Jak fungují vysvětlení

Vysvětlení vám poskytnou informace o velkých změnách ve výkonu vašeho účtu Google Ads. Když v reklamní sestavě či v kampani na aplikaci nebo v kampani ve vyhledávání zaznamenáte výrazný výkyv výkonu, díky vysvětlení rychle zjistíte jeho příčinu.

Vysvětlení jsou v současnosti k dispozici u:
 • kampaní ve vyhledávání, které používají manuální CPC, vylepšenou CPC, vylepšenou CPC zaměřenou na hodnotu, cílovou CPA, maximalizaci konverzí, maximalizaci počtu kliknutí, maximalizaci hodnoty konverze nebo cílovou návratnost investic do reklamy (ROAS),
 • kampaní na aplikace, které používají cílovou CPA.

Výhody

 • Ušetříte čas: Zjistěte na několik kliknutí, proč se výkon účtu změnil.
 • Vše máte na jednom místě: Už nebudete muset vzájemně porovnávat přehledy, kontrolní seznamy ani jiné nástroje – stačí vybrat dvě období, a pokud bude vysvětlení změn výkonu k dispozici, uvidíte jej.
 • Diagnostikujete problémy: Získáte přesnější a komplexnější pohled na diagnostiku možných příčin změn výkonu kampaně nebo reklamní sestavy.

Typy vysvětlení

Vysvětlení vám pomohou zjistit, jaký vliv na výkon kampaně nebo reklamní sestavy mohly mít tyto faktory:

Vysvětlení cenových nabídek

 • Změny nabídek: Jaký mohly mít změny nabídek dopad na to, kde a jak často se vaše reklamy zobrazily.
 • Změny cíle strategie nabídek: Jak mohly výkon ovlivnit změny cíle na úrovni reklamní sestavy, kampaně nebo portfolia.
 • Změny limitu nabídek: Jak nastavení nebo změna limitů nabídek ovlivňuje automatickou optimalizaci nabídek. Limity nabídek mohou službě Google Ads zabránit v úpravě nabídek na částku, která nejlépe odpovídá vašemu cíli.
 • Změny strategie nabídek: Jak mohou výkon ovlivnit změny typu strategie nebo portfolia. Každý typ automatizované strategie nabídek je navržen tak, aby vaší firmě pomohl dosáhnout konkrétního cíle.
 • Změny modifikátoru nabídek: Jak mohl být výkon ovlivněn změnami modifikátoru nabídek pro zařízení, lokalitu nebo cílové publikum a modifikátoru cen podle demografie.

Vysvětlení rozpočtů

 • Změny rozpočtu: Jak mohly změny rozpočtu ovlivnit počet kliknutí na reklamy a jejich zobrazení.
 • Rozdělení rozpočtu: Jak mohlo rozdělení rozpočtu mezi více entit (například reklamních sestav) ovlivnit výkon ostatních entit.
 • Rychlost vyčerpání rozpočtu: Jak mohla změna průměrné ceny za proklik (CPC) způsobit rychlejší nebo pomalejší čerpání rozpočtu, než je obvyklé.

Vysvětlení konverzí

 • Nastavení konverzí: Jak mohly změny v nastavení konverzí ovlivnit výkon. Jedná se například o změny v době sledování konverzí, počtu konverzí, atribučním modelu a dalších nastaveních.
 • Zpoždění konverze: Jak zatím nenahlášené konverze mohou způsobit pokles počtu konverzí.
 • Kolísání počtu zaznamenaných konverzí: Jak změny v počtu zaznamenaných konverzí mohou ovlivnit výkon a zda byly tyto změny způsobeny poklesem konverzního poměru, počtu spuštění konverzní značky nebo počtu zobrazení, kliknutí či CTR.

Vysvětlení hodnot konverzí

 • Nastavení hodnoty konverze: Jak mohly změny v nastavení hodnoty konverze ovlivnit výkon. Jedná se například o změny výchozích hodnot, hodnot jednotlivých transakcí, dynamických hodnot a dalších nastavení hodnot.
 • Zpoždění hodnoty konverze: Jak zatím nenahlášené konverze mohou způsobit pokles hodnoty konverze.
 • Kolísání zaznamenaných hodnot konverzí: Jak mohou změny zaznamenaných hodnot konverzí ovlivnit výkon a zda byly tyto změny způsobeny poklesem konverzního poměru, počtu kliknutí, CTR, objemu konverzí nebo procenta konverzí s přiřazenými hodnotami.

Ostatní vysvětlení

 • Změny podkladů: Jak přidání nebo odstranění podkladů v reklamách ovlivní výkon kampaní na aplikaci.
 • Způsobilost k zobrazování: Jak různé faktory ovlivnily četnost zobrazování reklam. Jedná se například o vyčerpání rozpočtu nebo pozastavení reklamní sestavy či kampaně v případě, že všechny reklamy v reklamní sestavě byly zamítnuty.
 • Cíle optimalizace: Jaký vliv na výkon mohou mít změny cílů optimalizace v kampaních na aplikaci, například přechod od instalací k akcím v aplikaci.
 • Změny cílení: Jak výkon ovlivňují změny geografického cílení, cílení na klíčová slova, stavu klíčového slova nebo přidání či odstranění publika.
 • Konkurence při aukci a zájem ve vyhledávání: Jak mohl být výkon ovlivněn změnami objemu vyhledávání na partnerských webech ve Vyhledávací síti a přihlášením nebo odhlášením od těchto partnerských webů.
 • Historie změn: Jaký vliv na výkon mohly mít změny v účtu.

Zobrazení vysvětlení v účtu

Pokud období obsahuje dnešní datum, vysvětlení se nezobrazí, protože pro daný den může být k dispozici více dat.

Zobrazení vysvětlení

Ve výchozím nastavení uvidíte vysvětlení, která srovnávají vámi zvolené časové období s předchozím obdobím stejné délky:

 1. Přejděte na stránku kampaně nebo reklamní sestavy.
 2. Umístěte kurzor na modré hodnoty v datové tabulce, které jsou podtrženy přerušovanou čárou $1,193.60.
 3. Uvidíte, jak se hodnoty změnily ve srovnání s předchozím obdobím.
  Pokud jste vybrali posledních 7 dní, vysvětlení vám ukáže srovnání výkonu s předchozím týdnem.
 4. Chcete-li zjistit, co změnu způsobilo, klikněte na Zobrazit vysvětlení .

Vysvětlení u vlastních časových období

Pokud chcete porovnat dvě vlastní období, nastavte je ve výběru období:

 1. V pravém horním rohu obrazovky klikněte vedle období na šipku dolů. Date range drop down menu
 2. Klikněte na přepínač vedle možnosti Porovnat a pod ním vyberte Předchozí období.
 3. Zvolte období. Aby vysvětlení fungovala, musí být obě období stejně dlouhá a nesmí být přerušená.
 4. Klikněte na Použít.

Pod hodnotami ve sloupcích metrik výkonu se zobrazuje procentuální změna.

Vysvětlení se objeví u podstatných změn, které budou zvýrazněny modře.

Proč se vysvětlení někdy nezobrazují

 • Vysvětlení jsou k dispozici pouze pro kampaně ve vyhledávání, které využívají manuální nabízení cen, vylepšenou CPC nebo cílovou CPA, a pro kampaně na aplikaci využívající cílovou CPA. Nejsou dostupná u kampaní Search+, obsahových kampaní, videokampaní, kampaní v Nákupech ani kampaní s dynamickými reklamami ve vyhledávání.
 • Vysvětlení lze zobrazit pouze v případě, že je splněna podmínka dostatečného objemu a rozsahu změny.
 • Vysvětlení jsou k dispozici pouze k datům za posledních 90 dní. Pro data starší než 90 dní můžete zobrazit procentuální změnu, ale ne okno vysvětlení.
 • Vysvětlení fungují pouze při porovnávání stejně dlouhých období, jež na sebe přímo navazují.

Vysvětlení jsou k dispozici pro tyto metriky:

Typ kampaně Strategie nabídek Podporované metriky
Vyhledávání Vylepšená CPC zaměřená na hodnotu Hodnota konverze
Vyhledávání Manuální CPC a vylepšená CPC Kliknutí, cena, zobrazení, konverze a hodnota konverze
Vyhledávání Maximalizace počtu kliknutí Kliknutí a cena
Vyhledávání Maximalizovat konverze Cena a konverze
Vyhledávání Maximalizace hodnoty konverze a cílová návratnost investic do reklamy (ROAS) Cena a hodnota konverze
Vyhledávání Cílová CPA Cena a konverze
Aplikace Cílová CPA Cena, instalace a akce v aplikaci

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
73067
false