Om forklaringer-funksjonen (beta)

Med forklaringer-funksjonen kan du få oversikt over større endringer i resultatene for Google Ads-kontoen din. Når du opplever betydelige svingninger i resultatene for søkekampanjer eller annonsegrupper, kan denne funksjonen være til hjelp slik at du raskt finner ut hvorfor endringene skjedde. 

Med forklaringer-funksjonen kan du finne ut mer om hvilken innvirkning faktorene nedenfor kan ha hatt på resultatene for kampanjen eller annonsegruppen din:

 • Budendringer: Endringer i budene dine kan ha hatt innvirkning på hvor og hvor ofte annonsene dine ble vist. 
 • Endringer av budmodifikator: Endringer i budmodifikatoren for enhet, sted, demografisk kategori og målgruppe kan ha hatt innvirkning på resultatene.
 • Budsjettendringer: Endringer i budsjettet ditt kan ha hatt innvirkning på hvor mange klikk og visninger annonsene dine har mottatt.
 • Budsjettfordeling: Fordelingen av budsjettet over flere enheter (f.eks. annonsegrupper) kan ha hatt innvirkning på resultatene for andre enheter.
 • Frekvens for budsjettbruk: Budsjettet ditt kan ha blitt brukt opp raskere eller saktere enn vanlig hvis du endret den gjennomsnittlige kostnaden per klikk (CPC). 
 • Kvalifisering: Ulike faktorer kan ha hatt innvirkning på hvor ofte annonsene dine ble kvalifisert for trafikk (f.eks. at budsjettet ble brukt opp eller at en annonsegruppe eller kampanje ble satt på pause, når ingen av annonsene i en annonsegruppe ble godkjent).  
 • Endringslogg: Endringer i kontoen din kan ha hatt innvirkning på resultatene for kontoen.
 • Målrettingsendringer: Endringer i stedsmålrettingen, søkeordmålrettingen, søkeordstatusen og det å legge til eller fjerne målgrupper kan ha hatt innvirkning på resultatene.
 • Auksjonskonkurranse og søkeinteresse: Endringer i søkevolumet på nettstedene og i appene til søkepartnere samt valg eller bortvalg av søkepartnere kan ha hatt innvirkning på resultatene.

Fordeler

 • Spar tid. Finn ut hvorfor kontoresultatene dine har endret seg, med bare noen få klikk.
 • Alt på ett sted. Du trenger ikke lenger å kryssjekke rapporter, sjekklister eller andre verktøy – du trenger bare å sammenligne to datoperioder, så får du se forklaringer av betydelige resultatendringer, hvis de er tilgjengelige.
 • Presisjon. Få en mer nøyaktig og omfattende oversikt for å kunne diagnostisere mulige årsaker til endringer i resultatene for kampanjen eller annonsegruppen din.

Slik ser du forklaringer i kontoen din

About Explanations
 1. Logg på Google Ads-kontoen din. 
 2. Klikk på Søkekampanjer på navigeringsmenyen til venstre. 
 3. Klikk på Kampanjer eller Annonsegrupper på sidemenyen til venstre. 
 4. Øverst til høyre på skjermen klikker du på nedoverpilen ved siden av datoperioden.
 5. Klikk på bryteren ved siden av «Sammenlign» for å slå på enda et datoperiodefelt.
 6. I det øverste feltet velger du datoene du vil sammenligne. 
 7. Deretter velger du Forrige periode under «Sammenlign».
  Sørg for at tidsperiodene er like lange, ellers vises ikke forklaringene.
 8. Klikk på Bruk. Du får se resultater for begge datoperiodene i resultatdiagrammet.
 9. Prosentvise endringer vises nedenfor tallene i kolonnene for resultatberegninger. De ser slik ut: «+ X %» eller «-X %». Viktige endringer blir uthevet i blått. Klikk på en fremhevet prosentvis endring for å åpne forklaringspanelet.
  • Forklaringspanelet vises til høyre på skjermen. Det inneholder en liste over enheter (f.eks. annonsegrupper eller søkeord) som kan forklare endringen du ser nærmere på. 
 10. Klikk på Mer informasjon for å få flere opplysninger om resultatendringen for en bestemt enhet.
 • Forklaringer-funksjonen er bare tilgjengelig for søkekampanjer med manuell budgivning eller utvidet CPC. Du kan ikke se forklaringer for kampanjer med søk med utvalgt display, banner-, video-, Shopping- eller dynamiske søkeannonsekampanjer eller kampanjer med automatisk budgivning.
 • Foreløpig har forklaringer-funksjonen bare støtte for klikk, kostnader og visninger. 
 • Forklaringer utløses bare hvis de når følgende grense for volum og endringer:
 • Forklaringer er bare tilgjengelige for data fra de siste 90 dagene. Du kan fortsatt se den prosentvise endringen i mer enn 90 dager, men forklaringsvinduet vises ikke.
 • Forklaringer-funksjonen fungerer bare for sammenligninger av tidsperioder som er sammenhengende og av lik lengde.

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt