เกี่ยวกับส่วนเสริมสำหรับ Google ชีต

ส่วนเสริมสำหรับ Google ชีตช่วยให้คุณสร้าง เรียกใช้ และอัปเดตรายงาน Google Ads ใน Google ชีตได้ รับประโยชน์ทั้งหมดจากความสามารถของ Google ชีตในการปรับและนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อรายงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพ Google Ads

คุณจะทำสิ่งต่อไปนี้ได้เมื่อใช้ส่วนเสริมสำหรับ Google ชีต

 • สร้างรายงาน Google Ads ใน Google ชีตอย่างรวดเร็วและง่ายดาย
 • เลือกคอลัมน์และใช้ตัวกรองในรายงาน
 • รีเฟรชรายงานอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเรียกใช้รายงานหลายรายการแล้วคัดลอกข้อมูลและวาง
 • แชร์รายงานกับทีม
 • ดู สร้าง และแก้ไขคำจำกัดความของรายงานจากใน Google ชีต
 • ปรับข้อมูลรายงานใน Google ชีต

บทความนี้อธิบายวิธีติดตั้งส่วนเสริมและใช้เพื่อสร้าง อัปเดต แก้ไข และลบรายงาน Google Ads ใน Google ชีต

หมายเหตุ: ขณะนี้ส่วนเสริมนี้มีให้บริการในภาษาอังกฤษเท่านั้น และมีให้บริการในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

เคล็ดลับ

ดูการตั้งค่าของรายงานทั้งหมดที่คุณสร้างโดยใช้ส่วนเสริมสำหรับ Google ชีตได้ในแท็บ "การกำหนดค่ารายงาน" ที่ด้านล่างของหน้า

ติดตั้งส่วนเสริม Google Ads สำหรับ Google ชีต

 1. ไปที่ Google ชีต
  หมายเหตุ: โปรดลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ที่มีสิทธิ์เข้าถึงบัญชี Google Ads ซึ่งคุณต้องการเรียกใช้รายงาน หากต้องการเปลี่ยนไปใช้บัญชี Google อื่น ให้คลิกรูปโปรไฟล์หรือที่อยู่อีเมลทางด้านขวาบนของหน้าจอ แล้วเลือกบัญชีที่ต้องการใช้ คุณจะเลือกบัญชี Google Ads เฉพาะเจาะจงที่ต้องการใช้เมื่อสร้างรายงานได้
 2. คลิกเครื่องหมายบวกใต้ "เริ่มสเปรดชีตใหม่"
 3. เลือกส่วนเสริมจากเมนูที่ด้านบนของหน้า
 4. คลิกดาวน์โหลดส่วนเสริม
 5. ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น ให้ป้อน "Google Ads" ในแถบค้นหาที่มุมขวาบน
 6. กด Enter
 7. คลิกส่วนเสริมที่ชื่อ "Google Ads"
 8. คลิกปุ่ม "+ฟรี" ที่มุมบนขวามือของหน้าต่าง
 9. อ่านเกี่ยวกับสิทธิ์ จากนั้นคลิกอนุญาตเพื่อติดตั้งส่วนเสริม

สร้างรายงานใหม่โดยใช้ส่วนเสริม Google Ads สำหรับ Google ชีต

 1. ไปที่ Google ชีต
  หมายเหตุ: โปรดลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ที่มีสิทธิ์เข้าถึงบัญชี Google Ads ซึ่งคุณต้องการเรียกใช้รายงาน หากต้องการเปลี่ยนไปใช้บัญชี Google อื่น ให้คลิกรูปโปรไฟล์หรือที่อยู่อีเมลทางด้านขวาบนของหน้าจอ แล้วเลือกบัญชีที่ต้องการใช้ คุณจะเลือกบัญชี Google Ads เฉพาะเจาะจงที่ต้องการใช้เมื่อสร้างรายงานได้
 2. คลิกเครื่องหมายบวกใต้ "เริ่มสเปรดชีตใหม่"
 3. คลิกส่วนเสริมจากเมนูที่ด้านบนของหน้า
 4. วางเมาส์เหนือ "Google Ads" แล้วเลือก Create a new report
 5. เลือกบัญชี Google Ads ที่จะใช้สำหรับสเปรดชีตหากได้รับแจ้ง หากคุณมีบัญชี Google Ads เพียงบัญชีเดียวที่เชื่อมโยงกับบัญชี Google ที่คุณใช้เข้าสู่ระบบ สเปรดชีตจะเชื่อมโยงกับบัญชีนั้นโดยอัตโนมัติ
  หมายเหตุ: เลือกได้เพียงบัญชีเดียวต่อสเปรดชีตเท่านั้น
 6. ป้อนพารามิเตอร์ของรายงาน (เช่น ช่วงวันที่ ประเภทรายงาน ตัวกรอง และอื่นๆ) ในหน้าต่างที่ปรากฏทางด้านขวา
 7. คลิกสร้างรายงาน

รีเฟรชรายงานโดยใช้ส่วนเสริม Google Ads สำหรับ Google ชีต

 1. ไปที่รายงานใน Google ชีตที่คุณต้องการอัปเดต
  หมายเหตุ: โปรดลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google เดียวกับที่คุณใช้สร้างรายงานที่ต้องการอัปเดต หากต้องการเปลี่ยนผู้ใช้ ให้คลิกรูปโปรไฟล์หรือที่อยู่อีเมลที่ด้านบนขวาของหน้าจอ จากนั้นเลือกบัญชีที่ต้องการใช้
 2. คลิกส่วนเสริมจากเมนูที่ด้านบนของหน้า
 3. วางเมาส์เหนือ "Google Ads" แล้วเลือก Refresh report
 4. เลือกช่องข้างรายงานที่คุณต้องการอัปเดตในหน้าต่างที่ปรากฏทางด้านขวา
 5. คลิกรีเฟรชรายงาน

แก้ไขรายงานโดยใช้ส่วนเสริม Google Ads สำหรับ Google ชีต

หากต้องการอัปเดตพารามิเตอร์ในรายงานที่มีอยู่ (เช่น ช่วงวันที่ คอลัมน์ หรือตัวกรอง) โดยไม่สร้างรายงานใหม่ ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่รายงานใน Google ชีตที่คุณต้องการแก้ไข
  หมายเหตุ: โปรดลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google เดียวกับที่คุณใช้สร้างรายงานที่ต้องการแก้ไข หากต้องการเปลี่ยนผู้ใช้ ให้คลิกรูปโปรไฟล์หรือที่อยู่อีเมลที่ด้านบนขวาของหน้าจอ จากนั้นเลือกบัญชีที่ต้องการใช้
 2. คลิกส่วนเสริมจากเมนูที่ด้านบนของหน้า
 3. วางเมาส์เหนือ "Google Ads" แล้วเลือก Edit a report
 4. เลือกรายงานที่ต้องการแก้ไขจากหน้าต่างที่ปรากฏทางด้านขวา
 5. คลิกแก้ไขรายงาน
 6. ทำการเปลี่ยนแปลงในรายงานในหน้าต่างที่ปรากฏทางด้านขวา
 7. คลิก Save and refresh report
  หมายเหตุ: หลังจากที่แก้ไขรายงาน ระบบจะอัปเดตการกำหนดค่าใหม่ของรายงานในแท็บ "การกำหนดค่ารายงาน" ที่ด้านล่างของหน้า

ตั้งเวลารายงานโดยใช้ส่วนเสริม Google Ads สำหรับ Google ชีต

เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้เพื่อตั้งเวลาและส่งรายงาน

ตั้งเวลารายงานใหม่

 1. ไปที่ Google ชีต
  หมายเหตุ: โปรดลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ที่มีสิทธิ์เข้าถึงบัญชี Google Ads ซึ่งคุณต้องการให้เป็นต้นทางในการส่งรายงาน หากต้องการเปลี่ยนไปใช้บัญชี Google อื่น ให้คลิกรูปโปรไฟล์หรือที่อยู่อีเมลทางด้านขวาบน จากนั้นเลือกบัญชีที่ต้องการใช้
 2. คลิกเครื่องหมายบวกใต้ "เริ่มสเปรดชีตใหม่"
 3. คลิกส่วนเสริมที่ด้านบน
 4. วางเมาส์เหนือ "Google Ads" แล้วเลือก Create a new report
 5. ป้อนพารามิเตอร์ของรายงาน (เช่น ช่วงวันที่ ประเภทรายงาน ตัวกรอง และอื่นๆ) ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้นมา
 6. เลื่อนลงและเลือกช่อง "ตั้งเวลารายงานนี้"
 7. เลือกความถี่ของกำหนดการส่งรายงาน
 8. คลิกสร้างรายงาน คุณจะได้รับอีเมลและระบบจะรีเฟรชข้อมูลในแผ่นงานนี้โดยอัตโนมัติตามกำหนดการที่เลือกไว้

ตั้งเวลารายงานที่มีอยู่

 1. ไปที่รายงานใน Google ชีตที่คุณต้องการตั้งเวลา
  หมายเหตุ: โปรดลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google เดียวกับที่คุณใช้สร้างรายงานที่ต้องการส่ง หากต้องการเปลี่ยนผู้ใช้ ให้คลิกรูปโปรไฟล์หรือที่อยู่อีเมลทางด้านขวาบน จากนั้นเลือกบัญชีที่ต้องการใช้
 2. คลิกส่วนเสริมที่ด้านบน
 3. วางเมาส์เหนือ "Google Ads" แล้วเลือก Edit a report
 4. เลือกรายงานที่ต้องการแก้ไข
 5. คลิกแก้ไขรายงาน
 6. เลือกช่อง "ตั้งเวลารายงานนี้"
 7. เลือกความถี่ของกำหนดการส่งรายงาน
 8. คลิก Save and refresh report คุณจะได้รับอีเมลและระบบจะรีเฟรชข้อมูลในแผ่นงานนี้โดยอัตโนมัติตามกำหนดการที่เลือกไว้

ลบรายงานโดยใช้ส่วนเสริม Google Ads สำหรับ Google ชีต

 1. ไปที่รายงานใน Google ชีตที่คุณต้องการลบ
  หมายเหตุ: โปรดลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google เดียวกับที่คุณใช้สร้างรายงานที่ต้องการลบ หากต้องการเปลี่ยนผู้ใช้ ให้คลิกรูปโปรไฟล์หรือที่อยู่อีเมลที่ด้านบนขวาของหน้าจอ จากนั้นเลือกบัญชีที่ต้องการใช้
 2. คลิกส่วนเสริมจากเมนูที่ด้านบนของหน้า
 3. วางเมาส์เหนือ "Google Ads" แล้วเลือก Delete reports
 4. เลือกรายงานที่ต้องการลบจากหน้าต่างที่ปรากฏทางด้านขวา
 5. คลิก Delete reports
  หมายเหตุ: หลังจากที่ลบรายงาน การกำหนดค่าของรายงานจะไม่ปรากฏในแท็บ "การกำหนดค่ารายงาน" ที่ด้านล่างของหน้าอีก

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
73067
false