Vysvětlení (verze beta)

Díky vysvětlením můžete získat srozumitelné informace o velkých změnách ve výkonu účtu Google Ads. Když v kampani nebo reklamní sestavě ve Vyhledávací síti zaznamenáte výrazný výkyv výkonu, vysvětlení vám pomůže rychle zjistit jeho příčinu. 

Díky vysvětlení můžete zjistit, jaký vliv mohly mít na výkon kampaně nebo reklamní sestavy následující faktory:

 • Změny nabídek: Jaký mohly mít změny nabídek dopad na to, kde a jak často se vaše reklamy zobrazily. 
 • Změny modifikátoru nabídek: Jak mohl být výkon ovlivněn změnami modifikátoru nabídek pro zařízení, modifikátoru nabídek pro lokalitu, modifikátoru cen podle demografie a modifikátoru nabídek pro publikum.
 • Změny rozpočtu: Jak mohl být ovlivněn počet kliknutí a zobrazení reklam změnami rozpočtu.
 • Rozdělení rozpočtu: Jak mohlo rozdělení rozpočtu mezi více entit (například reklamních sestav) ovlivnit výkon takových jiných entit.
 • Rychlost vyčerpání rozpočtu: Jak mohla změna průměrné ceny za proklik (CPC) způsobit rychlejší nebo pomalejší vyčerpávání rozpočtu než obvykle. 
 • Způsobilost k zobrazování: Jak mohly různé faktory ovlivnit, jak často se reklamy mohly zobrazovat (například vyčerpání rozpočtu, pozastavení reklamní sestavy nebo kampaně), když byly všechny reklamy v reklamní sestavě zamítnuty.  
 • Historie změn: Jak mohly změny v účtu ovlivnit jeho výkon.
 • Změny cílení: Jak mohly výkon ovlivnit změny geografického cílení, cílení na klíčová slova, stav klíčového slova nebo přidání či odstranění publika.
 • Konkurence při aukci a zájem ve vyhledávání: Jak mohl být výkon ovlivněn změnami objemu vyhledávání v síti partnerů ve Vyhledávací síti a přihlášením nebo odhlášením od sítě partnerů ve Vyhledávací síti.

Výhody

 • Šetříte čas. Stačí několik kliknutí ke zjištění, proč se výkon účtu změnil.
 • Vše po ruce. Již nebudete potřebovat přehledy křížových odkazů, kontrolní seznamy ani jiné nástroje – stačí porovnat dvě časová období a dostanete vysvětlení významných změn výkonu, pokud bude k dispozici.
 • Přesnost. Získáte přesnější a komplexnější pohled na diagnostiku možných příčin změn výkonu kampaně nebo reklamní sestavy.

Postup zobrazení vysvětlení v účtu

About Explanations
 1. Přihlaste se k účtu Google Ads
 2. V navigační nabídce vlevo klikněte na Kampaně ve vyhledávací síti
 3. V nabídce stránek vlevo klikněte na Kampaně nebo Reklamní sestavy.  
 4. V pravém horním rohu obrazovky klikněte vedle období na šipku.
 5. Kliknutím na přepínač Porovnat zapněte druhé pole období.
 6. V horním období vyberte data, která chcete porovnat. 
 7. Poté v části Porovnat vyberte Předchozí období.
  Zkontrolujte, zda jsou období stejně dlouhá (jinak se vysvětlení nezobrazí).
 8. Klikněte na Použít. Výsledky pro obě časová období se zanesou do grafu výkonu.
 9. Pod hodnotami ve sloupcích metrik výkonu se zobrazuje procentuální změna. Její zobrazení má podobu „+X %“ nebo „–X %“. Podstatné změny budou zvýrazněny modře. Kliknutím na zvýrazněnou procentuální změnu se otevře panel vysvětlení.
  • Panel vysvětlení se zobrazí vpravo. Bude obsahovat seznam entit (např. reklamních sestav nebo klíčových slov), jež mohou zkoumanou změnu vysvětlit. 
 10. Kliknutím na Další podrobnosti zobrazíte podrobnosti o změně výkonu konkrétní entity.
 • Vysvětlení jsou k dispozici pouze pro kampaně ve Vyhledávací síti, které využívají manuální nabízení cen nebo vylepšenou CPC. Vysvětlení nejsou k dispozici pro kampaně Search+, kampaně v Obsahové síti, videokampaně, kampaně v Nákupech, kampaně s dynamickými reklamami ve Vyhledávání ani pro kampaně s automatickým nabízením cen.
 • V současné době vysvětlení podporují pouze kliknutí, cenu a zobrazení. 
 • Vysvětlení lze zobrazit pouze v případě, že je splněna podmínka dostatečného objemu a velikosti změny.
 • Vysvětlení jsou k dispozici pouze k datům za posledních 90 dní. Pro data starší než 90 dní můžete zobrazit procentuální změnu, ale ne okno vysvětlení.
 • Vysvětlení fungují pouze při porovnávání stejně dlouhých období, jež na sebe přímo navazují.

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory