Om förklaringar (beta)

Med förklaringar kan du få tydlig information om stora förändringar i resultaten i ditt Google Ads-konto. När du ser stora variationer i resultaten för en sökkampanj eller annonsgrupp kan du med hjälp av förklaringar snabbt ta reda på varför saker och ting har förändrats. 

Du kan använda förklaringar för att ta reda på mer om hur följande faktorer kan ha påverkat dina kampanj- eller annonsgruppsresultat:

 • Budändringar: hur ändringar av dina bud kan ha påverkat var och hur ofta dina annonser visades. 
 • Ändringar av budmodifierare: hur ändringar av dina budmodifierare för enhet, plats, demografi och målgrupp kan ha påverkat resultaten.
 • Budgetändringar: hur ändringar av din budget kan ha påverkat hur många klick och exponeringar dina annonser har fått.
 • Budgetfördelning: hur fördelningen av din budget över flera enheter (till exempel annonsgrupper) kan ha påverkat resultaten för andra enheter.
 • Budgetens förbrukningsfrekvens: hur ändringar i din genomsnittliga kostnad per klick (CPC) kan ha fått din budget att förbrukas snabbare eller långsammare än vanligt. 
 • Kvalifikation: hur olika faktorer kan ha påverkat hur ofta dina annonser var kvalificerade för trafik (till exempel budgetförbrukning eller att en annonsgrupp eller kampanj pausades när alla annonser i en annonsgrupp avvisades).  
 • Ändringshistorik: hur ändringar i ditt konto kan ha påverkat kontots resultat.
 • Inriktningsändringar: hur resultatet kan påverkas av att platsinriktning, sökordsinriktning eller sökordsstatus ändras eller om en målgrupp läggs till/tas bort.
 • Auktionskonkurrens och sökintresse: hur resultatet kan påverkas av ändringar i sökvolymen hos sökpartner och om en sökpartner väljs eller väljs bort.

Fördelar

 • Spara tid. Ta reda på varför kontots resultat har förändrats med bara några klick.
 • Allt på ett ställe. Du behöver inte längre dubbelkontrollera rapporter, checklistor eller andra verktyg. Jämför bara två datumintervall så visas förklaringar av eventuella större resultatförändringar.
 • Precision. Du får en mer exakt och omfattande vy så att du kan diagnostisera möjliga orsaker till förändringar i kampanj- eller annonsgruppsresultatet.

Visa förklaringar i ditt konto

About Explanations
 1. Logga in på ditt Google Ads-konto
 2. Klicka på Sökkampanjer på navigeringsmenyn till vänster. 
 3. Klicka på Kampanjer eller Annonsgrupper på sidmenyn till vänster. 
 4. Klicka på nedåtpilen vid datumintervallet högst upp till höger på skärmen.
 5. Klicka på växlingsknappen vid Jämför för att aktivera ett andra fält för datumintervall.
 6. Välj vilka datum du vill jämföra i det översta intervallet. 
 7. Välj sedan Föregående period under Jämför.
  Se till att tidsperioderna är lika långa, annars visas inga förklaringar.
 8. Klicka på Använd. Du ser resultat för båda datumintervallen i resultatdiagrammet.
 9. Den procentuella förändringen visas under siffrorna i kolumnen för resultatmätvärden. Förändringarna ser ut så här:” +X %” eller ”-X %”. Större förändringar markeras i blått. Öppna förklaringspanelen genom att klicka på en markerad förändring.
  • Förklaringspanelen visas till höger på skärmen. Den innehåller en lista över objekt (till exempel annonsgrupper eller sökord) som kan förklara den aktuella förändringen. 
 10. Klicka på Mer information om du vill se detaljerad information om resultatförändringen för ett visst objekt.
 • Förklaringar är endast tillgängliga för sökkampanjer som använder manuell budgivning eller Förbättrad CPC. Det visas inte förklaringar för kampanjer av typen Sök+, display, video, Shopping eller dynamiska sökannonser eller kampanjer med automatisk budgivning.
 • För närvarande visas förklaringarna endast för klick, kostnad och exponeringar. 
 • Förklaringar aktiveras bara om de når gränsvärdet för volym och förändring:
 • Förklaringar är endast tillgängliga för data från de senaste 90 dagarna. Du kan se den procentuella förändringen för mer än 90 dagar, men förklaringsfönstret visas inte.
 • Förklaringar fungerar endast för jämförelser av sammanhängande tidsperioder som är lika långa.

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt