Реклама с наслагване на текст

Текстова реклама, която се показва заедно с видеосъдържание в сайтове в дисплейната мрежа.

  • Обикновената Ви текстова реклама ще се смята за реклама с наслагване на текст, когато я насочите да се показва с онлайн видеоклипове в дисплейната мрежа. Това ще стане автоматично, ако без да промените настройките за мрежата, активирате кампанията си да се показва в нея. Можете да използвате също Дисплейно планиране, за да получите идеи за видеоразположения във видеоклипове или на сайтове за тях.
  • Тези реклами обикновено се показват във видеоплейър или в долните 20% на площта за възпроизвеждане на видеопотока.
  • Рекламите с наслагване на текст могат да Ви помогнат да увеличите информираността за марката си и да ангажирате зрителите чрез видеосъдържание, много популярна форма на съдържание в мрежата.

Вижте статии за видеорекламите

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню