Σχετικά με τις επεξηγήσεις (beta)

Με τις επεξηγήσεις, μπορείτε να έχετε στη διάθεσή σας σαφή insights σχετικά με μεγάλες αλλαγές που αφορούν στην απόδοση του λογαριασμού σας στο Google Ads. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε σημαντική διακύμανση στην απόδοση μιας καμπάνιας για το δίκτυο αναζήτησης ή μιας ομάδας διαφημίσεων, οι επεξηγήσεις μπορούν να σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε γρήγορα τους λόγους που οδήγησαν στη συγκεκριμένη διακύμανση. 

Οι επεξηγήσεις μπορούν να σας βοηθήσουν να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς οι ακόλουθοι παράγοντες μπορεί να έχουν επηρεάσει την απόδοση της καμπάνιας ή της ομάδας διαφημίσεων:

 • Αλλαγές στις προσφορές: Πώς τυχόν αλλαγές στις προσφορές σας μπορεί να έχουν επηρεάσει τη θέση και τη συχνότητα εμφάνισης των διαφημίσεών σας. 
 • Αλλαγές στον τροποποιητή προσφοράς: Πώς τυχόν αλλαγές στον τροποποιητή προσφοράς βάσει συσκευής, στον τροποποιητή προσφοράς βάσει τοποθεσίας, στον τροποποιητή προσφοράς βάσει δημογραφικών στοιχείων και στον τροποποιητή προσφοράς βάσει κοινού μπορεί να έχουν επηρεάσει την απόδοση.
 • Αλλαγές στον προϋπολογισμό: Πώς τυχόν αλλαγές στον προϋπολογισμό σας μπορεί να έχουν επηρεάσει τον αριθμό των κλικ και των εμφανίσεων που έλαβαν οι διαφημίσεις σας.
 • Κατανομή προϋπολογισμού: Η κατανομή του προϋπολογισμού σας σε πολλές οντότητες (για παράδειγμα, ομάδες διαφημίσεων) μπορεί να έχει επηρεάσει την απόδοση άλλων οντοτήτων.
 • Ποσοστό εξάντλησης προϋπολογισμού: Πώς τυχόν αλλαγές στο μέσο κόστος ανά κλικ (CPC) μπορεί να έχουν οδηγήσει στην εξάντληση του προϋπολογισμού σας με πιο γρήγορους ή πιο αργούς ρυθμούς απ' ό,τι συνήθως. 
 • Καταλληλότητα: Πώς διαφορετικοί παράγοντες μπορεί να έχουν επηρεάσει τη συχνότητα με την οποία οι διαφημίσεις σας ήταν κατάλληλες για επισκεψιμότητα (για παράδειγμα, εξάντληση προϋπολογισμού ή παύση ομάδας διαφημίσεων ή καμπάνιας, όταν είχαν απορριφθεί όλες οι διαφημίσεις σε μια ομάδα διαφημίσεων).  
 • Ιστορικό αλλαγών: Πώς τυχόν αλλαγές στον λογαριασμό σας μπορεί να έχουν επηρεάσει την απόδοσή του.
 • Αλλαγές στη στόχευση: Πώς τυχόν αλλαγές στη γεωγραφική στόχευση, τη στόχευση λέξεων-κλειδιών, την κατάσταση λέξεων-κλειδιών και την προσθήκη/κατάργηση ενός κοινού μπορεί να επηρεάζουν την απόδοση.
 • Ανταγωνισμός δημοπρασίας και ενδιαφέρον αναζήτησης: Πώς τυχόν αλλαγές στον όγκο αναζητήσεων σε συνεργάτες αναζήτησης και αλλαγές στη συμμετοχή/εξαίρεση συνεργατών αναζήτησης μπορεί να επηρεάζουν την απόδοση.

Οφέλη

 • Εξοικονόμηση χρόνου. Ανακαλύψτε, με λίγα μόνο κλικ, γιατί άλλαξε η απόδοση του λογαριασμού σας.
 • Τα πάντα σε ένα μέρος. Δεν χρειάζεται πλέον να συγκρίνετε αναφορές, λίστες ελέγχου ή άλλα εργαλεία. Μπορείτε απλώς να συγκρίνετε δύο εύρη ημερομηνιών και να δείτε επεξηγήσεις (εφόσον υπάρχουν) για σημαντικές αλλαγές στην απόδοση.
 • Ακρίβεια. Αποκτήστε μια ακριβέστερη και πιο ολοκληρωμένη εικόνα, με σκοπό τη διάγνωση πιθανών λόγων που οδήγησαν σε αλλαγές στην απόδοση της καμπάνιας ή της ομάδας διαφημίσεων.

Τρόπος προβολής επεξηγήσεων στον λογαριασμό σας

About Explanations
 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google Ads
 2. Από το μενού πλοήγησης στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Καμπάνιες για το δίκτυο αναζήτησης
 3. Από το μενού σελίδων στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Καμπάνιες ή Ομάδες διαφημίσεων 
 4. Στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης σας, κάντε κλικ στο κάτω βέλος που βρίσκεται δίπλα στο εύρος ημερομηνιών.
 5. Κάντε κλικ στον διακόπτη που βρίσκεται δίπλα στο στοιχείο Σύγκριση, για να ενεργοποιήσετε ένα δεύτερο πεδίο εύρους ημερομηνιών.
 6. Στο πρώτο εύρος, επιλέξτε τις ημερομηνίες που θέλετε να συγκρίνετε. 
 7. Στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει Προηγούμενη περίοδος στο στοιχείο Σύγκριση.
  Βεβαιωθείτε ότι οι χρονικές περίοδοι έχουν ίδια διάρκεια. Διαφορετικά, δεν θα εμφανιστούν επεξηγήσεις.
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή. Στο γράφημα απόδοσης θα δείτε αποτελέσματα και για τα δύο εύρη ημερομηνιών.
 9. Κάτω από τους αριθμούς στις στήλες μετρήσεων απόδοσης, θα προστεθεί μια ποσοστιαία αλλαγή, Θα έχει τη μορφή +X% ή -X%. Οι σημαντικές αλλαγές θα επισημαίνονται με μπλε. Κάντε κλικ σε μια επισημασμένη ποσοστιαία αλλαγή, για να ανοίξετε το πλαίσιο επεξηγήσεων.
  • Το πλαίσιο επεξηγήσεων θα εμφανιστεί στη δεξιά πλευρά της οθόνης σας. Θα περιέχει μια λίστα με οντότητες (όπως ομάδες διαφημίσεων ή λέξεις-κλειδιά) που μπορεί να επεξηγούν την αλλαγή που εξετάζετε. 
 10. Κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες λεπτομέρειες, για να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με την αλλαγή στην απόδοση μιας συγκεκριμένης οντότητας.
 • Οι επεξηγήσεις διατίθενται μόνο για καμπάνιες για το δίκτυο αναζήτησης στις οποίες χρησιμοποιείται η μη αυτόματη υποβολή προσφορών ή το Ενισχυμένο CPC. Δεν θα εμφανίζονται επεξηγήσεις για καμπάνιες Search+, καμπάνιες δικτύου προβολής, καμπάνιες βίντεο, καμπάνιες Αγορών ή καμπάνιες δυναμικών διαφημίσεων αναζήτησης, καθώς και για καμπάνιες στις οποίες χρησιμοποιείται η αυτόματη υποβολή προσφορών.
 • Προς το παρόν, οι επεξηγήσεις υποστηρίζουν μόνο κλικ, κόστος και εμφανίσεις. 
 • Οι επεξηγήσεις θα ενεργοποιηθούν μόνο αν πληρούν το ελάχιστο όριο όγκου και αλλαγής:
 • Οι επεξηγήσεις διατίθενται μόνο για δεδομένα των τελευταίων 90 ημερών. Μπορείτε να βλέπετε ποσοστιαίες αλλαγές για δεδομένα παλαιότερα των 90 ημερών, αλλά το παράθυρο επεξηγήσεων δεν θα εμφανίζεται.
 • Οι επεξηγήσεις λειτουργούν μόνο για συγκρίσεις στις οποίες ορίζονται συνεχόμενες χρονικές περίοδοι ίδιας διάρκειας.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας