Всичко за поясненията (бета)

С помощта на поясненията можете да получите ясна представа за големите промени в ефективността на профила Ви в Google Ads. Когато забележите съществени колебания в ефективността на дадена кампания или рекламна група в мрежата за търсене, поясненията Ви помагат бързо да разберете на какво се дължи тази промяна. 

Поясненията могат да Ви помогнат да научите повече за начина, по който следните фактори може да са повлияли на ефективността на кампанията или рекламната Ви група.

 • Промени в офертите: Как промените в офертите може да са повлияли на това къде и колко често са се показвали рекламите Ви. 
 • Промени в модификатора на оферти: Как промените в модификатора на оферти на ниво устройство, по местоположение, по демографски признак и по аудитория може да са повлияли на ефективността.
 • Промени в бюджета: Как промените в бюджета може да са повлияли на броя кликвания и импресии, получени от рекламите Ви.
 • Разпределение на бюджета: Как разпределението на бюджета в няколко обекта (например рекламни групи) може да е повлияло на ефективността на други обекти.
 • Скорост на изразходване на бюджета: Как промяната в средната цена на кликване (CPC) може да е довела до по-бързото или по-бавното изразходване на бюджета. 
 • Условия за показване: Как различни фактори може да са повлияли върху това колко често рекламите Ви са отговаряли на условията за трафик (например изразходване на бюджета или поставяне на пауза на рекламна група или кампания, когато всички реклами в дадена рекламна група са били неодобрени). 
 • История на промените: Как промените в профила Ви може да са се отразили на ефективността му.
 • Промени в насочването: Как промените в насочването по местоположение, насочването по ключови думи, състоянието на ключовата дума и добавянето/премахването на аудитория може да повлияе на ефективността.
 • Конкуренция в търга и интерес при търсене: Как промените в обема на търсене с партньорите в мрежата за търсене и включването/изключването на партньори в мрежата за търсене може да се отразят на ефективността.

Предимства

 • Спестете време. Само с няколко кликвания разберете защо ефективността на профила Ви се е променила.
 • Всичко на едно място. Вече не се налага да съпоставяте отчети, контролни списъци и други инструменти – само сравнете два периода от време и ще бъдат предоставени пояснения за съществени промени в ефективността, ако такива са налице.
 • Точност. Получавайте точен и изчерпателен преглед за диагностика на евентуалните причини за промени в ефективността на кампанията или рекламната Ви група.

Как да преглеждате поясненията в профила си

About Explanations
 1. Влезте в профила си в Google Ads
 2. От лявото навигационно меню кликнете върху Кампании в мрежата за търсене
 3. В лявото странично меню кликнете върху Кампании или Рекламни групи.  
 4. В горния десен ъгъл на екрана кликнете върху стрелката за надолу до периода от време.
 5. Кликнете върху превключвателя до „Сравнение“, за да включите второ поле за период от време.
 6. В горния край изберете датите, които искате да сравните. 
 7. След това се уверете, че сте избрали Предходния период под „Сравнение“.
  Уверете се, че интервалите от време са с еднаква продължителност, в противен случай поясненията няма да се показват.
 8. Кликнете върху Прилагане. Ще видите резултатите и за двата периода от време в диаграмата си за ефективността.
 9. Ще видите промяната в %, добавена под числата в графите с показателите за ефективността. Те изглеждат като „+Х%“ или „-Х%“. Значителните промени ще бъдат откроени в синьо. Кликнете върху дадена откроена промяна в %, за да отворите панела с поясненията.
  • Панелът с поясненията ще се покаже от дясната страна на екрана. Той ще съдържа списък с обекти (като рекламни групи или ключови думи), които може да поясняват промяната, която проучвате. 
 10. Кликнете върху Още подробности, за да получите подробности за промяната в ефективността на конкретен обект.
 • Поясненията са налице само за кампании в мрежата за търсене, които използват ръчно офериране или подобрена CPC. Няма да виждате пояснения за кампании в Search+, дисплейната мрежа, видеокампании, кампании за Пазаруване, кампании с динамични реклами в мрежата за търсене или такива с автоматично офериране.
 • Понастоящем поясненията се поддържат само за кликвания, цена и импресии. 
 • Поясненията ще се задействат само ако отговарят на прага за брой и процент на промяната.
 • Поясненията са налице само за данни от последните 90 дни. Можете да виждате % на промяната и по-дълго от 90 дни, но прозорецът с поясненията няма да се показва.
 • Поясненията работят само за сравнения на последователни интервали от време с еднаква продължителност.

Сродни връзки

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си