Par skaidrojumiem

Izmantojot skaidrojumus, varat gūt ieskatus par lielām izmaiņām Google Ads konta veiktspējā. Ja konstatējat būtiskas veiktspējas svārstības meklēšanas tīkla vai lietotņu kampaņā vai reklāmu kopā, skaidrojumi sniedz iespēju ātri noskaidrot, kāpēc tā notika.

Skaidrojumi pašlaik ir pieejami šādu veidu kampaņās:
 • meklēšanas tīkla kampaņās, kurās tiek izmantota manuāla MPK, uzlabotā MPK cenu noteikšana, uzlabotā MPK cenu noteikšana vērtībai, mērķa MPI, reklāmguvumu skaita maksimāla palielināšana, cenu noteikšanas stratēģija “Klikšķu skaita maksimāla palielināšana”, reklāmguvumu vērtības maksimāla palielināšana vai mērķa RTA;
 • lietotņu kampaņās, kurās tiek izmantota mērķa MPI.

Priekšrocības

 • Laika ietaupījums: veiciet tikai dažus klikšķus un uzziniet, kāpēc konta veiktspēja ir mainījusies.
 • Viss vienkopus: jums vairs nav nepieciešami pārskati ar savstarpējām norādēm, kontrolsaraksti vai citi rīki — vienkārši salīdziniet divus datumu diapazonus, pēc pieejamības iegūstot skaidrojumus par būtiskām veiktspējas izmaiņām.
 • Problēmu diagnostika: iegūstiet precīzāku un visaptverošāku informāciju, lai diagnosticētu iespējamos kampaņas vai reklāmu kopas veiktspējas izmaiņu iemeslus.

Skaidrojumu veidi

Izmantojot skaidrojumus, varat uzzināt vairāk par to, kāda ir tālāk norādīto faktoru iespējamā ietekme uz jūsu kampaņas vai reklāmu kopas veiktspēju.

Cenu noteikšanas skaidrojumi

 • Cenu izmaiņas: kāda ir bijusi cenu izmaiņu iespējamā ietekme uz reklāmu rādīšanas vietu un biežumu.
 • Cenu noteikšanas stratēģijas mērķa izmaiņas: kāda ir bijusi reklāmu kopas, kampaņas vai portfeļa līmeņa mērķa izmaiņu iespējamā ietekme uz veiktspēju.
 • Cenu ierobežojumu izmaiņas: kāda ir cenu ierobežojumu iestatīšanas vai izmaiņu ietekme uz automātisko cenu optimizāciju. Izmantojot cenu ierobežojumus, var tikt novērsta Google Ads cenu korekcija līdz summai, kas vislabāk atbilst jūsu mērķim.
 • Cenu noteikšanas stratēģijas izmaiņas: kāda ir stratēģijas veida vai portfeļa izmaiņu iespējamā ietekme uz veiktspēju. Katrs automātiskās cenu noteikšanas stratēģijas veids ir paredzēts konkrēta uzņēmējdarbības mērķa sasniegšanai.
 • Cenu pārveidotāja izmaiņas: kāda ir bijusi jūsu ierīces cenu pārveidotājā, cenas pēc atrašanās vietas pārveidotājā, demogrāfiskās cenas pārveidotājā vai mērķauditorijas cenas pārveidotājā veikto izmaiņu iespējamā ietekme uz veiktspēju.

Budžeta skaidrojumi

 • Budžeta izmaiņas: kāda ir bijusi budžeta izmaiņu iespējamā ietekme uz reklāmu saņemto klikšķu un seansu skaitu.
 • Budžeta piešķiršana: kāda ir bijusi budžeta sadales vairākos vienumos (piemēram, reklāmu kopās) iespējamā ietekme uz citu vienumu veiktspēju.
 • Budžeta iztērēšanas līmenis: kāda ir bijusi vidējās maksas par klikšķi (MPK) maiņas iespējamā ietekme uz to, ka budžets tiek iztērēts pārāk ātri vai pārāk lēni.

Reklāmguvumu skaidrojumi

 • Reklāmguvumu iestatījumi: kāda ir bijusi reklāmguvumu iestatījumu izmaiņu (tostarp reklāmguvumu perioda, reklāmguvumu skaita, attiecinājuma modeļa vai citu iestatījumu izmaiņu) iespējamā ietekme uz veiktspēju.
 • Reklāmguvumu aizkave: kā neseni reklāmguvumi, kas vēl nav iekļauti pārskatos, var izraisīt reklāmguvumu samazināšanos.
 • Saņemto reklāmguvumu skaita svārstības: kā saņemto reklāmguvumu skaita izmaiņas var ietekmēt veiktspēju, un vai šo izmaiņu pamatā bija reklāmguvuma taga aktivizēšanas gadījumu skaita, seansu skaita, klikšķu skaita, RL vai VKS samazināšanās.

Reklāmguvumu vērtību skaidrojumi

 • Reklāmguvumu vērtību iestatījumi: kāda ir bijusi reklāmguvumu vērtību iestatījumu izmaiņu (tostarp noklusējuma vērtību, darījumam atbilstošu vērtību, dinamisko vērtību un citu vērtību iestatījumu izmaiņu) iespējamā ietekme uz veiktspēju.
 • Reklāmguvumu vērtības aizkave: kā neseni reklāmguvumi, kas vēl nav iekļauti pārskatos, var izraisīt reklāmguvumu vērtības samazināšanos.
 • Saņemto reklāmguvumu vērtību svārstības: kā saņemto reklāmguvumu vērtību izmaiņas var ietekmēt veiktspēju, un vai šo izmaiņu pamatā bija klikšķu skaita, RL, VKS, reklāmguvumu apjoma vai ar vērtībām saistītu reklāmguvumu procentuālās daļas samazināšanās.

Visi pārējie skaidrojumi

 • Līdzekļu izmaiņas: kā lietotņu kampaņu reklāmās izmantoto līdzekļu pievienošana vai noņemšana ietekmē veiktspēju.
 • Piemērotība: kāda ir bijusi dažādu faktoru iespējamā ietekme uz to, cik bieži reklāmas bija piemērotas datplūsmai (piemēram, budžeta iztērēšana vai reklāmu kopas vai kampaņas darbības pārtraukšana, ja visas reklāmu kopas reklāmas ir noraidītas).
 • Optimizācijas mērķi: kā optimizācijas mērķu izmaiņas jūsu lietotņu kampaņās, piemēram, instalāciju mainīšana uz darbībām lietotnē, var ietekmēt veiktspēju.
 • Mērķauditorijas atlases izmaiņas: kā izmaiņas mērķauditorijas atlasē pēc atrašanās vietas, mērķauditorijas atlasē pēc atslēgvārdiem vai atslēgvārda statusā vai mērķauditorijas pievienošana/noņemšana var ietekmēt veiktspēju.
 • Konkurence izsolē un interese par meklēšanas vaicājumu: kāda ir bijusi meklēšanas partneru vietnēs veikto meklēšanas vaicājumu skaita izmaiņu iespējamā ietekme uz veiktspēju, un kā to ir ietekmējusi pieteikšanās meklēšanas partneru vietņu izmantošanai vai atteikšanās no tās.
 • Izmaiņu vēsture: kāda ir bijusi jūsu kontā veikto izmaiņu iespējamā ietekme uz tā veiktspēju.

Kā skatīt skaidrojumus kontā

Jūs neredzēsiet skaidrojumus, ja jūsu datumu diapazons ietver šodienas datumu, jo dienā var būt vairāk datu.

Skaidrojumu skatīšana

Pēc noklusējuma būs redzami skaidrojumi, kuros jūsu atlasītā datumu diapazona dati tiek salīdzināti ar tikpat ilga iepriekšējā perioda datiem.

 1. Atveriet kampaņas vai reklāmu kopu lapu.
 2. Datu tabulā virziet kursoru virs vērtībām, kas ir zilā krāsā ar punktētu līniju $1,193.60.
 3. Redzēsiet, kā vērtība ir mainījusies kopš pēdējā perioda.
  Piemēram, ja kā datumu diapazonu atlasīsiet pēdējās 7 dienas, tiks rādīti skaidrojumi par to, kā jūsu veiktspēja atšķiras no iepriekšējās nedēļas.
 4. Noklikšķiniet uz vienuma Skatīt skaidrojumu , lai redzētu, kas radīja izmaiņas.

Saņemiet skaidrojumus par pielāgotiem datumu diapazoniem

Lai salīdzinātu divus pielāgotos diapazonus, izvēlieties divus laika periodus, ko vēlaties salīdzināt datumu diapazona atlasē.

 1. Ekrāna augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas blakus datumu diapazonam.Date range drop down menu
 2. Noklikšķiniet uz slēdža blakus vienumam “Salīdzināt” un pēc tam zem tā atlasiet vienumu Iepriekšējais periods.
 3. Atlasiet laika periodu. Pārliecinieties, ka abi periodi ir vienādi un bez pārtraukuma, citādi skaidrojumi netiks parādīti.
 4. Noklikšķiniet uz Lietot.

Varēsiet skatīt procentuālās izmaiņas zem skaitļiem veiktspējas datu slejās.

Nozīmīgas izmaiņas būs izceltas zilā krāsā, un tām būs skaidrojums.

Kāpēc skaidrojumi var netikt rādīti

 • Skaidrojumi ir pieejami tikai meklēšanas tīkla kampaņām, kurās tiek izmantota manuālā cenu noteikšana, uzlabotā MPK cenu noteikšana vai mērķa MPI, kā arī lietotņu kampaņām, kurās tiek izmantota mērķa MPI. Skaidrojumi netiek rādīti meklēšanas tīkla ar atlasi reklāmas tīklā, reklāmas tīkla, video, pirkumu vai dinamiskās meklēšanas reklāmu kampaņām.
 • Skaidrojumi tiks aktivizēti tikai tad, kad tiks sasniegts apjoma un izmaiņu slieksnis.
 • Paskaidrojumi ir pieejami tikai datiem par pēdējām 90 dienām. Varat arī skatīt procentuālās izmaiņas par periodu, kas pārsniedz 90 dienas, taču paskaidrojumu logs šādā gadījumā netiek rādīts.
 • Skaidrojumi darbojas tikai salīdzinājumiem par vienādu laika posmu un salīdzinājumiem par laika posmiem bez pārtraukuma.

Skaidrojumi ir pieejami tālāk norādītajiem metrikas veidiem.

Kampaņas veids Cenu noteikšanas stratēģija Atbalstītā metrika
Meklēt Uzlabotā MPK cenu noteikšana vērtībai Reklāmguvuma vērtība
Meklēt Manuāla MPK un uzlabotā MPK cenu noteikšana Klikšķi, cena, seansi, reklāmguvumi un reklāmguvumu vērtība
Meklēšanas tīkla Klikšķu skaita maksimāla palielināšana Klikšķi un cena
Meklēšanas tīkla Reklāmguvumu skaita maksimāla palielināšana Cena un reklāmguvumi
Meklēšanas tīkla Reklāmguvumu vērtības maksimāla palielināšana un mērķa RTA Cena un reklāmguvumu vērtība
Meklēšanas tīkla Mērķa MPI Cena un reklāmguvumi
Lietotņu Mērķa MPI Cena, instalācijas un darbības lietotnē

Saistītās saites

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.

Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
true
73067
false