Doplněk pro Tabulky Google

Doplněk pro Tabulky Google usnadňuje vytvářet, spouštět a aktualizovat vaše přehledy Google Ads v Tabulkách Google. Využijte při práci s přehledy výkonu Google Ads všechny výhody, které vám Tabulky Google nabízejí v oblasti zpracování dat a jejich prezentace.  

Použití doplňku pro Tabulky Google vám umožní:

 • snadno a rychle vytvářet přehledy Google Ads v Tabulkách Google,
 • vybírat v přehledech sloupce a používat filtry, 
 • rychle přehledy obnovovat, aniž byste museli generovat více přehledů a data kopírovat a vkládat,
 • sdílet přehledy v rámci svého týmu, 
 • zobrazovat, vytvářet a upravovat definice přehledů přímo z Tabulek Google,
 • zpracovávat data přehledů v Tabulkách Google. 

Tento článek vysvětluje, jak doplněk stáhnout a nainstalovat a používat jej v Tabulkách Google při vytváření, aktualizaci, úpravách a mazání přehledů Google Ads.

Poznámka: Tento doplněk je v současnosti dostupný pouze pro anglickou jazykovou verzi Tabulek Google.

Tip

 
U každého přehledu vytvořeného pomocí doplňku pro Tabulky Google si lze prohlédnout nastavení na kartě Konfigurace přehledu ve spodní části stránky. 

Instalace doplňku Google Ads pro Tabulky Google

 1. Přejděte na https://docs.google.com/spreadsheets
  • Poznámka: Ujistěte se, že jste přihlášeni k tomu účtu Google, který má přístup k účtu Google Ads, pro nějž chcete generovat přehledy. Chcete-li přepnout na jiný účet Google, klikněte v pravém horním rohu obrazovky na profilovou fotku nebo e‑mailovou adresu a poté vyberte účet, který chcete použít. Budete moci vybrat konkrétní účet Google Ads, který chcete použít při vytváření přehledu.
  Klikněte na znaménko plus pod položkou Start a new spreadsheet (Vytvořit novou tabulku).
 2. V nabídce nahoře na stránce vyberte možnost Add-ons (Doplňky).
 3. Klikněte na Get add-ons (Získat doplňky…)
 4. V okně, které se zobrazí, zadejte v pravém horním rohu do vyhledávacího pole „Google Ads“. 
 5. Stiskněte klávesu Enter.
 6. Klikněte na doplněk jménem Google Ads. 
 7. Klikněte na tlačítko +Free (+Zdarma) v pravém horním rohu okna. 
 8. Zkontrolujte oprávnění a klikněte na Allow (Povolit), aby se doplněk mohl nainstalovat.

Vytvoření nového přehledu pomocí doplňku Google Ads pro Tabulky Google 

 1. Přejděte na https://docs.google.com/spreadsheets
  • Poznámka: Ujistěte se, že jste přihlášeni k tomu účtu Google, který má přístup k účtu Google Ads, pro nějž chcete generovat přehledy. Chcete-li přepnout na jiný účet Google, klikněte v pravém horním rohu obrazovky na profilovou fotku nebo e‑mailovou adresu a poté vyberte účet, který chcete použít. Budete moci vybrat konkrétní účet Google Ads, který chcete použít při vytváření přehledu.
  Klikněte na znaménko plus pod položkou Start a new spreadsheet (Vytvořit novou tabulku).
 2. V nabídce v horní části stránky klikněte na Add-ons (Doplňky).
 3. Najeďte kurzorem myši na doplněk Google Ads a poté vyberte možnost Create a new report (Vytvořit nový přehled).
 4. Po vyzvání vyberte účet Google Ads, který chcete pro tabulku použít. Pokud máte k účtu Google, k němuž jste přihlášeni, přiřazený pouze jeden účet Google Ads, bude tabulka automaticky přiřazena k tomuto účtu.
  • Poznámka: Pro každou tabulku můžete vybrat pouze jeden účet. 
 5. Do okna, které se zobrazí na pravé straně, zadejte parametry přehledu (například období, typ přehledu, filtry apod.). 
 6. Klikněte na tlačítko Create report (Vytvořit přehled).

Aktualizace přehledů pomocí doplňku Google Ads pro Tabulky Google

 1. Vyhledejte v Tabulkách Google přehled, který chcete aktualizovat. 
  • Poznámka: Ujistěte se, že jste přihlášeni ke stejnému účtu Google, který jste použili k vytvoření přehledu, který chcete aktualizovat. Chcete-li přepnout uživatele, klikněte na profilovou fotku nebo e-mailovou adresu v pravém horním rohu obrazovky a poté vyberte účet, který chcete použít.
 2. V nabídce v horní části stránky klikněte na Add-ons (Doplňky).
 3. Najeďte kurzorem myši na doplněk Google Ads, poté vyberte možnost Refresh report (Obnovit přehled).
 4. V okně, které se zobrazí na pravé straně, zaškrtněte políčka vedle přehledů, které chcete aktualizovat. 
 5. Klikněte na možnost Refresh report (Obnovit přehled).

Úprava přehledů pomocí doplňku Google Ads pro Tabulky Google

Postup aktualizace parametrů stávajícího přehledu (například období, sloupce či filtry) bez nutnosti vytvoření nového přehledu: 

 1. Přejděte v Tabulkách Google na přehled, který chcete upravovat. 
  • Poznámka: Ujistěte se, že jste přihlášeni ke stejnému účtu Google, který jste použili k vytvoření přehledu, který chcete upravovat. Chcete-li přepnout uživatele, klikněte na profilovou fotku nebo e-mailovou adresu v pravém horním rohu obrazovky a poté vyberte účet, který chcete použít.
 2. V nabídce v horní části stránky klikněte na Add-ons (Doplňky).
 3. Najeďte kurzorem myši na doplněk Google Ads a poté vyberte možnost Edit a report (Upravit přehled).
 4. V okně, které se zobrazení napravo, vyberte přehled, který si přejete upravit. 
 5. Klikněte na Edit report (Upravit přehled)
 6. V okně, které se zobrazí vpravo, proveďte v přehledu požadované změny.
 7. Klikněte na Save and refresh report (Uložit a obnovit přehled)
  • Poznámka: Po úpravách přehledu se aktualizuje nová konfigurace přehledu na kartě Report configuration (Konfigurace přehledu) ve spodní části stránky. 

Naplánování přehledů pomocí doplňku Google Ads pro Tabulky Google

Pokud chcete odesílat přehledy, vyberte jednu z následujících možností:

Naplánování nového přehledu

 1. Přejděte na https://docs.google.com/spreadsheets.
  • Poznámka: Ujistěte se, že jste přihlášeni k tomu účtu Google, který má přístup k účtu Google Ads, ze nějž chcete přehledy odeslat. Chcete-li přepnout na jiný účet Google, klikněte v pravém horním rohu na profilovou fotku nebo e‑mailovou adresu a poté vyberte účet, který chcete použít.
 2. Klikněte na znaménko plus pod položkou Start a new spreadsheet (Vytvořit novou tabulku).
 3. Nahoře na stránce klikněte na Add-ons (Doplňky).
 4. Najeďte kurzorem myši na doplněk Google Ads a poté vyberte možnost Create a new report (Vytvořit nový přehled).
 5. V okně, které se zobrazí, zadejte parametry přehledu (například období, typ přehledu, filtry a další).
 6. Posuňte se dolů a zaškrtněte políčko u položky Schedule this report (Naplánovat tento přehled).
 7. Vyberte frekvenci plánu odesílání.
 8. Klikněte na tlačítko Create report (Vytvořit přehled). Podle zvoleného plánu obdržíte e‑mail s přehledem a vaše data v této tabulce se automaticky aktualizují.

Naplánování existujícího přehledu

 1. Přejděte v Tabulkách Google na přehled, který chcete naplánovat.
  • Poznámka: Ujistěte se, že jste přihlášeni ke stejnému účtu Google, který jste použili k vytvoření přehledu, jejž chcete odeslat. Chcete-li přepnout uživatele, klikněte v pravém horním rohu na profilovou fotku nebo e‑mailovou adresu a poté vyberte účet, který chcete použít.
 2. Nahoře na stránce klikněte na Add-ons (Doplňky).
 3. Najeďte kurzorem myši na doplněk Google Ads a poté vyberte možnost Edit a report (Upravit přehled).
 4. Vyberte přehled, který si přejete upravit.
 5. Klikněte na Edit report (Upravit přehled).
 6. Zaškrtněte políčko u položky Schedule this report (Naplánovat tento přehled).
 7. Vyberte frekvenci plánu odesílání.
 8. Klikněte na Save and refresh report (Uložit a obnovit přehled). Podle zvoleného plánu obdržíte e‑mail s přehledem a vaše data v této tabulce se automaticky aktualizují.

Vymazání přehledů pomocí doplňku Google Ads pro Tabulky Google

 1. Přejděte v Tabulkách Google na přehled, který si přejete smazat. 
  • Poznámka: Ujistěte se, že jste přihlášeni ke stejnému účtu Google, který jste použili k vytvoření přehledu, jejž chcete smazat. Chcete-li přepnout uživatele, klikněte na profilovou fotku nebo e-mailovou adresu v pravém horním rohu obrazovky a poté vyberte účet, který chcete použít.
 2. V nabídce v horní části stránky klikněte na Add-ons (Doplňky).
 3. Najeďte kurzorem myši na doplněk Google Ads, poté vyberte možnost Delete reports (Smazat přehledy).
 4. V okně, které se zobrazí vpravo, vyberte přehled, který chcete smazat. 
 5. Klikněte na Delete reports (Smazat přehledy)
  • Poznámka: Po smazání přehledu se již ve spodní části stránky na kartě Report configuration (Konfigurace přehledu) nebude konfigurace příslušného přehledu zobrazovat. 

Související odkazy

Vytváření a správa přehledů na stránce Přehledy
 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory