Jak fungují vysvětlení

Vysvětlení vám poskytnou informace o velkých změnách výkonu vašeho účtu Google Ads. Když v kampani nebo reklamní sestavě ve Vyhledávací síti zaznamenáte ve výkonu podstatný výkyv, vysvětlení vám pomůže rychle zjistit jeho příčinu.

Vysvětlení jsou v současné době k dispozici pouze u kampaní ve Vyhledávací síti, které využívají manuální nebo vylepšenou CPC.

Výhody

 • Ušetříte čas: Zjistěte na několik kliknutí, proč se výkon účtu změnil.
 • Vše máte na jednom místě: Už nebudete potřebovat přehledy křížových odkazů, kontrolní seznamy ani jiné nástroje – stačí porovnat dvě období, a pokud bude vysvětlení změn výkonu k dispozici, uvidíte jej.
 • Diagnostikujete problémy: Získáte přesnější a komplexnější pohled na diagnostiku možných příčin změn výkonu kampaně nebo reklamní sestavy.

Typy vysvětlení

Vysvětlení vám pomohou zjistit, jaký vliv na výkon kampaně nebo reklamní sestavy mohly mít tyto faktory:

 • Změny nabídek: Jaký mohly mít změny nabídek dopad na to, kde a jak často se vaše reklamy zobrazily.
 • Změny cíle strategie nabídek: Jak mohly výkon ovlivnit změny cíle na úrovni reklamní sestavy, kampaně nebo portfolia. 
 • Změny limitu nabídek: Jak nastavení nebo změna limitů nabídek ovlivňuje automatickou optimalizaci nabídek. Limity nabídek mohou službě Google Ads zabránit v úpravě nabídek na částku, která nejlépe odpovídá vašemu cíli.
 • Změny strategie nabídek: Jak mohou výkon ovlivnit změny typu strategie nebo portfolia. Každý typ automatizované strategie nabídek je navržen tak, aby vaší firmě pomohl dosáhnout konkrétního cíle.
 • Změny modifikátoru nabídek: Jak mohl být výkon ovlivněn změnami modifikátoru nabídek pro zařízení, modifikátoru nabídek pro lokalitu, modifikátoru cen podle demografie a modifikátoru nabídek pro publikum.
 • Změny rozpočtu: Jak mohl být ovlivněn počet kliknutí a zobrazení reklam změnami rozpočtu.
 • Rozdělení rozpočtu: Jak mohlo rozdělení rozpočtu mezi více entit (například reklamních sestav) ovlivnit výkon takových jiných entit.
 • Rychlost vyčerpání rozpočtu: Jak mohla změna průměrné ceny za proklik (CPC) způsobit rychlejší nebo pomalejší čerpání rozpočtu než obvykle.
 • Konverze: Jak mohla změna stavu nebo nastavení konverzních akcí ovlivnit počet konverzí. Vysvětlení obsahují i údaje o prodlevě konverzí a frekvenci spouštění značek, které vám s diagnostikou změn výkonu pomohou.
 • Způsobilost k zobrazování: Jak různé faktory zřejmě ovlivnily (například vyčerpání rozpočtu, pozastavení reklamní sestavy nebo kampaně, když byly všechny reklamy v reklamní sestavě zamítnuty), jak často se reklamy mohly zobrazovat.
 • Změny cílení: Jak mohly výkon ovlivnit změny geografického cílení, cílení na klíčová slova, stav klíčového slova nebo přidání či odstranění publika.
 • Konkurence při aukci a zájem ve vyhledávání: Jak mohl být výkon ovlivněn změnami objemu vyhledávání v síti partnerů ve Vyhledávací síti a přihlášením nebo odhlášením od sítě partnerů ve Vyhledávací síti.
 • Historie změn: Jaký vliv na výkon mohly mít změny v účtu.

Zobrazení vysvětlení v účtu

Pokud období obsahuje dnešní datum, vysvětlení se nezobrazí, protože pro daný den může být k dispozici více dat.

Zobrazení vysvětlení

Ve výchozím nastavení uvidíte vysvětlení, která srovnávají vámi zvolené časové období s předchozím obdobím stejné délky:

 1. Přejděte na stránku kampaně nebo reklamní sestavy.
 2. Umístěte kurzor na hodnoty v datové tabulce, které jsou označeny modrou tečkovanou čárou.
 3. Uvidíte, jak se hodnoty změnily ve srovnání s předchozím obdobím.
  Pokud jste vybrali posledních 7 dní, vysvětlení vám ukáže srovnání výkonu s předchozím týdnem.
 4. Chcete-li zjistit, co změnu způsobilo, klikněte na Zobrazit vysvětlení .

Vysvětlení u vlastních časových období

Pokud chcete porovnat dvě vlastní období, nastavte je ve výběru období:

 1. V pravém horním rohu obrazovky klikněte vedle období na šipku dolů.
 2. Klikněte na přepínač vedle možnosti Porovnat a pod ním vyberte Předchozí období.
 3. Zvolte období. Aby vysvětlení fungovala, musí být obě období stejně dlouhá a nesmí být přerušená.
 4. Klikněte na Použít.

Pod hodnotami ve sloupcích metrik výkonu se zobrazuje procentuální změna.

Vysvětlení se objeví u podstatných změn, které budou zvýrazněny modře.

Proč se vysvětlení někdy nezobrazují

 • Vysvětlení jsou k dispozici pouze pro kampaně ve Vyhledávací síti, které využívají manuální nabízení cen nebo vylepšenou CPC. Nejsou dostupná u kampaní Search+, kampaní s dynamickými reklamami ve vyhledávání, videokampaní, kampaní v Obsahové síti a v Nákupech ani u těch s automatickým nabízením cen.
 • V současné době vysvětlení podporují pouze kliknutí, cenu, zobrazení a konverze.
 • Vysvětlení lze zobrazit pouze v případě, že je splněna podmínka dostatečného objemu a velikosti změny.
 • Vysvětlení jsou k dispozici pouze k datům za posledních 90 dní. Pro data starší než 90 dní můžete zobrazit procentuální změnu, ale ne okno vysvětlení.
 • Vysvětlení fungují pouze při porovnávání stejně dlouhých období, jež na sebe přímo navazují.

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory