Card verification number (CVN)

Isang tatlong digit na numero sa seguridad na karaniwang lumilitaw sa likod ng iyong credit o debit card. Minsang tinatawag na code sa seguridad ng card o halaga sa pag-verify ng card, nagbibigay ito ng dagdag na proteksyon laban sa panloloko.

  • Kapag hiningi ang iyong CVN, tiyaking ilagay ito nang tama o maaaring hindi maging matagumpay ang iyong pagbabayad.
  • Maaaring lumitaw ang mga CVN sa iba't ibang mga lugar sa bawat card. Madalas, mahahanap mo ang iyong CVN sa likod ng iyong card, malapit o sa tabi ng lugar kung saan mo maidaragdag ang iyong lagda. Ipinapakita ito ng ilang card sa harap, malapit sa iyong account number.
  • Magandang ideya na magdagdag ng backup na credit card sa iyong Google Ads account sakaling magkaroon ng problema sa iyong pangunahing paraan ng pagbabayad.

Mag-set up ng backup na paraan ng pagbabayad sa Google Ads
Magdagdag o mag-edit ng paraan ng pagbabayad

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu