Dodatek Google Ads do Arkuszy Google

Dzięki dodatkowi Google Ads do Arkuszy Google możesz z łatwością tworzyć i aktualizować raporty Google Ads w Arkuszach Google. Wykorzystaj w swoich raportach skuteczności Google Ads zaawansowane opcje porządkowania danych i prezentacji wyników oferowane przez Arkusze Google.

Po zainstalowaniu dodatku Google Ads do Arkuszy Google możesz:

 • szybko i łatwo tworzyć raporty Google Ads w Arkuszach Google;
 • wybierać kolumny i stosować filtry w raportach;
 • szybko odświeżać raporty zamiast generować wiele raportów i kopiować oraz wklejać dane;
 • udostępniać raporty swojemu zespołowi;
 • wyświetlać, tworzyć i zmieniać definicje raportów z poziomu Arkuszy Google;
 • sortować dane raportów w Arkuszach Google, korzystając z tabel przestawnych.

Ten artykuł wyjaśnia, jak zainstalować dodatek i używać go do tworzenia, aktualizowania, edytowania, i usuwania raportów Google Ads w Arkuszach Google.

Uwaga: ten dodatek jest obecnie dostępny tylko w języku angielskim, w Stanach Zjednoczonych.

Wskazówka

Ustawienia każdego raportu utworzonego z wykorzystaniem dodatku Google Ads do Arkuszy Google możesz sprawdzić na karcie „Report Configuration” (Konfiguracja raportu) u dołu strony.

Instalowanie dodatku Google Ads dla Arkuszy Google

 1. Otwórz Arkusze Google.
  Uwaga: zaloguj się na konto Google mające dostęp do konta Google Ads, dla którego chcesz generować raporty. Aby przełączyć się na inne konto Google, kliknij zdjęcie profilowe lub adres e-mail w prawym górnym rogu ekranu i wybierz konto, z którego chcesz skorzystać. Będziesz mieć możliwość wyboru konta Google Ads, którego chcesz używać do tworzenia raportów.
 2. Kliknij znak plusa w sekcji „Utwórz nowy arkusz kalkulacyjny”.
 3. W menu u góry strony wybierz Dodatki.
 4. Kliknij Get add-ons (Pobierz dodatki).
 5. W oknie, które się wyświetli, wpisz „Google Ads” w pasku wyszukiwania w prawym górnym rogu.
 6. Naciśnij Enter.
 7. Kliknij dodatek o nazwie „Google Ads”.
 8. Kliknij przycisk „+ Bezpłatnie” w prawym górnym rogu okna.
 9. Sprawdź uprawnienia i kliknij Allow (Zezwól), by zainstalować dodatek.

Tworzenie nowego raportu przy użyciu dodatku Google Ads do Arkuszy Google

 1. Otwórz Arkusze Google.
  Uwaga: zaloguj się na konto Google mające dostęp do konta Google Ads, dla którego chcesz generować raporty. Aby przełączyć się na inne konto Google, kliknij zdjęcie profilowe lub adres e-mail w prawym górnym rogu ekranu i wybierz konto, z którego chcesz skorzystać. Będziesz mieć możliwość wyboru konta Google Ads, którego chcesz używać do tworzenia raportów.
 2. Kliknij znak plusa w sekcji „Utwórz nowy arkusz kalkulacyjny”.
 3. W menu u góry strony kliknij Dodatki.
 4. Najedź na „Google Ads” i wybierz opcję Create new report.
 5. Jeśli pojawi się taka prośba, wybierz konto Google Ads, którego chcesz używać w przypadku danego arkusza kalkulacyjnego. Jeśli masz tylko jedno konto Google Ads powiązane z kontem Google, na które jesteś zalogowany, arkusz kalkulacyjny zostanie automatycznie powiązany z tym kontem.
  Uwaga: dla każdego arkusza możesz wybrać tylko 1 konto.
 6. Podaj parametry raportu (np. zakres dat, typ raportu, filtry) w oknie, które pojawi się po prawej stronie.
 7. Kliknij Create report (Utwórz raport).

Odświeżanie raportów przy użyciu dodatku Google Ads dla Arkuszy Google

 1. W Arkuszach Google otwórz raport, który chcesz zaktualizować.
  Uwaga: zaloguj się na konto Google użyte podczas tworzenia raportu, który chcesz zaktualizować. Aby przełączyć się na inne konto, kliknij zdjęcie profilowe lub adres e-mail w prawym górnym rogu ekranu i wybierz konto, z którego chcesz skorzystać.
 2. W menu u góry strony kliknij Dodatki.
 3. Najedź na „Google Ads” i wybierz opcję Refresh reports.
 4. W oknie wyświetlonym po prawej stronie ekranu zaznacz pola wyboru obok raportów, które chcesz zaktualizować.
 5. Kliknij Refresh report (Odśwież raport).

Edytowanie raportów przy użyciu dodatku Google Ads dla Arkuszy Google

Aby zaktualizować dowolne parametry w istniejącym raporcie (np. zakres dat, kolumny lub filtry) bez konieczności tworzenia nowego raportu:

 1. W Arkuszach Google otwórz raport, który chcesz edytować.
  Uwaga: zaloguj się na konto Google użyte podczas tworzenia raportu, który chcesz edytować. Aby przełączyć się na inne konto, kliknij zdjęcie profilowe lub adres e-mail w prawym górnym rogu ekranu i wybierz konto, z którego chcesz skorzystać.
 2. W menu u góry strony kliknij Dodatki.
 3. Najedź na „Google Ads” i wybierz opcję Edit a report.
 4. W oknie wyświetlonym po prawej stronie ekranu wybierz raport, który chcesz edytować.
 5. Kliknij Edit a report.
 6. W oknie, które pojawi się po prawej stronie, wprowadź żądane zmiany w raporcie.
 7. Kliknij Save and update report.
  Uwaga: gdy zakończysz edytowanie raportu, jego konfiguracja zostanie zaktualizowana na karcie „Report Configuration” (Konfiguracja raportu) u dołu strony.

Planowanie raportów, korzystając z dodatku Google Ads dla Arkuszy Google

Aby przesłać raporty, wybierz jedną z następujących opcji:

Planowanie harmonogramu nowego raportu

 1. Otwórz Arkusze Google.
  Uwaga: zaloguj się na konto Google mające dostęp do konta Google Ads, z którego chcesz wysyłać raporty. Aby przełączyć się na inne konto Google, kliknij zdjęcie profilowe lub adres e-mail w prawym górnym rogu ekranu i wybierz konto, z którego chcesz skorzystać.
 2. Kliknij znak plusa w sekcji „Utwórz nowy arkusz kalkulacyjny”.
 3. U góry kliknij Dodatki.
 4. Najedź na „Google Ads” i wybierz opcję Create new report.
 5. W oknie, które się wyświetli, podaj parametry raportu (np. zakres dat, typ raportu, filtry).
 6. Przewiń w dół i zaznacz pole „Schedule this report” (Zaplanuj harmonogram tego raportu).
 7. Wybierz częstotliwość przesyłania raportu.
 8. Kliknij Create report. Zgodnie z wybranym harmonogramem otrzymasz e-mail, a Twoje dane zostaną automatycznie odświeżone w tym arkuszu.

Planowanie harmonogramu istniejącego raportu

 1. W Arkuszach Google otwórz raport, który chcesz zaplanować.
  Uwaga: zaloguj się na konto Google użyte podczas tworzenia raportu, który chcesz wysłać. Aby zmienić użytkownika, kliknij zdjęcie profilowe lub adres e-mail w prawym górnym rogu ekranu i wybierz konto, z którego chcesz skorzystać.
 2. U góry kliknij Dodatki.
 3. Najedź na „Google Ads” i wybierz opcję Edit a report.
 4. Wybierz raport, który chcesz edytować.
 5. Kliknij Edit a report (Edytuj raport).
 6. Zaznacz pole „Schedule this report” (Zaplanuj harmonogram tego raportu).
 7. Wybierz częstotliwość przesyłania raportu.
 8. Kliknij Save and update report. Zgodnie z wybranym harmonogramem otrzymasz e-mail, a Twoje dane zostaną automatycznie odświeżone w tym arkuszu.

Usuwanie raportów przy użyciu dodatku Google Ads dla Arkuszy Google

 1. W Arkuszach Google otwórz raport, który chcesz usunąć.
  Uwaga: zaloguj się na konto Google użyte podczas tworzenia raportu, który chcesz usunąć. Aby przełączyć się na inne konto, kliknij zdjęcie profilowe lub adres e-mail w prawym górnym rogu ekranu i wybierz konto, z którego chcesz skorzystać.
 2. W menu u góry strony kliknij Dodatki.
 3. Najedź na „Google Ads” i wybierz opcję Delete reports.
 4. W oknie wyświetlonym po prawej stronie ekranu wybierz raport, który chcesz usunąć.
 5. Kliknij Delete reports.
  Uwaga: gdy usuniesz raport, jego konfiguracja nie będzie już widoczna na karcie „Report Configuration” (Konfiguracja raportu) u dołu strony.

Powiązany artykuł

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73067
false
false
false