Vysvetlenia

Vysvetlenia vám umožňujú lepšie pochopiť veľké zmeny vo výkonnosti vášho účtu Google Ads. Keď zaznamenáte výraznú zmenu výkonnosti kampane alebo reklamnej skupiny vo vyhľadávaní, vysvetlenia vám pomôžu rýchlo zistiť, prečo k nej došlo.

Vysvetlenia sú momentálne k dispozícii len pre kampane vo vyhľadávaní s manuálnymi ponukami alebo ponukami vylepšenej CZK.

Výhody

 • Šetríte čas: stačí niekoľko kliknutí, aby ste zistili, prečo sa výkonnosť vášho účtu zmenila.
 • Všetko na jednom mieste: už nemusíte porovnávať rôzne prehľady, kontrolné zoznamy či iné nástroje. Jednoducho porovnajte dve obdobia a zobrazia sa vysvetlenia významných zmien výkonnosti (ak sú dostupné).
 • Diagnostikujete problémy: získajte presnejší a komplexnejší obraz umožňujúci diagnostiku možných príčin zmien výkonnosti kampane alebo reklamnej skupiny.

Typy vysvetlení

Vysvetlenia vám pomôžu dozvedieť sa viac o tom, ako mohli výkonnosť vašej kampane alebo reklamnej skupiny ovplyvniť nasledujúce faktory:

 • Zmeny ponúk: ako mohli zmeny ponúk ovplyvniť umiestnenie a frekvenciu zobrazovania vašich reklám. 
 • Zmeny v zacielení stratégie ponúk: ako mohli zmeny zacielenia na úrovni reklamnej skupiny, kampane alebo portfólia ovplyvniť výkonnosť.
 • Zmeny limitu ponúk: ako nastavenie alebo zmena limitov ponúk ovplyvňuje automatickú optimalizáciu ponúk. Limity ponúk môžu zabrániť službe Google Ads upravovať vaše ponuky na sumu, ktorá je najvhodnejšia pre váš cieľ.
 • Zmeny stratégie ponúk: ako môže zmena typu stratégie alebo portfólia ovplyvniť výkonnosť. Každý typ stratégie automatických ponúk je navrhnutý tak, aby vám pomohol dosiahnuť špecifický cieľ vašej firmy.
 • Zmeny modifikátorov ponúk: ako mohli zmeny modifikátora ponuky pre zariadenie, modifikátora ponuky podľa oblasti, modifikátora ponuky podľa demografie a modifikátora ponuky pre publikum ovplyvniť výkonnosť.
 • Zmeny rozpočtu: Ako mohli zmeny rozpočtu ovplyvniť počet kliknutí a zobrazení, ktoré získali vaše reklamy.
 • Pridelenie rozpočtu: Ako mohlo rozdelenie rozpočtu medzi viaceré položky (napríklad reklamné skupiny) ovplyvniť výkonnosť iných položiek.
 • Miera vyčerpania rozpočtu: ako mohla zmena priemernej ceny za kliknutie (CZK) zapríčiniť, že sa rozpočet minul rýchlejšie alebo pomalšie než zvyčajne. 
 • Konverzie: ako mohla zmena stavu alebo nastavení konverzných akcií ovplyvniť počet konverzií. Vysvetlenia zahŕňajú aj údaje o oneskorení konverzií a frekvencii spúšťania značiek, ktoré vám pomôžu diagnostikovať zmeny výkonnosti.
 • Vhodnosť: aký vplyv mohli mať rôzne faktory na to, ako často mohli vaše reklamy získavať návštevnosť (napríklad vyčerpanie rozpočtu alebo pozastavenie reklamnej skupiny či kampane, keď boli všetky reklamy v reklamnej skupine zamietnuté).  
 • Zmeny zacielenia: ako môžu zmeny geografického zacielenia, zacielenia na kľúčové slová, stavu kľúčového slova a pridanie alebo odstránenie publika ovplyvniť výkonnosť.
 • Konkurencia v aukcii a záujem o vyhľadávanie: ako môžu zmeny objemu vyhľadávania na partnerských weboch vo Vyhľadávacej sieti a prihlásenie na využívanie týchto webov či odhlásenie z ich využívania ovplyvniť výkonnosť.
 • História zmien: ako mohli zmeny účtu ovplyvniť jeho výkonnosť.  

Zobrazenie vysvetlení v účte

Vysvetlenia sa vám nezobrazia, ak obdobie zahŕňa dnešný dátum, pretože pre dnešný deň môže byť k dispozícii viac údajov.

Zobrazenie vysvetlení

Predvolene sa vám zobrazia vysvetlenia porovnávajúce obdobie, ktoré ste vybrali, s predchádzajúcim obdobím rovnakej dĺžky:

 1. Prejdite na stránku kampane alebo reklamných skupín.
 2. Umiestnite kurzor myši nad hodnoty v tabuľke s údajmi, ktoré sú zobrazené modrou farbou a podčiarknuté prerušovanou čiarou.
 3. Uvidíte, ako sa táto hodnota zmenila od posledného obdobia.
  Ak ste napríklad vybrali obdobie posledných sedem dní, zobrazia sa vysvetlenia, ako sa vaša výkonnosť zmenila v porovnaní s predchádzajúcim týždňom.
 4. Kliknite na Zobraziť vysvetlenie a pozrite sa, čo spôsobilo zmenu.

Získanie vysvetlení pre vlastné obdobia

Ak chcete porovnať dve vlastné obdobia, vo výbere obdobia zvoľte dve obdobia, ktoré chcete porovnať:

 1. V pravom hornom rohu obrazovky kliknite na šípku nadol vedľa obdobia.
 2. Kliknite na prepínač vedľa položky Porovnať a potom pod ním vyberte Predchádzajúce obdobie.
 3. Vyberte obdobie. Uistite sa, že obe obdobia majú rovnakú dĺžku a nasledujú po sebe, inak sa vysvetlenia nezobrazia.
 4. Kliknite na Použiť.

Pod číselnými údajmi v stĺpcoch s metrikami výkonnosti sa zobrazia percentuálne zmeny.

Významné zmeny budú zvýraznené modrou farbou a zobrazí sa vysvetlenie.

Prečo sa vám vysvetlenia nemusia zobraziť

 • Vysvetlenia sú dostupné len pre kampane vo vyhľadávaní, ktoré používajú manuálne ponuky alebo vylepšenú CZK. Nezobrazia sa pre ostatné kampane vo vyhľadávaní, obsahové kampane, videokampane, nákupné kampane, kampane s dynamickými reklamami vo vyhľadávaní ani pre kampane s automatickými ponukami.
 • V súčasnosti vysvetlenia podporujú len kliknutia, cenu, zobrazenia a konverzie. 
 • Vysvetlenia sa spustia, len ak spĺňajú podmienku minimálneho objemu a zmien.
 • Vysvetlenia sú dostupné len pre údaje za posledných 90 dní. Percentuálnu zmenu si môžete pozrieť aj pre obdobie dlhšie ako 90 dní, no okno vysvetlení sa nezobrazí.
 • Vysvetlenia fungujú iba pri porovnaniach časových období s rovnakou dĺžkou, ktoré nasledujú po sebe.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory