Σχετικά με τις επεξηγήσεις

Οι επεξηγήσεις σάς παρέχουν πληροφορίες σχετικά με μεγάλες αλλαγές στην απόδοση του λογαριασμού σας στο Google Ads. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε σημαντική διακύμανση στην απόδοση μιας καμπάνιας για το δίκτυο αναζήτησης ή μιας ομάδας διαφημίσεων, με τις επεξηγήσεις μπορείτε να προσδιορίσετε γρήγορα τους λόγους που οδήγησαν στη συγκεκριμένη διακύμανση.

Οι επεξηγήσεις διατίθενται προς το παρόν μόνο για τις καμπάνιες για το δίκτυο αναζήτησης που χρησιμοποιούν τη μη αυτόματη υποβολή προσφορών CPC ή την υποβολή προσφορών ενισχυμένου CPC.

Οφέλη

 • Εξοικονόμηση χρόνου: Ανακαλύψτε γιατί η απόδοση του λογαριασμού σας άλλαξε με μόλις λίγα κλικ.
 • Όλα σε ένα μέρος: Δεν χρειάζεται πλέον να συγκρίνετε αναφορές, λίστες ελέγχου ή άλλα εργαλεία. Μπορείτε απλώς να συγκρίνετε δύο εύρη ημερομηνιών και να δείτε επεξηγήσεις (εφόσον υπάρχουν) για σημαντικές αλλαγές στην απόδοση.
 • Διάγνωση προβλημάτων: Αποκτήστε μια ακριβέστερη και πιο ολοκληρωμένη εικόνα, με σκοπό τη διάγνωση πιθανών λόγων που οδήγησαν σε αλλαγές στην απόδοση της καμπάνιας ή της ομάδας διαφημίσεων.

Τύποι επεξηγήσεων

Με τις επεξηγήσεις μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς οι ακόλουθοι παράγοντες μπορεί να έχουν επηρεάσει την απόδοση της καμπάνιας ή της ομάδας διαφημίσεων.

 • Αλλαγές στις προσφορές: Πώς τυχόν αλλαγές στις προσφορές σας μπορεί έχουν επηρεάσει τη θέση και τη συχνότητα εμφάνισης των διαφημίσεών σας. 
 • Αλλαγές στον στόχο της στρατηγικής υποβολής προσφορών: Πώς τυχόν αλλαγές στον στόχο σε επίπεδο ομάδας διαφημίσεων, καμπάνιας ή χαρτοφυλακίου μπορεί να έχουν επηρεάσει την απόδοσή σας. 
 • Αλλαγές ορίου προσφοράς: Πώς η ρύθμιση ή η αλλαγή των ορίων προσφοράς επηρεάζει την αυτόματη βελτιστοποίηση των προσφορών σας. Τα όρια προσφοράς μπορούν να αποτρέψουν την προσαρμογή των προσφορών Google Ads στο ποσό που ανταποκρίνεται καλύτερα στον στόχο σας.
 • Αλλαγές στη στρατηγική υποβολής προσφορών: Πώς οι αλλαγές στρατηγικής ή χαρτοφυλακίου μπορεί να επηρεάζουν την απόδοση. Κάθε τύπος αυτόματης στρατηγικής υποβολής προσφορών έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να σας βοηθήσει να επιτύχετε έναν συγκεκριμένο στόχο για την επιχείρησή σας.
 • Αλλαγές στον τροποποιητή προσφοράς: Πώς μπορεί να έχουν επηρεάσει την απόδοση τυχόν αλλαγές στους τροποποιητές προσφοράς βάσει συσκευής, βάσει τοποθεσίας, βάσει δημογραφικών στοιχείων και βάσει κοινού.
 • Αλλαγές στον προϋπολογισμό: Πώς τυχόν αλλαγές στον προϋπολογισμό μπορεί να έχουν επηρεάσει τον αριθμό των κλικ και των εμφανίσεων που έλαβαν οι διαφημίσεις σας.
 • Κατανομή προϋπολογισμού: Η κατανομή του προϋπολογισμού σας σε πολλές οντότητες (για παράδειγμα, ομάδες διαφημίσεων) μπορεί να έχει επηρεάσει την απόδοση άλλων οντοτήτων.
 • Ποσοστό εξάντλησης προϋπολογισμού: Πώς τυχόν αλλαγές στο μέσο κόστος ανά κλικ (CPC) μπορεί να έχουν προκαλέσει εξάντληση του προϋπολογισμού σας με πιο γρήγορους ή πιο αργούς ρυθμούς απ' ό,τι συνήθως. 
 • Μετατροπές: Πώς η αλλαγή της κατάστασης ή των ρυθμίσεων των ενεργειών μετατροπής μπορεί να έχει επηρεάσει τον αριθμό των μετατροπών. Οι επεξηγήσεις περιλαμβάνουν επίσης δεδομένα σχετικά με την καθυστέρηση μετατροπής και τη συχνότητα ενεργοποίησης ετικετών, για να σας βοηθήσουν να διαγνώσετε τις αλλαγές στην απόδοση.
 • Καταλληλότητα: Πώς διαφορετικοί παράγοντες μπορεί να έχουν επηρεάσει τη συχνότητα με την οποία οι διαφημίσεις σας ήταν κατάλληλες για επισκεψιμότητα (για παράδειγμα, εξάντληση προϋπολογισμού ή παύση ομάδας διαφημίσεων ή καμπάνιας, όταν είχαν απορριφθεί όλες οι διαφημίσεις σε μια ομάδα διαφημίσεων).  
 • Αλλαγές στη στόχευση: Πώς τυχόν αλλαγές στη γεωγραφική στόχευση, τη στόχευση λέξεων-κλειδιών, την κατάσταση λέξεων-κλειδιών και την προσθήκη/κατάργηση ενός κοινού μπορεί να επηρεάζουν την απόδοση.
 • Ανταγωνισμός δημοπρασίας και ενδιαφέρον αναζήτησης: Πώς τυχόν αλλαγές στον όγκο αναζητήσεων σε συνεργάτες αναζήτησης και αλλαγές στη συμμετοχή/εξαίρεση συνεργατών αναζήτησης μπορεί να επηρεάζουν την απόδοση.
 • Ιστορικό αλλαγών: Πώς τυχόν αλλαγές στον λογαριασμό σας μπορεί να έχουν επηρεάσει την απόδοσή του.  

Τρόπος προβολής επεξηγήσεων στον λογαριασμό σας

Δεν θα εμφανίζονται επεξηγήσεις, εάν το εύρος ημερομηνιών περιέχει τη σημερινή ημερομηνία, επειδή ενδέχεται να υπάρχουν περισσότερα δεδομένα για την ημέρα.

Προβολή επεξηγήσεων

Από προεπιλογή, θα εμφανίζονται επεξηγήσεις που συγκρίνουν το εύρος ημερομηνιών που επιλέξατε με την προηγούμενη περίοδο ίδιας διάρκειας:

 1. Μεταβείτε στη σελίδα καμπανιών ή ομάδων διαφημίσεων.
 2. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στις τιμές του πίνακα δεδομένων που εμφανίζονται με μπλε χρώμα και διακεκομμένη γραμμή.
 3. Θα δείτε πώς άλλαξε αυτή η τιμή από την τελευταία περίοδο.
  Για παράδειγμα, αν επιλέξατε τις τελευταίες επτά ημέρες ως το εύρος ημερομηνιών, θα εμφανίζονται επεξηγήσεις για την αλλαγή της απόδοσης από την προηγούμενη εβδομάδα.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή επεξήγησης, για να δείτε τι προκάλεσε την αλλαγή.

Λάβετε επεξηγήσεις για προσαρμοσμένα εύρη ημερομηνιών

Για να συγκρίνετε δύο προσαρμοσμένα εύρη τιμών, επιλέξτε τις δύο χρονικές περιόδους που θέλετε να συγκρίνετε στην επιλογή εύρους ημερομηνιών:

 1. Στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, κάντε κλικ στο κάτω βέλος που βρίσκεται δίπλα στο εύρος ημερομηνιών.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί εναλλαγής που βρίσκεται δίπλα στην επιλογή Σύγκριση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προηγούμενη περίοδος από κάτω.
 3. Επιλέξτε μια χρονική περίοδο. Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο περίοδοι είναι ίσης διάρκειας και συνεχόμενες. Σε διαφορετική περίπτωση, οι επεξηγήσεις δεν θα εμφανίζονται.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.

Κάτω από τους αριθμούς στις στήλες μετρήσεων απόδοσης, θα προστεθεί μια ποσοστιαία αλλαγή.

Οι σημαντικές αλλαγές θα επισημαίνονται με μπλε χρώμα και θα περιλαμβάνουν μια επεξήγηση.

Για ποιους λόγους ενδέχεται να μην εμφανίζονται επεξηγήσεις

 • Οι επεξηγήσεις διατίθενται μόνο για καμπάνιες για το δίκτυο αναζήτησης στις οποίες χρησιμοποιείται η μη αυτόματη υποβολή προσφορών ή το Ενισχυμένο CPC. Δεν θα εμφανίζονται επεξηγήσεις για καμπάνιες Search+, καμπάνιες δικτύου προβολής, καμπάνιες βίντεο, καμπάνιες Αγορών ή καμπάνιες δυναμικών διαφημίσεων αναζήτησης, ούτε για καμπάνιες στις οποίες χρησιμοποιείται η αυτόματη υποβολή προσφορών.
 • Προς το παρόν, οι επεξηγήσεις υποστηρίζουν μόνο κλικ, κόστη, εμφανίσεις και μετατροπές. 
 • Οι επεξηγήσεις θα ενεργοποιηθούν μόνο αν πληρούν το ελάχιστο όριο όγκου και αλλαγής:
 • Οι επεξηγήσεις διατίθενται μόνο για δεδομένα των τελευταίων 90 ημερών. Μπορείτε να βλέπετε ποσοστιαίες αλλαγές για δεδομένα παλαιότερα των 90 ημερών, αλλά το παράθυρο επεξηγήσεων δεν θα εμφανίζεται.
 • Οι επεξηγήσεις λειτουργούν μόνο για συγκρίσεις στις οποίες ορίζονται συνεχόμενες χρονικές περίοδοι ίδιας διάρκειας.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας