Om förklaringar

Förklaringar visar information om betydande resultatförändringar i ditt Google Ads-konto. När du ser stora variationer i resultaten från en sökkampanj eller annonsgrupp kan du snabbt ta reda på varför saker och ting inträffade med hjälp av förklaringarna.

Förklaringar är för närvarande endast tillgängliga för sökkampanjer med budgivning av typen Manuell CPC eller Förbättrad CPC.

Fördelar

 • Spara tid: Ta reda på varför ditt kontoresultat har förändrats med bara några klick.
 • Allt på ett ställe: Du behöver inte längre dubbelkontrollera rapporter, checklistor eller andra verktyg. Jämför bara två datumintervall så visas förklaringar av eventuella större resultatförändringar.
 • Felsök problem: Du får en mer exakt och heltäckande vy så att du kan diagnostisera möjliga orsaker till förändringar i kampanj- eller annonsgruppsresultatet.

Typer av förklaringar

Med förklaringar kan du ta reda på mer om hur följande faktorer kan ha påverkat dina kampanj- eller annonsgruppsresultat.

 • Budändringar: hur ändringar av dina bud kan ha påverkat var och hur ofta dina annonser visades 
 • Ändringar budstrategimål; hur ändringar av målet på annonsgrupps-, kampanj- eller portföljnivå kan ha påverkat resultatet. 
 • Ändringar av budgränser:: hur inställning eller ändring av budgränser påverkar automatisk optimering av dina bud. Budgränser kan hindra Google Ads från att justera buden till det belopp som krävs för att nå målet.
 • Ändringar av budstrategi: hur ändringar av strategitypen eller portföljen kan ha påverkat resultatet Alla våra automatiska budstrategier är utformade för att hjälpa dig att nå ett specifikt mål för din verksamhet.
 • Ändringar av budmodifierare: hur ändringar av dina budmodifierare för enhet, plats, demografi och målgrupp kan ha påverkat resultaten
 • Budgetändringar: hur ändringar av din budget kan ha påverkat hur många klick och exponeringar dina annonser har fått.
 • Budgetfördelning: hur fördelningen av din budget över flera enheter (till exempel annonsgrupper) kan ha påverkat resultaten för andra enheter.
 • Budgetens förbrukningsfrekvens: hur ändringar i din genomsnittliga kostnad per klick (CPC) kan ha medfört att budgeten förbrukades snabbare eller långsammare än vanligt 
 • Konverteringar: hur ändringar av statusen på dina konverteringsåtgärder kan ha påverkat antalet konverteringar Förklaringarna innehåller också information om konverteringsfördröjning och taggaktiveringsfrekvens så att du lättare kan diagnostisera förändringarna i resultaten.
 • Kvalifikation: hur olika faktorer kan ha påverkat hur ofta dina annonser var kvalificerade för trafik (till exempel budgetförbrukning eller att en annonsgrupp eller kampanj pausades när alla annonser i en annonsgrupp avvisades)  
 • Inriktningsändringar: hur resultatet kan ha påverkats av att platsinriktning, sökordsinriktning eller sökordsstatus ändrades eller av att en målgrupp lades till/togs bort
 • Auktionskonkurrens och sökintresse: hur resultatet kan ha påverkats av ändringar i sökvolymen hos sökpartner och om en sökpartner valdes eller valdes bort
 • Ändringshistorik: hur kontoresultatet kan ha påverkats av förändringar i ditt konto  

Visa förklaringar i ditt konto

Inga förklaringar visas om datumintervallet innefattar dagens datum, eftersom det kan finnas fler uppgifter om dagen.

Visa förklaringar

Som standard visas förklaringar som jämför det valda datumintervallet med föregående period av samma längd:

 1. Öppna sidan Kampanjer eller Annonsgrupper.
 2. Håll muspekaren över värdena i datatabellen som visas blå med en prickad linje .
 3. Då ser du hur värdet har förändrats sedan förra perioden.
  Om du till exempel har valt de senaste sju dagarna som datumintervall ser du en förklaring av hur resultatet förändrades från veckan innan.
 4. Klicka på Visa förklaring för att se vad som orsakade förändringen.

Se förklaringar för anpassade datumintervall

Om du vill jämföra två anpassade intervall väljer du de två tidsperioderna du vill jämföra i det valda datumintervallet:

 1. Klicka på nedåtpilen vid datumintervallet högst upp till höger.
 2. Klicka på reglaget vid Jämför och välj Föregående period nedanför.
 3. Välj en tidsperiod. Se till att båda perioderna är lika långa och sammanhängande, annars visas inga förklaringar.
 4. Klicka på Använd.

Du ser den procentuella förändringen under siffrorna i kolumnen för resultatmätvärden.

Större förändringar markeras i blått med en förklaring.

Anledningar till att du inte ser en förklaring

 • Förklaringar är endast tillgängliga för sökkampanjer som använder manuell budgivning eller Förbättrad CPC. Det visas inte förklaringar för kampanjer av typen Sök+, display, video, Shopping eller dynamiska sökannonser eller kampanjer med automatisk budgivning.
 • För närvarande visas förklaringarna endast för klick, kostnad, exponeringar och konverteringar. 
 • Förklaringar aktiveras bara om de når gränsvärdet för volym och förändring:
 • Förklaringar är endast tillgängliga för data från de senaste 90 dagarna. Du kan se den procentuella förändringen för mer än 90 dagar, men förklaringsfönstret visas inte.
 • Förklaringar fungerar endast för jämförelser av sammanhängande tidsperioder som är lika långa.

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt