מידע על הסברים

הסברים עוזרים להגיע לתובנות לגבי שינויים משמעותיים בביצועים של חשבון Google Ads. אם הבחנתם בתנודות משמעותיות בביצועים של קמפיין לרשת החיפוש, לקידום אפליקציה או קבוצת מודעות, תוכלו לגלות במהירות מה גרם לשינויים בעזרת ההסברים.

כרגע מוצגים הסברים לגבי:
 • קמפיינים לרשת החיפוש שעושים שימוש בעלות ידנית לקליק, באופטימיזציית עלות לקליק, באופטימיזציית עלות לקליק עבור ערכים, יעד עלות להמרה, מקסימום המרות, מקסימום קליקים, מקסימום ערך המרות ויעד החזר על הוצאות פרסום.
 • קמפיינים לקידום אפליקציות שבהם אתם משתמשים ביעד עלות להמרה

יתרונות

 • חיסכון בזמן: בעזרת מספר קליקים בלבד, אתם מגלים למה חלו שינויים בביצועים של החשבון.
 • כל המידע במקום אחד: כבר לא צריך להצליב נתונים מדוחות שונים, מרשימות של משימות או מכלים אחרים. פשוט משווים בין שני טווחי תאריכים ומקבלים הסברים על שינויים משמעותיים בביצועים, אם הם זמינים.
 • אבחון בעיות: מקבלים תמונה מדויקת ומקיפה יותר כדי לאבחן סיבות אפשריות לשינויים בביצועי הקמפיין או בקבוצת המודעות.

סוגי הסברים

בעזרת ההסברים תוכלו להבין את ההשפעה האפשרית של הגורמים הבאים על הביצועים של הקמפיין או של קבוצת המודעות.

הסברים לגבי בידינג

 • שינויים בבידינג: באיזה אופן שינויים בבידינג השפיעו על המיקום ועל התדירות של הצגת המודעות.
 • שינויים ביעדים של שיטות בידינג: איך שינויים ביעדים ברמת קבוצת מודעות, קמפיין או שיטת בידינג כוללת השפיעו על הביצועים.
 • שינויים במגבלות על בידינג: איך הגדרות של מגבלות על בידינג או שינויים בהצעות מחיר משפיעים על האופטימיזציה האוטומטית של הצעות המחיר. מגבלות על הצעות מחיר עשויות למנוע מ-Google Ads להתאים את הצעות המחיר לסכום המתאים ביותר ליעד שלכם.
 • שינויים בשיטת הבידינג: איך שינויים בסוג שיטת הבידינג או בשיטת הבידינג הכוללת עשויים להשפיע על הביצועים. כל סוג של שיטת בידינג אוטומטית נועד לעזור לכם להשיג יעד עסקי מסוים.
 • שינויים בהתאמות של הבידינג: האופן שבו שינויים בהתאמות של הצעות המחיר לפי מכשיר, מיקום, מאפיינים דמוגרפיים וקהל השפיעו על הביצועים.

הסברים בנוגע לתקציב

 • שינויי תקציב: איך שינויים בתקציב השפיעו על מספר הקליקים והחשיפות שקיבלו המודעות.
 • הקצאת התקציב: כיצד חלוקת התקציב בין מספר ישויות (למשל, קבוצות של מודעות) השפיעה על הביצועים של ישויות אחרות.
 • קצב מיצוי התקציב: איך שינוי העלות הממוצעת לקליק גרמה לניצול מלא של התקציב בקצב מהיר או איטי יותר מהרגיל.

הסברים על המרות

 • הגדרות ההמרות: איך שינויים בהגדרות ההמרות השפיעו על הביצועים, כולל שינויים בחלון ההמרות, ספירת ההמרות, מודל הייחוס והגדרות אחרות.
 • הזמן שחלף מהקליק להמרה: איך מספר ההמרות האחרונות שעדיין לא דווחו עלול לגרום לירידה בהמרות.
 • תנודות במספר ההמרות שהתקבלו: איך שינויים במספר ההמרות שהתקבלו יכולים להשפיע על הביצועים, והאם השינויים האלה נבעו מירידה בכמות הפעלות של תג המרה, חשיפות, קליקים, שיעור המרות (CVR) או שיעור קליקים (CTR).

הסברים לגבי ערכי המרות

 • הגדרות של ערך המרה: איך שינויים בהגדרות של ערך ההמרה היו יכולים להשפיע על הביצועים, כולל שינויים בערכי ברירת מחדל, ערכים ספציפיים לעסקאות, ערכים דינמיים והגדרות אחרות של ערכים.
 • הזמן שחלף מהקליק להמרה: איך מספר ההמרות האחרונות שעדיין לא דווחו עלול לגרום לירידה בערך ההמרה.
 • תנודות בערכי ההמרות שהתקבלו: כיצד שינויים בערכי ההמרות שהתקבלו יכולים להשפיע על הביצועים, והאם שינויים אלה נבעו מירידה בקליקים, בשיעור ההמרות (CVR), בשיעור הקליקים (CTR), בנפח ההמרות או באחוז ההמרות עם הערכים המשויכים של Google.

כל שאר ההסברים

 • שינויים בנכסים: כיצד הוספה או הסרה של נכסים במודעות בקמפיין לקידום אפליקציה משפיעה על הביצועים.
 • כשירות: כיצד גורמים שונים השפיעו על התדירות שבה המודעות היו כשירות להופיע בתנועה (לדוגמה, מיצוי התקציב או השהיה של קבוצת מודעות או קמפיין, כשכל המודעות בקבוצת מודעות נדחו).
 • יעדי אופטימיזציה: כיצד שינוי יעדי האופטימיזציה בקמפיינים לקידום אפליקציות, כמו שינוי ההתקנות לפעולות בתוך האפליקציה, השפיע על הביצועים.
 • שינויים בטירגוט: כיצד שינויים בטירגוט למיקום גיאוגרפי, בטירגוט לפי מילות מפתח ובסטטוס של מילת מפתח, והוספה/הסרה של קהל, השפיעו על הביצועים.
 • תחרויות במכרזים ומדד ההתעניינות במונח חיפוש: באיזה אופן שינויים בנפח החיפוש אצל שותפי חיפוש והצטרפות/ביטול הצטרפות של שותפי חיפוש עשויים להשפיע על הביצועים.
 • היסטוריית שינויים: כיצד שינויים בחשבון השפיעו על הביצועים שלו.

הצגת הסברים בחשבון

לא יוצגו הסברים אם טווח התאריכים שהגדרתם כולל את התאריך של היום, כי ייתכן שיתווספו נתונים נוספים מהיום.

הצגת ההסברים

כברירת מחדל, יוצגו הסברים שמשווים בין טווח התאריכים שבחרתם לבין פרק הזמן הקודם שהמשך שלו זהה:

 1. עוברים לדף של הקמפיין או של קבוצת המודעות.
 2. מעבירים את העכבר מעל הערכים בטבלת הנתונים שצבועים בכחול עם קו מקווקו $1,193.60.
 3. ניתן לראות איך הערך הזה השתנה מאז התקופה הקודמת.
  לדוגמה, אם בחרתם בטווח התאריכים את 7 הימים האחרונים, יוצגו הסברים על השינויים בביצועים מאז השבוע הקודם.
 4. לוחצים על הצגת ההסבר כדי לראות מה גרם לשינוי.

קבלת הסברים לפי טווחי תאריכים בהתאמה אישית

כדי להשוות בין שני טווחי תאריכים בהתאמה אישית, בוחרים את שתי תקופות הזמן שביניהן רוצים להשוות בקטע של בחירת טווח תאריכים:

 1. בפינה השמאלית העליונה של המסך, לוחצים על החץ הפונה מטה לצד טווח התאריכים.Date range drop down menu
 2. לוחצים על לחצן החלפת המצב לצד "השוואה" ובוחרים מתחתיו באפשרות התקופה הקודמת.
 3. בוחרים תקופת זמן. מוודאים ששתי התקופות עוקבות וזהות באורכן, אחרת ההסברים לא יוצגו.
 4. לוחצים על אישור.

מתחת למספרים בעמודות של מדדי הביצועים יופיע שינוי באחוזים.

שינויים משמעותיים יודגשו בכחול ויופיעו עם הסבר.

סיבות אפשריות לכך שלא רואים הסברים

 • ההסברים זמינים רק בקמפיינים לרשת החיפוש שנעשה בהם שימוש בבידינג ידני, באופטימיזציית עלות לקליק או ביעד עלות להמרה, וכן בקמפיינים לקידום אפליקציות שנעשה בהם שימוש ביעד עלות להמרה. לא יוצגו הסברים לגבי קמפיינים לרשת החיפוש עם הרחבה לרשת המדיה, קמפיינים לרשת המדיה, קמפיינים בווידאו, קמפיינים של שופינג או קמפיינים של מודעות דינמיות לרשת החיפוש.
 • ההסברים מוצגים רק אם הם עומדים בדרישות הסף מבחינת הנפח והשינוי.
 • ההסברים זמינים רק לנתונים מ-90 הימים האחרונים. עדיין אפשר להציג את שיעור השינוי באחוזים שחל בתקופה ארוכה מ-90 ימים, אבל חלון ההסברים לא יופיע.
 • ההסברים פועלים רק בהשוואות של תקופות זמן עוקבות וזהות באורכן.

ההסברים זמינים עבור המדדים הבאים:

סוג קמפיין שיטת בידינג מדדים נתמכים
חיפוש אופטימיזציית עלות לקליק להגדלת הערך ערך המרה
חיפוש עלות ידנית לקליק ואופטימיזציית עלות לקליק קליקים, עלויות, חשיפות, המרות וערך המרה
חיפוש מקסימום קליקים קליקים ועלות
חיפוש מקסימום המרות עלויות והמרות
חיפוש מקסימום ערך המרות ויעד החזר על הוצאות פרסום (ROAS) עלות וערך המרה
חיפוש יעד עלות להמרה עלויות והמרות
אפליקציה יעד עלות להמרה עלות, התקנות ופעולות בתוך האפליקציה

קישורים רלוונטיים

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
73067
false