Om forklaringer-funksjonen

Med forklaringer-funksjonen kan du få oversikt over større endringer i resultatene for Google Ads-kontoen din. Når du opplever betydelige svingninger i resultatene for søkekampanjer, appkampanjer eller annonsegrupper, kan denne funksjonen være til hjelp slik at du raskt finner ut hvorfor endringene skjedde.

Forklaringer er foreløpig tilgjengelige for
 • søkekampanjer med manuell CPC, utvidet CPC, utvidet CPC for verdi, mål-CPA, maksimer antall konverteringer, budgivning for maksimering av antall klikk, maksimer konverteringsverdi og mål-ROAS
 • appkampanjer med mål-CPA-budgivning

Fordeler

 • Spar tid: Finn ut hvorfor kontoresultatene dine har endret seg, med bare noen få klikk.
 • Alt på ett sted: Du trenger ikke lenger å kryssjekke rapporter, sjekklister eller andre verktøy – du trenger bare å sammenligne to datoperioder, så får du se forklaringer av betydelige resultatendringer, hvis de er tilgjengelige.
 • Diagnostiser problemer: Få en mer nøyaktig og omfattende oversikt for å kunne diagnostisere mulige årsaker til endringer i resultatene for kampanjen eller annonsegruppen din.

Ulike typer forklaringer

Med forklaringer-funksjonen kan du finne ut mer om hvilken innvirkning faktorene nedenfor kan ha hatt på resultatene for kampanjen eller annonsegruppen din.

Budgivningsforklaringer

 • Budendringer: Endringer i budene dine kan ha hatt innvirkning på hvor og hvor ofte annonsene dine ble vist.
 • Endringer i budstrategimål: Endringer i målene på annonsegruppe-, kampanje- eller porteføljenivå kan ha hatt innvirkning på resultatene dine.
 • Endringer i budgrenser: Endringer i budgrensene eller det å angi budgrenser kan ha innvirkning på den automatiske optimaliseringen av budene dine. Hvis du angir budgrenser, kan dette hindre Google Ads i å justere budene dine til beløpet som er mest i takt med målet ditt.
 • Endringer i budstrategier: Endringer i budstrategitypen eller porteføljen kan ha innvirkning på resultatene dine. Hver av de automatiske budstrategiene er utviklet for at det skal bli enklere for deg å nå et bestemt mål for bedriften din.
 • Endringer av budmodifikator: Endringer i budmodifikatoren for enhet, sted, demografisk kategori og målgruppe kan ha hatt innvirkning på resultatene.

Budsjettforklaringer

 • Budsjettendringer: Endringer i budsjettet ditt kan ha hatt innvirkning på hvor mange klikk og visninger annonsene dine har mottatt.
 • Budsjettfordeling: Fordelingen av budsjettet over flere enheter (f.eks. annonsegrupper) kan ha hatt innvirkning på resultatene for andre enheter.
 • Frekvens for budsjettbruk: Budsjettet ditt kan ha blitt brukt opp raskere eller saktere enn vanlig hvis du endret den gjennomsnittlige kostnaden per klikk (CPC).

Konverteringsforklaringer

 • Konverteringsinnstillinger: Endringer i konverteringsinnstillingene dine kan ha hatt innvirkning på resultatene dine, deriblant endringer i konverteringsvinduet, antallet konverteringer, attribusjonsmodellen og andre innstillinger.
 • Konverteringsforsinkelse: Nylige konverteringer som ikke er rapportert ennå, kan føre til en nedgang i antallet konverteringer.
 • Svingninger i antallet mottatte konverteringer: Endringer i antallet mottatte konverteringer kan ha innvirkning på resultatene dine, og hvorvidt disse endringene ble forårsaket av nedgangen i antallet tagger som ble utløst, antallet klikk eller visninger eller i konverteringsfrekvensen eller klikkfrekvensen.

Konverteringsverdiforklaringer

 • Innstillinger for konverteringsverdi: Endringer i innstillingene for konverteringsverdi kan ha hatt innvirkning på resultatene dine, deriblant endringer i standardverdier, transaksjonsspesifikke verdier, dynamiske verdier og andre verdiinnstillinger.
 • Forsinkelse i konverteringsverdien: Nylige konverteringer som ikke er rapportert ennå, kan føre til en nedgang i konverteringsverdien.
 • Svingninger i registrerte konverteringsverdier: Endringer i de registrerte konverteringsverdiene kan ha innvirkning på resultatene dine, og hvorvidt disse endringene ble forårsaket av en nedgang i antallet klikk, konverteringsfrekvensen, klikkfrekvensen, konverteringsvolumet eller prosentandelen av konverteringer med tilknyttede verdier.

Alle andre forklaringer

 • Elementendringer: Det får innvirkning på resultatene dine når du legger til eller fjerner elementer i annonsene i appkampanjene dine.
 • Kvalifisering: Ulike faktorer kan ha hatt innvirkning på hvor ofte annonsene dine ble kvalifisert for trafikk (f.eks. at budsjettet ble brukt opp, eller at en annonsegruppe eller kampanje ble satt på pause, når ingen av annonsene i en annonsegruppe ble godkjent).
 • Optimaliseringsmål: Endringer i optimaliseringsmålene for appkampanjene dine kan ha hatt innvirkning på resultatene, for eksempel hvis du har endret installeringer til handlinger i apper.
 • Målrettingsendringer: Endringer i stedsmålrettingen, søkeordmålrettingen, søkeordstatusen og det å legge til eller fjerne målgrupper kan ha hatt innvirkning på resultatene.
 • Auksjonskonkurranse og søkeinteresse: Endringer i søkevolumet på nettstedene og i appene til søkepartnere samt valg eller bortvalg av søkepartnere kan ha hatt innvirkning på resultatene.
 • Endringslogg: Endringer i kontoen din kan ha hatt innvirkning på resultatene for kontoen.

Slik ser du forklaringer i kontoen din

Du kan ikke se forklaringer hvis datoperioden du har valgt, inneholder dagens dato, ettersom det kan finnes flere data for den aktuelle dagen.

Se forklaringer

Som standard ser du forklaringer som sammenligner datoperioden du har valgt, med den forrige perioden med lik lengde:

 1. Gå til kampanje- eller annonsegruppesiden din.
 2. Hold markøren over verdiene i datatabellen som er blå med en prikkete linje under. $1,193.60
 3. Du får se hvordan den aktuelle verdien har endret seg siden forrige periode.
  Hvis du for eksempel valgte de siste sju dagene som datoperiode, ser du forklaringer på hvordan resultatene dine har endret seg sammenlignet med uken før.
 4. Klikk på Se forklaringer for å se årsaken til endringen.

Se forklaringer på egendefinerte datoperioder

Du kan sammenligne to egendefinerte tidsperioder ved å velge de to periodene i datoperiodevelgeren:

 1. Øverst til høyre på skjermen klikker du på nedoverpilen ved siden av datoperioden. Date range drop down menu
 2. Klikk på bryteren ved siden av «Sammenlign», og velg så Forrige periode nedenfor den.
 3. Velg en tidsperiode. Sørg for at begge periodene er sammenhengende og av lik lengde, ellers får du ikke se forklaringer.
 4. Klikk på Bruk.

Prosentvise endringer vises nedenfor tallene i kolonnene for resultatberegninger.

Vesentlige endringer fremheves i blått og vises med forklaringer.

Mulige årsaker til at du ikke ser forklaringer

 • Forklaringer er bare tilgjengelige for søkekampanjer med manuell budgivning, utvidet CPC- eller mål-CPA-budgivning, samt for appkampanjer med mål-CPA-budgivning. Du kan ikke se forklaringer for kampanjer med søk med utvalgt display, banner-, video-, Shopping- eller dynamiske søkeannonsekampanjer.
 • Forklaringer utløses bare hvis de når grensen for volum og endringer.
 • Forklaringer er bare tilgjengelige for data fra de siste 90 dagene. Du kan fortsatt se den prosentvise endringen i mer enn 90 dager, men forklaringsvinduet vises ikke.
 • Forklaringer fungerer bare for sammenligninger av tidsperioder som er sammenhengende og av lik lengde.

Forklaringer er tilgjengelige for beregningene nedenfor:

Kampanjetype Budstrategi Støttede beregninger
Søk Utvidet CPC for verdi Konverteringsverdi
Søk Manuell CPC og utvidet CPC Klikk, kostnader, visninger, konverteringer og konverteringsverdier
Søk Maksimer antall klikk Klikk og kostnader
Søk Maksimer antall konverteringer Kostnader og konverteringer
Søk Maksimer konverteringsverdien og mål-ROAS Kostnader og konverteringsverdier
Søk Mål-CPA Kostnader og konverteringer
App Mål-CPA Kostnader, installeringer og handlinger i apper

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
73067
false