Doplnok pre Tabuľky Google

Pomocou doplnku pre Tabuľky Google môžete jednoducho vytvárať, spúšťať a aktualizovať prehľady služby Google Ads v Tabuľkách Google. Pri vytváraní prehľadov výkonnosti účtu Google Ads môžete využívať všetky výhody užitočných funkcií spracovania a prezentácie údajov v Tabuľkách Google.  

Pomocou doplnku pre Tabuľky Google môžete vykonávať nasledujúce operácie:

 • rýchlo a bez námahy vytvárať prehľady účtu Google Ads v Tabuľkách Google;
 • vyberať stĺpce a používať filtre v prehľadoch; 
 • namiesto spúšťania viacerých prehľadov a kopírovania dát rýchlo obnovovať prehľady;
 • zdieľať prehľady s vaším tímom; 
 • zobrazovať, vytvárať a upravovať definície prehľadov v Tabuľkách Google;
 • vytvárať kontingenčné tabuľky na základe údajov prehľadov v Tabuľkách Google. 

V tomto článku vám vysvetlíme, ako si môžete tento doplnok stiahnuť a inštalovať. Okrem toho zistíte, ako pomocou neho vytvoriť, aktualizovať, upraviť či odstrániť prehľady služby Google Ads v Tabuľkách Google.

Poznámka: Tento doplnok je momentálne dostupný len v angličtine.

Tip

 
Nastavenia jednotlivých prehľadov vytvorených pomocou doplnku pre Tabuľky Google nájdete na karte Report Configuration (Konfigurácia prehľadu) v spodnej časti stránky. 

Inštalácia doplnku Google Ads pre Tabuľky Google

 1. Prejdite na https://docs.google.com/spreadsheets
  • Poznámka: Musíte sa prihlásiť do konkrétneho účtu Google, ktorý má prístup k účtu Google Ads, pre ktorý chcete spúšťať prehľady. Ak chcete prejsť na iný účet Google, kliknite na profilovú fotku alebo e‑mailovú adresu v pravom hornom rohu obrazovky a vyberte účet, ktorý chcete použiť. Budete môcť vybrať konkrétny účet Google Ads, ktorý chcete použiť pri vytváraní prehľadu.
  V sekcii Vytvorenie novej tabuľky kliknite na znamienko plus.
 2. V ponuke v hornej časti stránky kliknite na položku Doplnky.
 3. Kliknite na možnosť Získať doplnky.
 4. V okne, ktoré sa zobrazí, zadajte do vyhľadávacieho panela výraz Google Ads. 
 5. Stlačte kláves Enter.
 6. Kliknite na doplnok s názvom Google Ads. 
 7. V pravom hornom rohu okna kliknite na tlačidlo + Zadarmo. 
 8. Skontrolujte povolenia a kliknutím na tlačidlo Povoliť doplnok inštalujte.

Vytvorenie nového prehľadu pomocou doplnku Google Ads pre Tabuľky Google 

 1. Prejdite na https://docs.google.com/spreadsheets
  • Poznámka: Musíte sa prihlásiť do konkrétneho účtu Google, ktorý má prístup k účtu Google Ads, pre ktorý chcete spúšťať prehľady. Ak chcete prejsť na iný účet Google, kliknite na profilovú fotku alebo e‑mailovú adresu v pravom hornom rohu obrazovky a vyberte účet, ktorý chcete použiť. Budete môcť vybrať konkrétny účet Google Ads, ktorý chcete použiť pri vytváraní prehľadu.
  V sekcii Vytvorenie novej tabuľky kliknite na znamienko plus.
 2. V ponuke v hornej časti stránky kliknite na možnosť Doplnky.
 3. Umiestnite kurzor myši na položku Google Ads a vyberte možnosť Create new report (Vytvoriť nový prehľad).
 4. Ak sa zobrazí výzva, vyberte účet Google Ads, ktorý chcete použiť pre danú tabuľku. Ak je účet Google, do ktorého ste sa prihlásili, spojený len s jedným účtom Google Ads, tabuľka sa automaticky spojí s daným účtom.
  • Poznámka: Pre každú tabuľku môžete vybrať len jeden účet. 
 5. V okne, ktoré sa zobrazí napravo, zadajte parametre prehľadu (napríklad obdobie, typ prehľadu, filtre atď.). 
 6. Kliknite na tlačidlo Create report (Vytvoriť prehľad).

Obnovenie prehľadov pomocou doplnku Google Ads pre Tabuľky Google

 1. V Tabuľkách Google prejdite na prehľad, ktorý chcete aktualizovať. 
  • Poznámka: Ak chcete daný prehľad aktualizovať, musíte sa prihlásiť do rovnakého účtu Google, pomocou ktorého ste ho vytvorili. Ak chcete prepnúť používateľa, kliknite na profilovú fotku alebo e-mailovú adresu v pravom hornom rohu obrazovky a vyberte účet, ktorý chcete použiť.
 2. V ponuke v hornej časti stránky kliknite na možnosť Doplnky.
 3. Umiestnite kurzor myši na položku Google Ads a vyberte možnosť Refresh reports (Obnoviť prehľady).
 4. V okne vpravo začiarknite políčka vedľa prehľadov, ktoré chcete aktualizovať. 
 5. Kliknite na tlačidlo Refresh reports (Obnoviť prehľady).

Úprava prehľadov pomocou doplnku Google Ads pre Tabuľky Google

Ak chcete aktualizovať parametre existujúceho prehľadu (napríklad obdobie, stĺpce alebo filtre) bez toho, aby ste vytvorili nový prehľad, postupujte takto: 

 1. V Tabuľkách Google prejdite na prehľad, ktorý chcete upraviť. 
  • Poznámka: Ak chcete daný prehľad upraviť, musíte sa prihlásiť do rovnakého účtu Google, pomocou ktorého ste ho vytvorili. Ak chcete prepnúť používateľa, kliknite na profilovú fotku alebo e-mailovú adresu v pravom hornom rohu obrazovky a vyberte účet, ktorý chcete použiť.
 2. V ponuke v hornej časti stránky kliknite na možnosť Doplnky.
 3. Umiestnite kurzor myši na položku Google Ads a vyberte možnosť Edit a report (Upraviť prehľad).
 4. V okne vpravo vyberte prehľad, ktorý chcete upraviť. 
 5. Kliknite na tlačidlo Edit report (Upraviť prehľad). 
 6. V okne, ktoré sa zobrazí napravo, vykonajte požadované zmeny prehľadu.
 7. Kliknite na tlačidlo Save and refresh report (Uložiť a obnoviť prehľad). 
  • Poznámka: Po úprave prehľadu sa jeho nová konfigurácia aktualizuje na karte Report Configuration (Konfigurácia prehľadu) v spodnej časti stránky. 

Plánovanie prehľadov pomocou doplnku Google Ads pre Tabuľky Google

Ak chcete prehľady odosielať, vyberte jednu z nasledujúcich možností:

Naplánovanie nového prehľadu

 1. Prejdite na https://docs.google.com/spreadsheets.
  • Poznámka: Musíte sa prihlásiť do konkrétneho účtu Google s prístupom k účtu Google Ads, z ktorého chcete odosielať prehľady. Ak chcete prejsť na iný účet Google, kliknite na profilovú fotku alebo e‑mailovú adresu v pravom hornom rohu obrazovky a vyberte účet, ktorý chcete použiť.
 2. V sekcii Vytvorenie novej tabuľky kliknite na znamienko plus.
 3. V hornej časti stránky kliknite na možnosť Doplnky.
 4. Umiestnite kurzor myši na položku Google Ads a vyberte možnosť Create a new report (Vytvoriť nový prehľad).
 5. V zobrazenom okne zadajte parametre prehľadu (napríklad obdobie, typ prehľadu, filtre atď.).
 6. Posuňte sa nadol a začiarknite políčko vedľa možnosti Schedule this report (Naplánovať tento prehľad).
 7. Vyberte rozvrh odosielania.
 8. Kliknite na tlačidlo Create report (Vytvoriť prehľad). Na základe vybratého rozvrhu dostanete e‑mail a vaše údaje sa v tejto tabuľke automaticky obnovia.

Naplánovanie existujúceho prehľadu

 1. V Tabuľkách Google prejdite na prehľad, ktorý chcete naplánovať.
  • Poznámka: Ak chcete daný prehľad odosielať, musíte sa prihlásiť do rovnakého účtu Google, pomocou ktorého ste ho vytvorili. Ak chcete prepnúť používateľov, kliknite na profilovú fotku alebo e‑mailovú adresu v pravom hornom rohu obrazovky a vyberte účet, ktorý chcete použiť.
 2. V hornej časti stránky kliknite na možnosť Doplnky.
 3. Umiestnite kurzor myši na položku Google Ads a vyberte možnosť Edit a report (Upraviť prehľad).
 4. Vyberte prehľad, ktorý chcete upraviť.
 5. Kliknite na tlačidlo Edit report (Upraviť prehľad).
 6. Začiarknite políčko vedľa možnosti Schedule this report (Naplánovať tento prehľad).
 7. Vyberte rozvrh odosielania.
 8. Kliknite na tlačidlo Save and refresh report (Uložiť a obnoviť prehľad). Na základe vybratého rozvrhu dostanete e‑mail a vaše údaje sa v tejto tabuľke automaticky obnovia.

Odstránenie prehľadov pomocou doplnku Google Ads pre Tabuľky Google

 1. V Tabuľkách Google prejdite na prehľad, ktorý chcete odstrániť. 
  • Poznámka: Ak chcete daný prehľad odstrániť, musíte sa prihlásiť do rovnakého účtu Google, pomocou ktorého ste ho vytvorili. Ak chcete prepnúť používateľa, kliknite na profilovú fotku alebo e-mailovú adresu v pravom hornom rohu obrazovky a vyberte účet, ktorý chcete použiť.
 2. V ponuke v hornej časti stránky kliknite na možnosť Doplnky.
 3. Umiestnite kurzor myši na položku Google Ads a vyberte možnosť Delete reports (Odstrániť prehľady).
 4. V okne vpravo vyberte prehľad, ktorý chcete odstrániť. 
 5. Kliknite na tlačidlo Delete reports (Odstrániť prehľady). 
  • Poznámka: Po odstránení prehľadu sa už jeho konfigurácia nebude zobrazovať na karte Report Configuration (Konfigurácia prehľadu) v spodnej časti stránky. 

Súvisiace odkazy

Vytváranie a správa prehľadov na stránke Prehľady
 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory