Всичко за обясненията

Обясненията Ви дават ясна представа за големите промени в ефективността на профила Ви в Google Ads. Когато забележите съществени колебания в ефективността на дадена кампания или рекламна група в мрежата за търсене, обясненията Ви помагат бързо да разберете защо това се е случило.

Обясненията са налице само за кампании в мрежата за търсене, които използват офериране за ръчна или подобрена CPC.

Предимства

 • Спестява време: Само с няколко кликвания установявате защо се е променила ефективността на профила Ви.
 • Всичко на едно място: Вече не се налага да съпоставяте отчети, контролни списъци и други инструменти – само сравнете два периода от време и ще бъдат предоставени обяснения за съществени промени в ефективността, ако такива са налице.
 • Диагностициране на проблемите: Получавайте точен и изчерпателен преглед за диагностика на евентуалните причини за промени в ефективността на кампанията или рекламната Ви група.

Типове обяснения

Обясненията могат да Ви помогнат да научите повече за начина, по който следните фактори може да са повлияли на ефективността на кампанията или рекламната Ви група.

 • Промени в офертите: Как промените в офертите може да са повлияли на това къде и колко често са се показвали рекламите Ви. 
 • Промени в целите на стратегията за офериране: Как промените в целите на ниво рекламна група, кампания или портфолио може да са повлияли на ефективността Ви. 
 • Промени на лимитите за офертите: Как задаването или променянето на лимитите за офертите оказва влияние върху автоматичното оптимизиране на офертите Ви. Лимитите на офертите може да попречат на Google Ads да коригира офертите Ви до стойността, с която най-добре ще достигнете целевата си CPA.
 • Промени в стратегиите за офериране: Как промените, касаещи типа на стратегията и портфолиото, може да окажат влияние на ефективността Ви. Всеки тип стратегия за автоматично офериране е предназначен да Ви помогне да постигнете определена цел за бизнеса си.
 • Промени в модификатора на оферти: Как промените в модификатора на оферти на ниво устройство, по местоположение, по демографски признак и по аудитория може да са повлияли на ефективността.
 • Промени в бюджета: Как промените в бюджета може да са повлияли на броя кликвания и импресии, получени от рекламите Ви.
 • Разпределение на бюджета: Как разпределението на бюджета в няколко обекта (например рекламни групи) може да е повлияло на ефективността на други обекти.
 • Скорост на изразходване на бюджета: Как промяната в средната цена на кликване (CPC) може да е довела до по-бързото или по-бавното изразходване на бюджета. 
 • Реализации: Как промяната на състоянието на действията, водещи до реализация, или настройките може да са повлияли на броя на реализациите Ви. Също така обясненията съдържат информация за изоставането във времето на реализациите и честотата на задействане на маркерите, за да Ви помогнат да диагностицирате промените в ефективността Ви.
 • Условия за показване: Как различни фактори може да са повлияли върху това колко често рекламите Ви са отговаряли на условията за трафик (например изразходване на бюджета или поставяне на пауза на рекламна група или кампания, когато всички реклами в дадена рекламна група са били неодобрени). 
 • Промени в насочването: Как промените в насочването по местоположение, насочването по ключови думи, състоянието на ключовата дума и добавянето/премахването на аудитория може да повлияе на ефективността.
 • Конкуренция в търга и интерес при търсене: Как промените в обема на търсене с партньорите в мрежата за търсене и включването/изключването на партньори в мрежата за търсене може да се отразят на ефективността.
 • История на промените: Как промените в профила Ви може да са се отразили на ефективността му. 

Как да прегледате обясненията в профила Ви

Няма да виждате обяснения, ако периодът Ви от време включва днешната дата, защото може да постъпят още данни до края на деня.

Преглед на обясненията

По подразбиране ще виждате обяснения, които сравняват избрания от Вас период от време с предходния период със същата продължителност:

 1. Отворете страницата на кампанията или рекламните Ви групи.
 2. В таблицата с данни задръжте курсора на мишката върху стойностите със син цвят и пунктирана линия .
 3. Ще видите как съответната стойност се е променила през последния период.
  Ако например за период от време сте избрали последните 7 дни, ще видите обяснения как ефективността Ви се е променила спрямо седмицата преди тях.
 4. Кликнете върху Преглед на обяснението, за да видите причината за промяната.

Получаване на обяснения за персонализирани периоди от време

За да сравните два персонализирани периода от време, посочете ги в секцията за избор на периоди от време:

 1. В горния десен ъгъл на екрана кликнете върху стрелката за надолу до периода от време.
 2. Кликнете върху превключвателя до „Сравняване“ и изберете Предходен период отдолу.
 3. Изберете период от време. Уверете се, че двата периода са последователни и с еднаква продължителност, тъй като в противен случай няма да се покажат обяснения.
 4. Кликнете върху Прилагане.

Ще видите промяната в %, добавена под числата в графите с показателите за ефективността.

Съществените промени ще бъдат откроени в синьо и ще имат обяснение.

Защо може да не виждате обяснения

 • Обясненията са налице само за кампании в мрежата за търсене, които използват ръчно офериране или подобрена CPC. Няма да виждате обяснения за кампании в Search+, дисплейната мрежа, видеокампании, кампании за Пазаруване, кампании с динамични реклами в мрежата за търсене или такива с автоматично офериране.
 • Понастоящем обясненията се поддържат само за кликвания, цена, импресии и реализации. 
 • Обясненията ще се задействат само ако отговарят на прага за брой и процент на промяната.
 • Обясненията са налице само за данни от последните 90 дни. Можете да виждате % на промяната и по-дълго от 90 дни, но прозорецът с обясненията няма да се показва.
 • Обясненията работят само за сравнения на последователни интервали от време с еднаква продължителност.

Сродни връзки

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си