Dodatek Google Ads do Arkuszy Google

Dzięki dodatkowi Google Ads do Arkuszy Google możesz z łatwością tworzyć i aktualizować raporty Google Ads w Arkuszach Google. Wykorzystaj w swoich raportach skuteczności Google Ads zaawansowane opcje porządkowania danych i prezentacji wyników oferowane przez Arkusze Google.  

Po zainstalowaniu dodatku Google Ads do Arkuszy Google możesz:

 • Szybko i łatwo tworzyć raporty Google Ads w Arkuszach Google.
 • Wybierać kolumny i stosować filtry w raportach. 
 • Szybko odświeżać raporty zamiast generować wiele raportów i kopiować oraz wklejać dane.
 • Udostępniać raporty swojemu zespołowi. 
 • Wyświetlać, tworzyć i zmieniać definicje raportów z poziomu Arkuszy Google.
 • Sortować dane raportów w Arkuszach Google, korzystając z tabel przestawnych. 

Ten artykuł wyjaśnia, jak pobrać i zainstalować dodatek oraz jak używać go do tworzenia, aktualizowania, edytowania, i usuwania raportów Google Ads w Arkuszach Google.

Uwaga: ten dodatek jest obecnie dostępny tylko w języku angielskim.

Wskazówka

 
Ustawienia każdego raportu utworzonego z wykorzystaniem dodatku Google Ads do Arkuszy Google możesz sprawdzić na karcie „Report Configuration” u dołu strony. 

Instalowanie dodatku Google Ads dla Arkuszy Google

 1. Wejdź na https://docs.google.com/spreadsheets
  • Uwaga: zaloguj się na konto Google mające dostęp do konta Google Ads, dla którego chcesz generować raporty. Aby przełączyć się na inne konto Google, kliknij zdjęcie profilowe lub adres e-mail w prawym górnym rogu ekranu i wybierz konto, z którego chcesz skorzystać. Będziesz mieć możliwość wyboru konta Google Ads, którego chcesz używać do tworzenia raportów.
  Kliknij znak plusa w sekcji „Utwórz nowy arkusz kalkulacyjny”.
 2. W menu u góry strony wybierz Dodatki.
 3. Kliknij Pobierz dodatki.
 4. Wpisz „Google Ads” na pasku wyszukiwania w prawym górnym rogu okna, które się wyświetli. 
 5. Naciśnij Enter.
 6. Kliknij dodatek o nazwie „Google Ads”. 
 7. Kliknij przycisk „+ Bezpłatnie” w prawym górnym rogu okna. 
 8. Sprawdź uprawnienia i kliknij Zezwól, by zainstalować dodatek.

Tworzenie nowego raportu, korzystając z dodatku Google Ads do Arkuszy Google 

 1. Wejdź na https://docs.google.com/spreadsheets
  • Uwaga: zaloguj się na konto Google mające dostęp do konta Google Ads, dla którego chcesz generować raporty. Aby przełączyć się na inne konto Google, kliknij zdjęcie profilowe lub adres e-mail w prawym górnym rogu ekranu i wybierz konto, z którego chcesz skorzystać. Będziesz mieć możliwość wyboru konta Google Ads, którego chcesz używać do tworzenia raportów.
  Kliknij znak plusa w sekcji „Utwórz nowy arkusz kalkulacyjny”.
 2. W menu u góry strony kliknij Dodatki.
 3. Najedź na „Google Ads” i wybierz opcję Create new report.
 4. Jeśli pojawi się taka prośba, wybierz konto Google Ads, którego chcesz używać w przypadku danego arkusza kalkulacyjnego. Jeśli masz tylko jedno konto Google Ads powiązane z kontem Google, na które jesteś zalogowany, arkusz kalkulacyjny zostanie automatycznie powiązany z tym kontem.
  • Uwaga: dla każdego arkusza możesz wybrać tylko jedno konto. 
 5. Podaj parametry raportu (np. zakres dat, typ raportu, filtry) w oknie, które pojawi się po prawej stronie. 
 6. Kliknij Create report.

Odświeżanie raportów, korzystając z dodatku Google Ads dla Arkuszy Google

 1. W Arkuszach Google otwórz raport, który chcesz zaktualizować. 
  • Uwaga: zaloguj się na konto Google używane podczas tworzenia raportu, który chcesz zaktualizować. Aby przełączyć się na inne konto, kliknij zdjęcie profilowe lub adres e-mail w prawym górnym rogu ekranu i wybierz konto, z którego chcesz skorzystać.
 2. W menu u góry strony kliknij Dodatki.
 3. Najedź na „Google Ads” i wybierz opcję Refresh reports.
 4. W oknie wyświetlonym po prawej stronie ekranu zaznacz pola wyboru obok raportów, które chcesz zaktualizować. 
 5. Kliknij Refresh reports.

Edytowanie raportów, korzystając z dodatku Google Ads dla Arkuszy Google

Aby zaktualizować dowolne parametry w istniejącym raporcie (np. zakres dat, kolumny lub filtry) bez konieczności tworzenia nowego raportu: 

 1. W Arkuszach Google otwórz raport, który chcesz edytować. 
  • Uwaga: zaloguj się na konto Google używane podczas tworzenia raportu, który chcesz edytować. Aby przełączyć się na inne konto, kliknij zdjęcie profilowe lub adres e-mail w prawym górnym rogu ekranu i wybierz konto, z którego chcesz skorzystać.
 2. W menu u góry strony kliknij Dodatki.
 3. Najedź na „Google Ads” i wybierz opcję Edit a report.
 4. W oknie wyświetlonym po prawej stronie ekranu wybierz raport, który chcesz edytować. 
 5. Kliknij Edit a report
 6. W oknie, które pojawi się po prawej stronie, wprowadź żądane zmiany w raporcie.
 7. Kliknij Save and update report
  • Uwaga: gdy zakończysz edytowanie raportu, jego konfiguracja zostanie zaktualizowana na karcie „Report Configuration” u dołu strony. 

Planowanie raportów, korzystając z dodatku Google Ads dla Arkuszy Google

Aby przesłać raporty, wybierz jedną z następujących opcji:

Planowanie harmonogramu nowego raportu

 1. Wejdź na https://docs.google.com/spreadsheets.
  • Uwaga: zaloguj się na konto Google mające dostęp do konta Google Ads, z którego chcesz wysyłać raporty. Aby przełączyć się na inne konto Google, kliknij zdjęcie profilowe lub adres e-mail w prawym górnym rogu ekranu i wybierz konto, z którego chcesz skorzystać.
 2. Kliknij znak plusa w sekcji „Utwórz nowy arkusz kalkulacyjny”.
 3. U góry kliknij Dodatki.
 4. Najedź na „Google Ads” i wybierz opcję Create new report.
 5. W wyświetlonym oknie podaj parametry raportu (np. zakres dat, typ raportu, filtry).
 6. Przewiń w dół i zaznacz pole wyboru obok pozycji Schedule Reports.
 7. Wybierz częstotliwość przesyłania raportu.
 8. Kliknij Create report. Zgodnie z wybranym harmonogramem otrzymasz e-mail, a Twoje dane zostaną automatycznie odświeżone w tym arkuszu.

Planowanie harmonogramu istniejącego raportu

 1. W Arkuszach Google otwórz raport, który chcesz zaplanować.
  • Uwaga: zaloguj się na konto Google używane podczas tworzenia raportu, który chcesz wysłać. Aby zmienić użytkownika, kliknij zdjęcie profilowe lub adres e-mail w prawym górnym rogu ekranu i wybierz konto, z którego chcesz skorzystać.
 2. U góry kliknij Dodatki.
 3. Najedź na „Google Ads” i wybierz opcję Edit a report.
 4. Wybierz raport, który chcesz edytować.
 5. Kliknij Edit a report.
 6. Zaznacz pole wyboru obok pozycji Schedule Reports.
 7. Wybierz częstotliwość przesyłania raportu.
 8. Kliknij Save and update report. Zgodnie z wybranym harmonogramem otrzymasz e-mail, a Twoje dane zostaną automatycznie odświeżone w tym arkuszu.

Usuwanie raportów, korzystając z dodatku Google Ads dla Arkuszy Google

 1. W Arkuszach Google otwórz raport, który chcesz usunąć. 
  • Uwaga: zaloguj się na konto Google używane podczas tworzenia raportu, który chcesz usunąć. Aby przełączyć się na inne konto, kliknij zdjęcie profilowe lub adres e-mail w prawym górnym rogu ekranu i wybierz konto, z którego chcesz skorzystać.
 2. W menu u góry strony kliknij Dodatki.
 3. Najedź na „Google Ads” i wybierz opcję Delete reports.
 4. W oknie wyświetlonym po prawej stronie ekranu wybierz raport, który chcesz usunąć. 
 5. Kliknij Delete reports
  • Uwaga: gdy usuniesz raport, jego konfiguracja nie będzie już widoczna na karcie „Report Configuration” u dołu strony. 

Powiązany artykuł

Tworzenie raportów i zarządzanie nimi na stronie „Raporty”
 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem