Giới thiệu về tiện ích bổ sung dành cho Google Trang tính

Tiện ích bổ sung dành cho Google Trang tính giúp bạn dễ dàng tạo, chạy và cập nhật báo cáo Google Ads của mình trong Google Trang tính. Hãy tận dụng tất cả các lợi ích từ khả năng trình bày và xử lý dữ liệu mạnh mẽ của Google Trang tính khi báo cáo về hiệu suất Google Ads.

Bằng cách sử dụng tiện ích bổ sung dành cho Google Trang tính, bạn có thể thực hiện các hoạt động dưới đây:

 • Tạo báo cáo Google Ads một cách nhanh chóng và dễ dàng trong Google Trang tính.
 • Chọn cột và áp dụng bộ lọc trong các báo cáo.
 • Làm mới lại báo cáo nhanh chóng thay vì chạy nhiều báo cáo, sao chép và dán dữ liệu.
 • Chia sẻ báo cáo với nhóm của bạn.
 • Xem, tạo và sửa đổi các định nghĩa trên báo cáo từ trong Google Trang tính.
 • Tổng hợp dữ liệu báo cáo của bạn trong Google Trang tính.

Bài viết này hướng dẫn cách cài đặt cũng như sử dụng tiện ích bổ sung để tạo, cập nhật, chỉnh sửa và xóa báo cáo Google Ads trong Google Trang tính.

Lưu ý: Tiện ích bổ sung này hiện chỉ dành cho phiên bản tiếng Anh của Google Trang tính và chỉ sử dụng được ở Hoa Kỳ.

Mẹo

Hãy xem các tùy chọn cài đặt cho mỗi báo cáo mà bạn đã tạo bằng tiện ích bổ sung dành cho Google Trang tính trong thẻ "Cấu hình báo cáo" ở cuối trang.

Cài đặt tiện ích bổ sung Google Ads dành cho Google Trang tính

 1. Chuyển tới Google Trang tính.
  Lưu ý: Hãy nhớ đăng nhập vào Tài khoản Google cụ thể có quyền truy cập vào tài khoản Google Ads mà bạn muốn chạy báo cáo. Để chuyển sang Tài khoản Google khác, hãy nhấp vào ảnh hồ sơ hoặc địa chỉ email của bạn ở góc trên cùng bên phải của màn hình, sau đó chọn tài khoản mà bạn muốn sử dụng. Bạn sẽ có thể chọn tài khoản Google Ads cụ thể mà bạn muốn sử dụng khi tạo báo cáo.
 2. Nhấp vào dấu cộng bên dưới “Bắt đầu bảng tính mới”.
 3. Từ trình đơn ở đầu trang, hãy chọn Tiện ích bổ sung.
 4. Nhấp vào Tải tiện ích bổ sung.
 5. Trong cửa sổ xuất hiện, hãy nhập "Google Ads" vào thanh tìm kiếm ở góc trên cùng bên phải.
 6. Nhấn Enter.
 7. Nhấp vào tiện ích bổ sung có tên là “Google Ads”.
 8. Nhấp vào nút "+Miễn phí" ở góc trên cùng bên phải của cửa sổ.
 9. Xem lại các quyền, sau đó nhấp vào Cho phép để cài đặt tiện ích bổ sung.

Tạo báo cáo mới bằng cách sử dụng tiện ích bổ sung Google Ads dành cho Google Trang tính

 1. Chuyển tới Google Trang tính.
  Lưu ý: Hãy nhớ đăng nhập vào Tài khoản Google cụ thể có quyền truy cập vào tài khoản Google Ads mà bạn muốn chạy báo cáo. Để chuyển sang Tài khoản Google khác, hãy nhấp vào ảnh hồ sơ hoặc địa chỉ email của bạn ở góc trên cùng bên phải của màn hình, sau đó chọn tài khoản mà bạn muốn sử dụng. Bạn sẽ có thể chọn tài khoản Google Ads cụ thể mà bạn muốn sử dụng khi tạo báo cáo.
 2. Nhấp vào dấu cộng bên dưới “Bắt đầu bảng tính mới”.
 3. Từ trình đơn ở đầu trang, hãy nhấp vào Tiện ích bổ sung.
 4. Di chuột qua “Google Ads”, sau đó chọn Tạo báo cáo mới.
 5. Nếu được nhắc, hãy chọn tài khoản Google Ads để sử dụng cho bảng tính. Nếu bạn chỉ có một tài khoản Google Ads được liên kết với tài khoản Google mà bạn đã đăng nhập thì bảng tính sẽ tự động được liên kết với tài khoản đó.
  Lưu ý: Bạn chỉ có thể chọn một tài khoản cho mỗi bảng tính.
 6. Nhập thông số báo cáo (như phạm vi ngày, loại báo cáo, bộ lọc và các thông số khác) trong cửa sổ xuất hiện ở bên phải.
 7. Nhấp vào Tạo báo cáo.

Làm mới báo cáo bằng cách sử dụng tiện ích bổ sung Google Ads dành cho Google Trang tính

 1. Chuyển tới báo cáo mà bạn muốn cập nhật trong Google Trang tính.
  Lưu ý: Hãy nhớ đăng nhập vào chính Tài khoản Google mà bạn đã dùng để tạo báo cáo bạn muốn cập nhật. Để chuyển người dùng, hãy nhấp vào ảnh hồ sơ hoặc địa chỉ email của bạn ở góc trên cùng bên phải màn hình, sau đó chọn tài khoản bạn muốn sử dụng.
 2. Từ trình đơn ở đầu trang, hãy nhấp vào Tiện ích bổ sung.
 3. Di chuột qua "Google Ads", sau đó chọn Làm mới báo cáo.
 4. Chọn hộp bên cạnh báo cáo bạn muốn cập nhật trong cửa sổ xuất hiện ở bên phải.
 5. Nhấp vào Làm mới báo cáo.

Chỉnh sửa báo cáo bằng cách sử dụng tiện ích bổ sung Google Ads dành cho Google Trang tính

Cách cập nhật bất kỳ thông số nào trên báo cáo hiện tại (ví dụ: phạm vi ngày, cột hoặc bộ lọc) mà không cần tạo báo cáo mới:

 1. Chuyển tới báo cáo mà bạn muốn chỉnh sửa trong Google Trang tính.
  Lưu ý: Hãy nhớ đăng nhập vào chính Tài khoản Google mà bạn đã dùng để tạo báo cáo bạn muốn chỉnh sửa. Để chuyển người dùng, hãy nhấp vào ảnh hồ sơ hoặc địa chỉ email của bạn ở góc trên cùng bên phải màn hình, sau đó chọn tài khoản bạn muốn sử dụng.
 2. Từ trình đơn ở đầu trang, hãy nhấp vào Tiện ích bổ sung.
 3. Di chuột qua “Google Ads”, sau đó chọn Chỉnh sửa báo cáo.
 4. Chọn báo cáo bạn muốn chỉnh sửa từ cửa sổ xuất hiện ở bên phải.
 5. Nhấp vào Chỉnh sửa báo cáo.
 6. Thực hiện các thay đổi mong muốn với báo cáo trong cửa sổ xuất hiện ở bên phải.
 7. Nhấp vào Lưu và làm mới báo cáo.
  Lưu ý: Sau khi bạn chỉnh sửa báo cáo, cấu hình mới của báo cáo đó sẽ được cập nhật trong thẻ “Cấu hình báo cáo” ở cuối trang.

Lập lịch báo cáo bằng cách sử dụng tiện ích bổ sung Google Ads dành cho Google Trang tính

Để gửi báo cáo, hãy chọn một trong các tùy chọn sau:

Lập lịch báo cáo mới

 1. Chuyển tới Google Trang tính.
  Lưu ý: Hãy nhớ đăng nhập vào Tài khoản Google cụ thể có quyền truy cập vào tài khoản Google Ads mà bạn muốn gửi báo cáo. Để chuyển sang Tài khoản Google khác, hãy nhấp vào ảnh hồ sơ hoặc địa chỉ email của bạn ở góc trên cùng bên phải, rồi chọn tài khoản mà bạn muốn sử dụng.
 2. Nhấp vào biểu tượng dấu cộng trong "Bắt đầu bảng tính mới".
 3. Ở trên cùng, nhấp vào Tiện ích bổ sung.
 4. Di chuột qua "Google Ads", sau đó chọn Tạo báo cáo mới.
 5. Trong cửa sổ xuất hiện, hãy nhập các thông số báo cáo (như phạm vi ngày, loại báo cáo, bộ lọc và các thông số khác).
 6. Di chuyển xuống dưới và đánh dấu vào hộp bên cạnh "Lập lịch báo cáo này".
 7. Chọn tần suất cho lịch gửi báo cáo của bạn.
 8. Nhấp vào Tạo báo cáo. Dựa trên lịch biểu đã chọn, bạn sẽ nhận được email và dữ liệu của bạn sẽ được tự động làm mới trong trang tính này.

Lập lịch báo cáo hiện tại

 1. Chuyển đến báo cáo trong Google Trang tính mà bạn muốn lập lịch.
  Lưu ý: Hãy nhớ đăng nhập vào chính Tài khoản Google mà bạn đã dùng để tạo báo cáo bạn muốn gửi. Để chuyển đổi người dùng, hãy nhấp vào ảnh hồ sơ hoặc địa chỉ email của bạn ở góc trên cùng bên phải, rồi chọn tài khoản bạn muốn sử dụng.
 2. Ở trên cùng, nhấp vào Tiện ích bổ sung.
 3. Di chuột qua "Google Ads", sau đó chọn Chỉnh sửa báo cáo.
 4. Chọn báo cáo mà bạn muốn chỉnh sửa.
 5. Nhấp vào Chỉnh sửa báo cáo.
 6. Đánh dấu vào hộp bên cạnh "Lập lịch báo cáo này".
 7. Chọn tần suất cho lịch gửi báo cáo của bạn.
 8. Nhấp vào Lưu và làm mới báo cáo. Dựa trên lịch biểu đã chọn, bạn sẽ nhận được email và dữ liệu của bạn sẽ được tự động làm mới trong trang tính này.

Xóa báo cáo bằng cách sử dụng tiện ích bổ sung Google Ads dành cho Google Trang tính

 1. Chuyển tới báo cáo mà bạn muốn xóa trong Google Trang tính.
  Lưu ý: Hãy nhớ đăng nhập vào chính Tài khoản Google mà bạn đã dùng để tạo báo cáo bạn muốn xóa. Để chuyển người dùng, hãy nhấp vào ảnh hồ sơ hoặc địa chỉ email của bạn ở góc trên cùng bên phải màn hình, sau đó chọn tài khoản bạn muốn sử dụng.
 2. Từ trình đơn ở đầu trang, hãy nhấp vào Tiện ích bổ sung.
 3. Di chuột qua “Google Ads”, sau đó chọn Xóa báo cáo.
 4. Chọn báo cáo mà bạn muốn xóa từ cửa sổ xuất hiện ở bên phải.
 5. Nhấp vào Xóa báo cáo.
  Lưu ý: Sau khi bạn xóa báo cáo, cấu hình của báo cáo đó sẽ không còn xuất hiện trong thẻ “Cấu hình báo cáo” ở cuối trang.

Đường liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false