מידע על הסברים

הסברים עוזרים להגיע לתובנות לגבי שינויים משמעותיים בביצועים של חשבון Google Ads. אם הבחנתם בתנודות משמעותיות בביצועים של קבוצת מודעות או של קמפיין לרשת החיפוש, תוכלו לגלות במהירות מה גרם לשינויים בעזרת ההסברים.

בשלב זה, הסברים זמינים רק בקמפיינים לרשת החיפוש שבהם נעשה שימוש בהגשת הצעת מחיר לקליק בשיטה ידנית או באופטימיזציית עלות לקליק.

יתרונות

 • חיסכון בזמן: בעזרת מספר קליקים בלבד, אתם מגלים למה חלו שינויים בביצועים של החשבון.
 • כל המידע במקום אחד: כבר לא צריך להצליב נתונים מדוחות שונים, מרשימות של משימות או מכלים אחרים. פשוט משווים בין שני טווחי תאריכים ומקבלים הסברים על שינויים משמעותיים בביצועים, אם הם זמינים.
 • אבחון בעיות: מקבלים תמונה מדויקת ומקיפה יותר כדי לאבחן סיבות אפשריות לשינויים בביצועי הקמפיין או בקבוצת המודעות.

סוגי הסברים

בעזרת ההסברים תוכלו להבין את ההשפעה האפשרית של הגורמים הבאים על הביצועים של הקמפיין או של קבוצת המודעות.

 • שינויים בהצעות מחיר: באיזה אופן שינויים בהצעות המחיר השפיעו על המיקום ועל התדירות של הצגת המודעות. 
 • שינויים ביעדים של שיטות הצעת מחיר: באיזה אופן שינויים ביעדים של קבוצת מודעות, של קמפיין או של שיטת הצעת מחיר משותפת השפיעו על הביצועים. 
 • שינויים במגבלות על הצעות מחיר: איך הגדרה או שינוי של מגבלות על הצעות מחיר משפיעים על האופטימיזציה האוטומטית של הצעות המחיר. מגבלות על הצעות מחיר עשויות למנוע מ-Google Ads להתאים את הצעות המחיר לסכום המתאים ביותר ליעד שלכם
 • שינויים בשיטת הצעת המחיר: איך סוג שיטת הצעת המחיר או שיטת הצעת המחיר המשותפת עשויים להשפיע על הביצועים. כל סוג של שיטה אוטומטית להגשת הצעת מחיר נועד לעזור לכם להשיג יעד עסקי מסוים.
 • שינויים ברכיבי התאמה של הצעות מחיר: האופן שבו שינויים ברכיבי התאמה של הצעות המחיר לפי מכשיר, מיקום, מאפיינים דמוגרפיים וקהל עשויים להשפיע על הביצועים.
 • שינויי תקציב: איך שינויים בתקציב השפיעו על מספר הקליקים והחשיפות שקיבלו המודעות.
 • הקצאת תקציב: איך חלוקת התקציב בין מספר ישויות (למשל, קבוצות של מודעות) השפיעה על הביצועים של ישויות אחרות.
 • קצב ניצול התקציב במלואו: באיזה אופן שינוי העלות הממוצעת לקליק (CPC) עשוי לגרום לניצול התקציב בקצב מהיר או איטי מהרגיל. 
 • המרות: איך שינוי בסטטוס או בהגדרות של פעולות ההמרה עשוי להשפיע על מספר ההמרות. ההסברים כוללים גם נתונים על פרק הזמן מחשיפה להמרה ועל התדירות של הפעלת תגים, שעוזרים לאבחן את השינויים בביצועים.
 • כשירות: איך גורמים שונים עשויים להשפיע על התדירות שבה המודעות היו כשירות להופיע בתנועה (לדוגמה, ניצול התקציב במלואו או השהיה של קבוצת מודעות או של קמפיין, במקרים שבהם כל המודעות בקבוצת מודעות נדחו).  
 • שינויים בטירגוט: איך שינויים בטירגוט למיקום גיאוגרפי, בטירגוט לפי מילות מפתח ובסטטוס של מילת מפתח והוספה/הסרה של קהל השפיעו על הביצועים.
 • תחרות במכירות פומביות ומידת העניין בחיפוש: באיזה אופן שינויים בנפח החיפוש אצל שותפי חיפוש והצטרפות/ביטול הצטרפות של שותפי חיפוש עשויים להשפיע על הביצועים.
 • היסטוריית שינויים: באיזה אופן שינויים בחשבון עשויים להשפיע על הביצועים של החשבון.  

הצגת הסברים בחשבון

לא יוצגו הסברים אם טווח התאריכים שהגדרתם כולל את התאריך של היום, כי ייתכן שיתווספו נתונים נוספים מהיום.

הצגת ההסברים

כברירת מחדל, יוצגו הסברים שמשווים בין טווח התאריכים שבחרתם לבין פרק הזמן הקודם שהמשך שלו זהה:

 1. עוברים לדף של הקמפיין או של קבוצת המודעות.
 2. מעבירים את העכבר מעל הערכים בטבלת הנתונים שמסומנים בקו מקווקו בצבע כחול.
 3. ניתן לראות איך הערך הזה השתנה מאז התקופה הקודמת.
  לדוגמה, אם בחרתם בטווח התאריכים את 7 הימים האחרונים, יוצגו הסברים על הביצועים מהשבוע הקודם.
 4. לוחצים על הצגת ההסבר כדי לראות מה גרם לשינוי.

קבלת הסברים לפי טווחי תאריכים בהתאמה אישית

כדי להשוות בין שני טווחי תאריכים בהתאמה אישית, בוחרים את שתי תקופות הזמן שביניהן רוצים להשוות בקטע של בחירת טווח תאריכים:

 1. בפינה השמאלית העליונה של המסך, לוחצים על החץ למטה לצד טווח התאריכים.
 2. לוחצים על לחצן החלפת המצב לצד "השוואה" ובוחרים באפשרות התקופה הקודמת מתחתיו.
 3. בוחרים תקופת זמן. מוודאים ששתי התקופות עוקבות וזהות באורכן, אחרת ההסברים לא יוצגו.
 4. לוחצים על אישור.

מתחת למספרים בעמודות של מדדי הביצועים יופיע שינוי באחוזים.

שינויים משמעותיים יודגשו בכחול ויופיעו עם הסבר.

סיבות אפשריות לכך שלא רואים הסברים

 • הסברים זמינים רק בקמפיינים לרשת החיפוש שבהם נעשה שימוש בהגשת הצעת מחיר בשיטה ידנית או באופטימיזציית עלות לקליק. לא תראו הסברים לגבי קמפיינים לרשת החיפוש עם הרחבה לרשת המדיה, קמפיינים לרשת המדיה, קמפיינים בווידאו, קמפיינים של שופינג, קמפיינים של מודעות דינמיות לרשת החיפוש או קמפיינים עם הגשת הצעת מחיר בשיטה אוטומטית.
 • נכון לעכשיו, המערכת מספקת הסברים רק לגבי קליקים, עלויות, חשיפות והמרות. 
 • ההסברים מוצגים רק אם הם עומדים בדרישות הסף מבחינת הנפח והשינוי.
 • ההסברים זמינים רק לנתונים מ-90 הימים האחרונים. עדיין אפשר להציג את שיעור השינוי באחוזים שחל בתקופה ארוכה מ-90 ימים, אבל חלון ההסברים לא יופיע.
 • הסברים פועלים רק בהשוואות של תקופות זמן עוקבות וזהות באורכן.

קישורים רלוונטיים

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה