thời lượng:

 1. Chuyển đến trang chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo của bạn.
 2. Di chuột qua các giá trị màu xanh dương và có kèm theo dòng chấm trong bảng dữ liệu của bạn.
 3. Bạn sẽ thấy giá trị này đã thay đổi như thế nào kể từ kỳ gần nhất.
  Ví dụ: nếu chọn phạm vi ngày là 7 ngày qua, bạn sẽ thấy nội dung giải thích về sự thay đổi trong hiệu quả hoạt động của bạn so với tuần trước đó.
 4. Hãy nhấp vào Xem nội dung giải thích để xem lý do dẫn đến sự thay đổi.

Xem nội dung giải thích cho phạm vi ngày tùy chỉnh

Để so sánh hai phạm vi ngày tùy chỉnh, hãy chọn hai khoảng thời gian mà bạn muốn so sánh trong công cụ chọn phạm vi ngày:

 1. Ở góc trên bên phải của màn hình, hãy nhấp vào mũi tên xuống bên cạnh phạm vi ngày.
 2. Nhấp vào nút chuyển bên cạnh "So sánh", rồi chọn Kỳ trước bên dưới nút này.
 3. Chọn một khoảng thời gian. Hãy đảm bảo rằng cả hai khoảng thời gian này liền nhau và có thời lượng bằng nhau. Nếu không, nội dung giải thích sẽ không xuất hiện.
 4. Nhấp vào Áp dụng.

Bạn sẽ thấy tỷ lệ thay đổi (theo phần trăm) được thêm vào bên dưới những con số trong các cột chỉ số về hiệu quả hoạt động.

Những thay đổi đáng kể sẽ được làm nổi bật bằng màu xanh dương và có kèm theo nội dung giải thích.

Lý do khiến bạn có thể không thấy nội dung giải thích

 • Tính năng giải thích hiện chỉ áp dụng cho những Chiến dịch tìm kiếm đang sử dụng chiến lược đặt giá thầu thủ công hoặc CPC nâng cao. Bạn sẽ không thấy nội dung giải thích cho Chiến dịch tìm kiếm, Chiến dịch hiển thị, Chiến dịch video, Chiến dịch mua sắm, Chiến dịch quảng cáo tìm kiếm động, hoặc những chiến dịch đang sử dụng chiến lược đặt giá thầu tự động.
 • Hiện tại, bạn chỉ có thể thấy nội dung giải thích về số lượt nhấp, chi phí, số lượt hiển thị và số lượt chuyển đổi. 
 • Tính năng giải thích sẽ chỉ được kích hoạt khi những chỉ số trên đạt đến ngưỡng về số lượng và tỷ lệ thay đổi.
 • Bạn chỉ có thể sử dụng tính năng giải thích cho dữ liệu trong phạm vi 90 ngày qua. Bạn vẫn có thể xem % thay đổi cho dữ liệu từ hơn 90 ngày trước, nhưng cửa sổ giải thích sẽ không hiển thị.
 • Tính năng giải thích chỉ hoạt động để so sánh những khoảng thời gian có độ dài bằng nhau và khoảng thời gian liền nhau.

Đường liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố