Om forklaringer-funksjonen

Med forklaringer-funksjonen kan du få oversikt over større endringer i resultatene for Google Ads-kontoen din. Hvis du ser store svingninger i resultatene fra en kompatibel kampanje eller annonsegruppe, kan du lese gjennom forklaringene for raskt å finne ut hva dette skyldes.

Noen ganger vises det dessuten anbefalinger ved siden av forklaringene i Google Ads. Med forklaringer-funksjonen kan du se årsaker til svingninger i annonseresultatene, men med anbefalinger kan du få hjelp med å oppnå bedre annonseresultater.

Forklaringer-funksjonen er foreløpig tilgjengelig for
 • søkekampanjer med manuell CPC, utvidet CPC, utvidet CPC for verdi, mål-CPA, maksimer antall konverteringer, budgivning for maksimering av antall klikk, maksimer konverteringsverdi og mål-ROAS
 • appkampanjer med mål-CPA
 • Performance Max-kampanjer

Fordeler

 • Spar tid: Finn ut hvorfor kontoresultatene dine har endret seg, med bare noen få klikk.
 • Alt på ett sted: Du trenger ikke lenger å kryssjekke rapporter, sjekklister eller andre verktøy – du trenger bare å sammenligne to datoperioder, så ser du forklaringer på betydelige resultatendringer, hvis de er tilgjengelige.
 • Diagnostiser problemer: Få en mer nøyaktig og omfattende oversikt for å diagnostisere mulige årsaker til endringer i resultatene for kampanjer eller annonsegrupper.
 • Få anbefalinger: Få anbefalinger om hvordan du kan oppnå bedre annonseresultater. Anbefalingene er basert på kampanjeresultatene dine, slik de gjenspeiles via forklaringer-funksjonen, deriblant relevante beregninger, størrelsen på og retningen til resultatsvingningene samt spesifikke årsaker til svingningene.

Ulike typer forklaringer

Med forklaringer-funksjonen kan du finne ut mer om hvilken innvirkning faktorene nedenfor kan ha hatt på resultatene for kampanjer eller annonsegrupper.

Budgivningsforklaringer

 • Budendringer: Hvordan endringer i budene dine kan ha påvirket hvor og hvor ofte annonsene dine ble vist.
 • Endringer i budstrategimål: Hvordan endringer i målene på annonsegruppe-, kampanje- eller porteføljenivå kan ha påvirket resultatene.
 • Endringer i budgrenser: Hvordan innstillinger for eller endringer av budgrenser kan påvirke den automatiske optimaliseringen av budene. Budgrenser kan hindre Google Ads i å justere budene dine til det beløpet som er optimalt for målet ditt.
 • Endringer i budstrategier: Hvordan endringer i budstrategitypen eller porteføljen kan påvirke resultatene. Hver av de automatiske budstrategiene er utviklet for å hjelpe deg med å nå et bestemt mål for bedriften din.
 • Endringer av budmodifikator: Hvordan endringer i budmodifikatoren for enhet, sted, demografisk kategori og målgruppe kan ha påvirket resultatene.

Budsjettforklaringer

 • Budsjettendringer: Hvordan endringer i budsjettet ditt kan ha påvirket hvor mange klikk og visninger annonsene dine har fått.
 • Budsjettfordeling: Hvordan fordelingen av budsjettet over flere enheter (f.eks. annonsegrupper) kan ha påvirket resultatene for andre enheter.
 • Frekvens for budsjettbruk: Hvordan endringer i den gjennomsnittlige kostnaden per klikk (CPC) kan ha ført til at budsjettet ble brukt opp tidligere eller senere enn vanlig.

Konverteringsforklaringer

 • Konverteringsinnstillinger: Hvordan endringer i konverteringsinnstillingene kan ha påvirket resultatene, deriblant endringer i konverteringsvinduet, antallet konverteringer, attribusjonsmodellen og andre innstillinger.
 • Konverteringsforsinkelse: Hvordan nylige konverteringer som ikke er rapportert ennå, kan føre til en nedgang i antallet konverteringer.
 • Svingninger i antallet mottatte konverteringer: Hvordan endringer i antallet mottatte konverteringer kan påvirke resultatene, og hvorvidt disse endringene ble forårsaket av en nedgang i utløste konverteringstagger, visninger, klikk, KF eller CTR.

Konverteringsverdiforklaringer

 • Innstillinger for konverteringsverdi: Hvordan endringer i innstillingene for konverteringsverdi kan ha påvirket resultatene dine, deriblant endringer i standardverdier, transaksjonsspesifikke verdier, dynamiske verdier og andre verdiinnstillinger.
 • Forsinkelse i konverteringsverdien: Hvordan nylige konverteringer som ikke er rapportert ennå, kan føre til en nedgang i konverteringsverdien.
 • Svingninger i registrerte konverteringsverdier: hvordan endringer i de registrerte konverteringsverdiene kan påvirke resultatene, og hvorvidt disse endringene ble forårsaket av en nedgang i KF, CTR, klikk, konverteringsvolumet eller prosentandelen av konverteringer med tilknyttede verdier.

Forklaringer knyttet til elementer, elementgrupper og annonsegrupper

 • Elementendringer: hvordan resultatene påvirkes av at du legger til elementer i eller fjerner elementer fra app- eller Performance Max-kampanjer.
 • Endringer i resultatene du får med elementer: hvordan endringer i resultatene du oppnår med enkeltannonsegrupper, påvirker de samlede resultatene fra Performance Max-kampanjen.
 • Kvalifisering: Ulike faktorer påvirker hvor ofte annonsene dine kan vises (f.eks. at budsjettet er brukt opp, at en kampanje, annonsegruppe eller elementgruppe settes på pause, eller at annonser, elementer eller annonsegrupper ikke godkjennes).

Alle andre forklaringer

 • Kampanjen er fortsatt i innlæringsfasen (ny): vises hvis en ny kampanje som fortsatt er i innlæringsfasen, er forventet å ha resultatsvingninger.
 • Optimaliseringsmål: hvordan endringer i optimaliseringsmålene i appkampanjene dine kan påvirke resultatene, for eksempel hvis du har gått over fra installeringer til handlinger i apper.
 • Endret målretting: hvordan endringer i steds- eller søkeordmålrettingen, søkeordstatusen, nye målgrupper og fjerning av målgrupper kan påvirke resultatene.
 • Konkurransenivå i auksjoner og søkeinteresse: hvordan endringer i søkevolumet for beholdning på Søk og Shopping kan påvirke resultatene.
 • Endringslogg: hvordan endringer i kontoen din kan ha påvirket kontoresultatene.

Slik kan du se forklaringer i kontoen din

Du kan ikke se forklaringer hvis datoperioden du har valgt, inneholder dagens dato, siden det kan finnes flere data for den dagen.

Se forklaringer

Som standard ser du forklaringer som sammenligner datoperioden du har valgt, med den forrige perioden med lik lengde:

 1. Gå til kampanje- eller annonsegruppesiden din.
 2. Hold markøren over verdiene i datatabellen som er blå med en prikkete linje under $1,193.60.
 3. Du kan se hvordan denne verdien har endret seg siden forrige periode.
  Hvis du for eksempel valgte de siste sju dagene som datoperiode, ser du forklaringer på hvordan resultatene dine har endret seg sammenlignet med uken før.
 4. Du kan også holde markøren over resultatdiagrammet på hovedsiden for kampanjer. Vesentlige endringer i kampanjeresultatene i den valgte tidsperioden blir forklart.
 5. Klikk på Se forklaringer for å se hva som førte til endringen.

Se forklaringer i budstrategirapporten

Du kan finne årsakene til vesentlige endringer ved å se på forklaringer i budstrategirapporten.

 1. Gå til Kampanjer-siden på sidemenyen til venstre.
 2. Klikk på linken i «Budstrategitype»-kolonnen for den valgte kampanjen.
 3. Hold markøren over verdien du ønsker å se forklaringer for.
  • Mål-CPA: Du kan se forklaringer for Kostnad, Konverteringer og Faktisk CPA.
  • Maksimer antall konverteringer: Du kan se forklaringer for Kostnad og Konverteringer.
  • Mål-ROAS: Du kan se forklaringer for Kostnad, Konverteringsverdi og ROAS.
  • Maksimal konverteringsverdi: Du kan se forklaringer for Kostnad og Konverteringer.
  • Mål for visningsandel: Du kan se forklaringer for de mest populære VA-verdiene for Kostnad og Søk.
  • Maksimer antall klikk: Du kan se forklaringer for Kostnad og Klikk.
  • Konverteringsbaserte budstrategier: Du kan se forklaringer for Konverteringsforsinkelse.
 4. Du kan også holde markøren over resultatdiagrammet i budstrategirapporten. Vesentlige endringer i kampanjeresultatene i den valgte tidsperioden blir forklart.
 5. Klikk på Se forklaringer for å se hva som førte til endringen.

Se forklaringer i endringsloggen

Du kan finne årsakene til vesentlige endringer i annonseresultatene ut fra forklaringer i endringsloggen.

 1. Gå til Endringslogg-siden i sidemenyen til venstre.
 2. Hold markøren over resultatdiagrammet. Vesentlige endringer i kampanjeresultatene i den valgte tidsperioden blir forklart.
 3. Klikk på Se forklaringer for å se hva som førte til endringen.

Se forklaringer for egendefinerte datoperioder

Du kan sammenligne to egendefinerte datoperioder ved å velge de to periodene i datoperiodevelgeren:

 1. Øverst til høyre på skjermen klikker du på nedoverpilen ved siden av datoperioden Date range drop down menu.
 2. Klikk på bryteren ved siden av «Sammenlign», og velg Forrige periode nedenfor den.
 3. Velg en tidsperiode. Sørg for at begge periodene er sammenhengende og av lik lengde, ellers får du ikke se forklaringer.
 4. Klikk på Bruk.

Prosentvise endringer vises under tallene i kolonnene med resultatberegninger.

Vesentlige endringer fremheves i blått og vises med forklaringer.

Mulige årsaker til at du ikke ser noen forklaringer

Hensikten med forklaringene er å fremheve viktige endringer i resultatberegningene det optimaliseres for i kampanjen din. Fra tid til annen vises det kanskje ikke noen forklaringer. Her er noen vanlige årsaker (finn ut mer) til at forklaringer ikke vises:

 • Resultatberegningen er ikke relevant for kampanjemålene.
 • Endringen i resultatberegningen er ikke betydelig nok til å utløse en forklaring.
 • Datoperioden omfatter dagens dato eller går lenger tilbake enn de siste 90 dagene.

Forklaringer gis bare i forbindelse med visse budstrategier og kampanjetyper, noe vi forklarer her:

Kampanjetype Budstrategi Støttede beregninger
Søk Utvidet CPC for verdi Konverteringsverdi
Søk Manuell CPC og utvidet CPC Klikk, kostnad, visninger, konverteringer og konverteringsverdi
Søk Maksimer antall klikk Klikk og kostnad
Søk Maksimer antall konverteringer Kostnad og konverteringer
Søk Maksimer konverteringsverdien og mål-ROAS Kostnad og konverteringsverdi
Søk Mål-CPA Kostnad og konverteringer
App Mål-CPA Kostnad, installeringer og handlinger i apper
Performance Max Maksimer antall konverteringer (med en valgfri mål-CPA) Kostnad, konverteringer
Performance Max Maksimer konverteringsverdi (med en valgfri mål-ROAS) Kostnad, konverteringsverdi

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
73067
false
false
false