Systém ma automaticky odhlasuje z účtu

Systém Google Ads je navrhnutý tak, aby používateľov odhlásil po uplynutí nastavenej nečinnosti. Robí tak s cieľom maximalizovať rýchlosť a účinnosť systému, ako aj na ochranu individuálnych účtov. Pred implementovaním nových zoznamov kľúčových slov a reklamných textov v účte vám ich odporúčame uložiť do hárka či textového editora, aby ste v dôsledku uplynutia platnosti relácie nestratili svoju prácu v účte Google Ads.

Ak sa vám zdá, že vás systém odhlasuje z účtu často, prípadne po uplynutí krátkej nečinnosti (kratšej ako hodina), možno by ste mali upraviť nastavenia servera proxy. S cieľom zabrániť predčasným uplynutiam platnosti relácie v budúcnosti by ste mali opätovne konfigurovať server proxy, aby nepoužíval viaceré adresy IP, začať používať iný server proxy alebo server proxy nepoužívať na prístup na internet. Pokyny na zmenu nastavení servera proxy sú uvedené nižšie.

Pre prehliadač Internet Explorer s operačným systémom Microsoft Windows:

 1. Otvorte prehliadač Internet Explorer a kliknite na položku Nástroje na vrchnej lište.
 2. V ponuke zvoľte Možnosti siete Internet.
 3. Kliknite na kartu Pripojenia.
 4. Kliknite na tlačidlo Nastavenia.
 5. Kliknite na tlačidlo Rozšírené.
 6. V poli s názvom Výnimky v časti Nepoužiť server proxy pre adresy začínajúce: zadajte reťazec „https://“ (bez úvodzoviek). Malo by vám to umožniť upravovať účet Google Ads bez toho, aby došlo k uplynutiu platnosti relácie.
Pre prehliadač Microsoft Internet Explorer s operačným systémom Macintosh:
 1. Otvorte prehliadač MS Internet Explorer a kliknite na položku Preferences (Predvoľby) v ponuke Edit (Úpravy).
 2. Kliknite na položku Proxies (Servery proxy) v časti Network (Sieť) vľavo na stránke.
 3. V poli s názvom „exceptions“ (Výnimky) zadajte reťazec „ads.google.com“ (bez úvodzoviek).
 4. Kliknite na tlačidlo OK. Táto zmena by vám mala umožniť upravovať účet Google Ads bez toho, aby došlo k uplynutiu platnosti relácie.

 5. Pre prehliadač Mozilla Firefox s operačným systémom Microsoft Windows:
  1. Otvorte prehliadač Mozilla Firefox a kliknite na položku Nástroje na vrchnej lište.
  2. Vyberte Možnosti.
  3. Na karte Všeobecné kliknite na položku Nastavenia pripojenia...
  4. Ak je už vybratá možnosť Priame internetové pripojenie, prejdite na odsek o bránach firewall na konci tohto dokumentu. Ak táto možnosť nie je vybratá a vy sa dokážete pripojiť na internet bez servera proxy, potom vyberte možnosť Priame internetové pripojenie a prejdite na krok č. 7. Ak na pripojenie na internet musíte použiť server proxy, prejdite na ďalší krok.
  5. Ak ešte nie je vybratá možnosť Manuálna konfigurácia servera proxy, vyberte ju.
  6. Do poľa Žiadny server proxy pre: zadajte reťazec „ads.google.com“ (bez úvodzoviek).
  7. Kliknite na tlačidlo OK. Táto zmena by vám mala umožniť upravovať účet Google Ads bez toho, aby došlo k uplynutiu platnosti relácie.
  8. Pre prehliadač Mozilla Firefox s operačným systémom Macintosh:
   1. Otvorte prehliadač Mozilla Firefox a kliknite na položku Preferences (Predvoľby) na vrchnej lište.
   2. Vyberte položku Internet Options (Možnosti siete Internet).
   3. Na karte General (Všeobecné) kliknite na položku Connection Settings... (Nastavenia pripojenia...).
   4. Ak je už vybratá možnosť Direct connection to the Internet (Priame internetové pripojenie), prejdite na ďalší odsek o bránach firewall. Ak táto možnosť nie je vybratá a vy sa dokážete pripojiť na internet bez servera proxy, potom vyberte možnosť Direct connection to the Internet (Priame internetové pripojenie) a prejdite na krok č.7. Ak na pripojenie na internet musíte použiť server proxy, prejdite na ďalší krok.
   5. Ak ešte nie je vybratá možnosť Manual proxy configuration (Manuálna konfigurácia servera proxy), vyberte ju.
   6. Do poľa No Proxy for: (Žiadny server proxy pre:) zadajte reťazec „ads.google.com“ (bez úvodzoviek).
   7. Kliknite na tlačidlo OK. Táto zmena by vám mala umožniť upravovať účet Google Ads bez toho, aby došlo k uplynutiu platnosti relácie.
   8. Poznámka: Pokyny uvedené vyššie sú určené pre nasledujúce verzie prehliadačov: Internet Explorer 6.0 a Firefox 5.0. Ak sa vám nepodarí vykonať navrhovanú operáciu podľa týchto pokynov, pozrite si centrum pomoci svojho prehliadača.

    Ak zmena nastavení servera proxy nezaberie, problém môže byť v bráne firewall vašej siete. Ak používate server proxy s protokolom HTTP a tento server proxy používa na pripojenie k externým webovým stránkam (ako napr. Google Ads) viacero adries IP, relácia uplynie pri každom vašom prístupe na webové stránky. Ak chcete vyriešiť tento problém, zvážte úpravu nastavení brány firewall.


Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka