Om forklaringer-funksjonen

Med forklaringer-funksjonen kan du få oversikt over større endringer i resultatene for Google Ads-kontoen din. Når du opplever betydelige svingninger i resultatene for søkekampanjer eller annonsegrupper, kan denne funksjonen være til hjelp slik at du raskt finner ut hvorfor endringene skjedde.

Forklaringer-funksjonen er foreløpig bare tilgjengelig for søkekampanjer med manuell CPC- eller utvidet CPC-budgivning.

Fordeler

 • Spar tid: Finn ut hvorfor kontoresultatene dine har endret seg, med bare noen få klikk.
 • Alt på ett sted: Du trenger ikke lenger å kryssjekke rapporter, sjekklister eller andre verktøy – du trenger bare å sammenligne to datoperioder, så får du se forklaringer av betydelige resultatendringer, hvis de er tilgjengelige.
 • Diagnostiser problemer: Få en mer nøyaktig og omfattende oversikt for å kunne diagnostisere mulige årsaker til endringer i resultatene for kampanjen eller annonsegruppen din.

Ulike typer forklaringer

Med forklaringer-funksjonen kan du finne ut mer om hvilken innvirkning faktorene nedenfor kan ha hatt på resultatene for kampanjen eller annonsegruppen din.

 • Budendringer: Endringer i budene dine kan ha hatt innvirkning på hvor og hvor ofte annonsene dine ble vist. 
 • Endringer i budstrategimål: Endringer i målene på annonsegruppe-, kampanje- eller porteføljenivå kan ha hatt innvirkning på resultatene dine. 
 • Endringer i budgrenser: Endringer i budgrensene eller angivelse av slike kan ha innvirkning på den automatiske optimaliseringen av budene dine. Hvis du angir budgrenser, kan dette hindre Google Ads i å justere budene dine til beløpet som er mest i takt med målet ditt.
 • Endringer i budstrategier: Endringer i budstrategitypen eller porteføljen kan ha innvirkning på resultatene dine. Hver av de automatiske budstrategiene er utviklet for at det skal bli enklere for deg å nå et bestemt mål for bedriften din.
 • Endringer av budmodifikator: Endringer i budmodifikatoren for enhet, sted, demografisk kategori og målgruppe kan ha hatt innvirkning på resultatene.
 • Budsjettendringer: Endringer i budsjettet ditt kan ha hatt innvirkning på hvor mange klikk og visninger annonsene dine har mottatt.
 • Budsjettfordeling: Fordelingen av budsjettet over flere enheter (f.eks. annonsegrupper) kan ha hatt innvirkning på resultatene for andre enheter.
 • Frekvens for budsjettbruk: Budsjettet ditt kan ha blitt brukt opp raskere eller saktere enn vanlig hvis du endret den gjennomsnittlige kostnaden per klikk (CPC). 
 • Konverteringer: Endringer i statusen for konverteringshandlinger eller innstillingene kan ha hatt innvirkning på antallet konverteringer du har oppnådd. Med forklaringer-funksjonen får du også se data om konverteringsforsinkelse og utløsingsfrekvensen for tagger, slik at det skal bli enklere å diagnostisere endringer i resultatene.
 • Kvalifisering: Ulike faktorer kan ha hatt innvirkning på hvor ofte annonsene dine ble kvalifisert for trafikk (f.eks. at budsjettet ble brukt opp eller at en annonsegruppe eller kampanje ble satt på pause, når ingen av annonsene i en annonsegruppe ble godkjent).  
 • Målrettingsendringer: Endringer i stedsmålrettingen, søkeordmålrettingen, søkeordstatusen og det å legge til eller fjerne målgrupper kan ha hatt innvirkning på resultatene.
 • Auksjonskonkurranse og søkeinteresse: Endringer i søkevolumet på nettstedene og i appene til søkepartnere samt valg eller bortvalg av søkepartnere kan ha hatt innvirkning på resultatene.
 • Endringslogg: Endringer i kontoen din kan ha hatt innvirkning på resultatene for kontoen.  

Slik ser du forklaringer i kontoen din

Du kan ikke se forklaringer hvis datoperioden du har valgt, inneholder dagens dato, ettersom det kan finnes flere data for den aktuelle dagen.

Se forklaringer

Som standard ser du forklaringer som sammenligner datoperioden du har valgt, med den forrige perioden med lik lengde:

 1. Gå til kampanje- eller annonsegruppesiden din.
 2. Hold markøren over verdiene i datatabellen som er blå med en prikkete linje under.
 3. Du får se hvordan den aktuelle verdien har endret seg siden forrige periode.
  Hvis du for eksempel valgte de siste sju dagene som datoperiode, ser du forklaringer på hvordan resultatene dine har endret seg sammenlignet med uken før.
 4. Klikk på Se forklaringer for å se årsaken til endringen.

Se forklaringer på egendefinerte datoperioder

Du kan sammenligne to egendefinerte tidsperioder ved å velge de to periodene i datoperiodevelgeren:

 1. Øverst til høyre på skjermen klikker du på nedoverpilen ved siden av datoperioden.
 2. Klikk på bryteren ved siden av «Sammenlign», og velg så Forrige periode nedenfor den.
 3. Velg en tidsperiode. Sørg for at begge periodene er sammenhengende og av lik lengde, ellers får du ikke se forklaringer.
 4. Klikk på Bruk.

Prosentvise endringer vises nedenfor tallene i kolonnene for resultatberegninger.

Vesentlige endringer fremheves i blått og vises med forklaringer.

Mulige årsaker til at du ikke ser forklaringer

 • Forklaringer er bare tilgjengelige for søkekampanjer med manuell budgivning eller utvidet CPC-budgivning. Du kan ikke se forklaringer for kampanjer med søk med utvalgt display, banner-, video-, Shopping- eller dynamiske søkeannonsekampanjer eller kampanjer med automatisk budgivning.
 • Foreløpig har forklaringer-funksjonen bare støtte for klikk, kostnader, visninger og konverteringer. 
 • Forklaringer utløses bare hvis de når grensen for volum og endringer.
 • Forklaringer er bare tilgjengelige for data fra de siste 90 dagene. Du kan fortsatt se den prosentvise endringen i mer enn 90 dager, men forklaringsvinduet vises ikke.
 • Forklaringer-funksjonen fungerer bare for sammenligninger av tidsperioder som er sammenhengende og av lik lengde.

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt