Vysvetlenia (beta)

Vysvetlenia ponúkajú prehľadné štatistiky veľkých zmien výkonnosti vášho účtu Google Ads. Keď zaznamenáte výraznú zmenu výkonnosti kampane vo vyhľadávaní alebo reklamnej skupiny, vysvetlenia vám umožnia rýchlo zistiť, prečo k danej zmene došlo. 

Vysvetlenia vám pomôžu dozvedieť sa viac o tom, ako mohli výkonnosť vašej kampane alebo reklamnej skupiny ovplyvniť nasledujúce faktory:

 • Zmeny ponúk: Ako mohli zmeny ponúk ovplyvniť umiestnenie a frekvenciu zobrazovania vašich reklám. 
 • Zmeny modifikátorov ponúk: Ako mohli zmeny modifikátora ponuky pre zariadenie, modifikátora ponuky podľa oblasti, modifikátora ponuky podľa demografie a modifikátora ponuky pre publikum ovplyvniť výkonnosť.
 • Zmeny rozpočtu: Ako mohli zmeny rozpočtu ovplyvniť počet kliknutí a zobrazení, ktoré získali vaše reklamy.
 • Pridelenie rozpočtu: Ako mohlo rozdelenie rozpočtu medzi viaceré položky (napríklad reklamné skupiny) ovplyvniť výkonnosť iných položiek.
 • Miera vyčerpania rozpočtu: Ako mohla zmena priemernej ceny za kliknutie (CZK) zapríčiniť, že sa rozpočet minul rýchlejšie alebo pomalšie než zvyčajne. 
 • Vhodnosť: Aký vplyv mohli mať rôzne faktory na to, ako často mohli vaše reklamy získavať návštevnosť (napríklad vyčerpanie rozpočtu alebo pozastavenie reklamnej skupiny či kampane, keď boli všetky reklamy v reklamnej skupine zamietnuté).  
 • História zmien: Ako mohli zmeny účtu ovplyvniť jeho výkonnosť.
 • Zmeny zacielenia: Ako môžu zmeny geografického zacielenia, zacielenia na kľúčové slová, stavu kľúčového slova a pridanie alebo odstránenie publika ovplyvniť výkonnosť.
 • Konkurencia v aukcii a záujem o vyhľadávanie: Ako môžu zmeny objemu vyhľadávania na partnerských weboch vo Vyhľadávacej sieti a prihlásenie na využívanie týchto webov či odhlásenie z ich využívania ovplyvniť výkonnosť.

Výhody

 • Úspora času. Príčiny zmien výkonnosti účtu zistíte niekoľkými kliknutiami.
 • Všetko na jednom mieste. Už nemusíte porovnávať rôzne prehľady, kontrolné zoznamy či iné nástroje. Jednoducho porovnajte dve obdobia a zobrazia sa vysvetlenia významných zmien výkonnosti (ak sú dostupné).
 • Presnosť. Získajte presnejší a komplexnejší obraz umožňujúci diagnostiku možných príčin zmien výkonnosti kampane alebo reklamnej skupiny.

Zobrazenie vysvetlení v účte

About Explanations
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads
 2. V navigačnej ponuke vľavo kliknite na Kampane vo Vyhľadávacej sieti
 3. V ponuke stránok vľavo kliknite na Kampane alebo Reklamné skupiny.  
 4. V pravom hornom rohu obrazovky kliknite na šípku nadol vedľa obdobia.
 5. Kliknutím na prepínač vedľa položky Porovnať aktivujte druhé pole obdobia.
 6. V rozsahu hore vyberte dátumy, ktoré chcete porovnať. 
 7. V sekcii Porovnať potom vyberte Predchádzajúce obdobie.
  Ubezpečte sa, že časové obdobia sú rovnako dlhé. Inak sa vysvetlenia nezobrazia.
 8. Kliknite na Použiť. V grafe výkonnosti sa zobrazia výsledky pre obidve obdobia.
 9. Pod číselnými údajmi v stĺpcoch s metrikami výkonnosti sa zobrazia percentuálne zmeny. Vyzerajú takto: +X % alebo -X %. Významné zmeny budú zvýraznené modrou farbou. Kliknutím na zvýraznenú percentuálnu zmenu otvoríte panel vysvetlení.
  • Panel vysvetlení sa zobrazí na pravej strane obrazovky. Bude obsahovať zoznam položiek (napríklad reklamných skupín alebo kľúčových slov), ktoré môžu vysvetľovať skúmanú zmenu. 
 10. Kliknutím na Ďalšie podrobnosti si zobrazíte podrobnosti o zmene výkonnosti konkrétnej položky.
 • Vysvetlenia sú dostupné len pre kampane vo vyhľadávaní, ktoré používajú manuálne ponuky alebo vylepšenú CZK. Nezobrazia sa pre kampane vo Vyhľadávacej sieti plus, Obsahovej sieti, videokampane, kampane v Nákupoch, kampane s dynamickými reklamami vo vyhľadávaní ani pre kampane s automatickými ponukami.
 • V súčasnosti vysvetlenia podporujú len kliknutia, cenu a zobrazenia. 
 • Vysvetlenia sa spustia, len ak spĺňajú podmienku minimálneho objemu a zmien.
 • Vysvetlenia sú dostupné len pre údaje za posledných 90 dní. Percentuálnu zmenu si môžete pozrieť aj pre obdobie dlhšie ako 90 dní, no okno vysvetlení sa nezobrazí.
 • Vysvetlenia fungujú iba pri porovnaniach časových období s rovnakou dĺžkou, ktoré nasledujú po sebe.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory