Giới thiệu về tính năng giải thích

Tính năng giải thích cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về những thay đổi lớn về hiệu suất tài khoản Google Ads của bạn. Khi hiệu suất của một Chiến dịch tìm kiếm/Chiến dịch quảng cáo ứng dụng/nhóm quảng cáo có sự thay đổi đáng kể, tính năng giải thích sẽ giúp bạn tìm hiểu nhanh nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi đó.

Tính năng giải thích hiện được áp dụng cho:
 • Chiến dịch Tìm kiếm sử dụng chiến lược đặt giá thầu CPC thủ công, CPC nâng cao, CPC nâng cao cho giá trị, CPA mục tiêu, tối đa hóa lượt chuyển đổi, tối đa hóa số lượt nhấp, tối đa hóa giá trị chuyển đổi và lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo
 • Chiến dịch Quảng cáo ứng dụng sử dụng chiến lược đặt giá thầu CPA mục tiêu

Lợi ích

 • Tiết kiệm thời gian: Bạn chỉ cần thực hiện vài cú nhấp để tìm hiểu lý do tại sao hiệu quả hoạt động của tài khoản của bạn lại thay đổi.
 • Tất cả ở cùng một nơi: Bạn không còn phải tham khảo chéo các báo cáo, danh sách kiểm tra hoặc các công cụ khác, mà chỉ cần so sánh hai phạm vi ngày. Ngoài ra, bạn sẽ thấy nội dung giải thích về những thay đổi đáng kể về hiệu suất (nếu có).
 • Chẩn đoán các vấn đề: Bạn sẽ nhận được thông tin chính xác và toàn diện hơn để chẩn đoán các lý do có thể dẫn đến những thay đổi về hiệu suất của chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo.

Các loại nội dung giải thích

Nội dung giải thích có thể giúp bạn tìm hiểu thêm về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố sau đây đến hiệu suất chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo của bạn.

Nội dung giải thích về hoạt động đặt giá thầu

 • Những thay đổi về giá thầu: Mức độ ảnh hưởng của những thay đổi về giá thầu đến vị trí và tần suất mà quảng cáo của bạn hiển thị.
 • Những thay đổi về mục tiêu của chiến lược giá thầu: Mức độ ảnh hưởng của những thay đổi về mục tiêu ở cấp nhóm quảng cáo, chiến dịch hoặc danh mục đầu tư đến hiệu suất của bạn.
 • Những thay đổi về hạn mức giá thầu: Mức độ ảnh hưởng của việc đặt hoặc thay đổi hạn mức giá thầu đến việc tự động tối ưu hóa giá thầu của bạn. Hạn mức giá thầu có thể ngăn Google Ads điều chỉnh giá thầu của bạn thành số tiền phù hợp nhất cho mục tiêu của bạn.
 • Những thay đổi về chiến lược giá thầu: Mức độ ảnh hưởng của những thay đổi về loại chiến lược hoặc chiến lược danh mục đầu tư đến hiệu suất. Mỗi loại chiến lược giá thầu tự động được thiết kế để giúp bạn đạt được một mục tiêu cụ thể cho doanh nghiệp của mình.
 • Những thay đổi về Hệ số sửa đổi giá thầu: Mức độ ảnh hưởng của những thay đổi về hệ số sửa đổi giá thầu theo thiết bị, theo vị trí, theo thông tin nhân khẩu học và theo đối tượng đến hiệu suất.

Nội dung giải thích về ngân sách

 • Những thay đổi về ngân sách: Mức độ có thể ảnh hưởng của việc thay đổi ngân sách đến số lượt nhấp và số lượt hiển thị mà quảng cáo của bạn nhận được.
 • Việc phân bổ ngân sách: Mức độ có thể ảnh hưởng của việc phân bổ ngân sách trên nhiều mục (ví dụ: nhóm quảng cáo) đến hiệu suất của các mục khác.
 • Tốc độ cạn kiệt ngân sách: Mức độ ảnh hưởng của việc thay đổi chi phí trung bình cho mỗi lượt nhấp (CPC) đến tốc độ cạn kiệt ngân sách – nhanh hơn hay chậm hơn bình thường.

Nội dung giải thích về lượt chuyển đổi

 • Chế độ cài đặt lượt chuyển đổi: Mức độ ảnh hưởng của những thay đổi về chế độ cài đặt lượt chuyển đổi đến hiệu suất, bao gồm cả thay đổi đối với thời lượng chuyển đổi, số lượt chuyển đổi, mô hình phân bổ và các chế độ cài đặt khác.
 • Độ trễ chuyển đổi: Các lượt chuyển đổi gần đây chưa được báo cáo có thể làm giảm số lượt chuyển đổi như thế nào.
 • Biến động về số lượt chuyển đổi nhận được: Mức độ ảnh hưởng của những thay đổi về số lượt chuyển đổi đến hiệu suất và liệu những thay đổi này có phải do sự sụt giảm về số lượt kích hoạt thẻ chuyển đổi, lượt hiển thị, lượt nhấp, tỷ lệ chuyển đổi hoặc tỷ lệ nhấp hay không.

Nội dung giải thích về giá trị chuyển đổi

 • Chế độ cài đặt giá trị chuyển đổi: Mức độ ảnh hưởng của những thay đổi về chế độ cài đặt giá trị chuyển đổi đến hiệu suất, bao gồm cả những thay đổi về giá trị mặc định, giá trị theo giao dịch cụ thể, giá trị động và các chế độ cài đặt khác về giá trị.
 • Độ trễ giá trị chuyển đổi: Các lượt chuyển đổi gần đây chưa được báo cáo có thể làm giảm giá trị chuyển đổi như thế nào.
 • Biến động về giá trị chuyển đổi nhận được: Mức độ ảnh hưởng của những thay đổi về giá trị chuyển đổi nhận được đến hiệu suất và liệu những thay đổi này có phải là do sự sụt giảm về số lượt nhấp, tỷ lệ chuyển đổi, tỷ lệ nhấp hoặc tỷ lệ phần trăm lượt chuyển đổi có giá trị liên quan hay không.

Tất cả các nội dung giải thích khác

 • Những thay đổi về tài sản: Mức độ ảnh hưởng của việc thêm hoặc xóa tài sản dùng cho quảng cáo trong Chiến dịch quảng cáo ứng dụng đến hiệu suất.
 • Trạng thái đủ điều kiện: Mức độ ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau đến tần suất quảng cáo của bạn đủ điều kiện nhận được lưu lượng truy cập (ví dụ: tình trạng cạn kiệt ngân sách, việc tạm dừng một nhóm quảng cáo/chiến dịch hoặc trường hợp tất cả các quảng cáo trong một nhóm quảng cáo đều bị từ chối).
 • Mục tiêu tối ưu hóa: Mức độ ảnh hưởng của việc thay đổi mục tiêu tối ưu hóa trong chiến dịch quảng cáo ứng dụng (chẳng hạn như việc thay đổi lượt cài đặt thành hành động trong ứng dụng) đến hiệu suất.
 • Những thay đổi về tiêu chí nhắm mục tiêu: Mức độ ảnh hưởng của những thay đổi về tiêu chí nhắm mục tiêu theo vị trí hoặc theo từ khóa, trạng thái từ khóa và việc thêm/xóa một đối tượng đến hiệu suất.
 • Khả năng cạnh tranh trong phiên đấu giá và mức độ quan tâm trong hoạt động tìm kiếm: Mức độ ảnh hưởng của những thay đổi về lượng tìm kiếm trên các Đối tác tìm kiếm và việc chọn sử dụng/chọn không sử dụng các Đối tác tìm kiếm đến hiệu suất.
 • Lịch sử thay đổi: Mức độ ảnh hưởng của những thay đổi về tài khoản đến hiệu suất của tài khoản đó.

Cách xem nội dung giải thích trong tài khoản của bạn

Bạn sẽ không thấy nội dung giải thích nếu phạm vi ngày của bạn có chứa ngày hôm nay, vì bạn có thể sẽ còn nhận được nhiều dữ liệu hơn nữa trong hôm nay.

Xem nội dung giải thích

Theo mặc định, bạn sẽ thấy nội dung giải thích thể hiện thông tin so sánh giữa phạm vi ngày mà bạn đã chọn với kỳ trước đó có cùng thời lượng:

 1. Chuyển đến trang chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo của bạn.
 2. Di chuột qua các giá trị màu xanh dương và có kèm theo đường chấm trong bảng dữ liệu của bạn$1,193.60.
 3. Bạn sẽ thấy giá trị này đã thay đổi như thế nào kể từ kỳ gần nhất.
  Ví dụ: nếu chọn phạm vi ngày là 7 ngày qua, bạn sẽ thấy nội dung giải thích về sự thay đổi trong hiệu quả hoạt động của bạn so với tuần trước đó.
 4. Hãy nhấp vào Xem nội dung giải thích để xem lý do dẫn đến sự thay đổi.

Xem nội dung giải thích cho phạm vi ngày tùy chỉnh

Để so sánh hai phạm vi ngày tùy chỉnh, hãy chọn hai khoảng thời gian mà bạn muốn so sánh trong công cụ chọn phạm vi ngày:

 1. Ở góc trên bên phải màn hình, nhấp vào mũi tên xuống bên cạnh phạm vi ngày.Date range drop down menu
 2. Nhấp vào nút chuyển bên cạnh "So sánh", rồi chọn Kỳ trước bên dưới nút này.
 3. Chọn một khoảng thời gian. Hãy đảm bảo rằng cả hai khoảng thời gian này liền nhau và có thời lượng bằng nhau. Nếu không, nội dung giải thích sẽ không xuất hiện.
 4. Nhấp vào Áp dụng.

Bạn sẽ thấy tỷ lệ thay đổi (theo phần trăm) được thêm vào bên dưới những con số trong các cột chỉ số về hiệu quả hoạt động.

Những thay đổi đáng kể sẽ được làm nổi bật bằng màu xanh dương và có kèm theo nội dung giải thích.

Lý do khiến bạn có thể không thấy nội dung giải thích

 • Tính năng giải thích hiện chỉ áp dụng cho những Chiến dịch tìm kiếm đang sử dụng chiến lược đặt giá thầu thủ công, CPC nâng cao hoặc CPA mục tiêu, cũng như những Chiến dịch ứng dụng đang sử dụng chiến lược CPA mục tiêu. Bạn sẽ không thấy nội dung giải thích cho Chiến dịch tìm kiếm có lựa chọn hiển thị, Mạng Hiển thị, Chiến dịch video, Chiến dịch mua sắm hoặc Chiến dịch quảng cáo tìm kiếm động.
 • Tính năng giải thích sẽ chỉ được kích hoạt khi những chỉ số trên đạt đến ngưỡng về số lượng và tỷ lệ thay đổi.
 • Bạn chỉ có thể sử dụng tính năng giải thích cho dữ liệu trong phạm vi 90 ngày qua. Bạn vẫn có thể xem % thay đổi cho dữ liệu từ hơn 90 ngày trước, nhưng cửa sổ giải thích sẽ không hiển thị.
 • Tính năng giải thích chỉ hoạt động để so sánh những khoảng thời gian liền nhau và có thời lượng bằng nhau.

Tính năng giải thích áp dụng cho các chỉ số sau:

Loại chiến dịch Chiến lược giá thầu Chỉ số được hỗ trợ
Tìm kiếm CPC nâng cao cho giá trị Giá trị chuyển đổi
Tìm kiếm CPC thủ công và CPC nâng cao Số lượt nhấp, chi phí, số lượt hiển thị, số lượt chuyển đổi và giá trị chuyển đổi
Tìm kiếm Tối đa hóa số lượt nhấp Số lượt nhấp và chi phí
Tìm kiếm Tối đa hóa lượt chuyển đổi Chi phí và số lượt chuyển đổi
Tìm kiếm Tối đa hóa giá trị chuyển đổi và Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo Chi phí và giá trị chuyển đổi
Tìm kiếm CPA mục tiêu Chi phí và số lượt chuyển đổi
Ứng dụng CPA mục tiêu Chi phí, số lượt cài đặt và số hành động trong ứng dụng

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false