กฎระเบียบให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค (GDPR) คืออะไร

กฎระเบียบให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค (GDPR) คือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลฉบับใหม่ของยุโรปซึ่งจะมีผลใช้บังคับในเดือนพฤษภาคม 2018

ถึงแม้ว่า GDPR จะเป็นกฎระเบียบของยุโรป แต่องค์กรภายนอกยุโรปหลายแห่งที่ใช้บริการโฆษณาออนไลน์จะได้รับผลกระทบไปด้วย หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GDPR และผลกระทบต่อธุรกิจของคุณ โปรดติดต่อฝ่ายกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายของคุณ
 
ฟีเจอร์บางอย่างใน Google Ads กำหนดให้คุณระบุข้อมูลติดต่อดังนี้

 • ผู้ติดต่อหลัก/ตัวแทนหลัก [ไม่บังคับ]: นี่คือผู้ติดต่อหลักที่จะได้รับประกาศต่างๆ
 • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล [ไม่บังคับ]: บุคคลนี้รับผิดชอบในการตรวจสอบว่าองค์กรปฏิบัติตามข้อกำหนดของ GDPR โปรดเพิ่มรายละเอียดของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลหากองค์กรของคุณมี
 • ตัวแทนสหภาพยุโรป [ไม่บังคับ]: หากคุณมีตัวแทนในสหภาพยุโรป โปรดเพิ่มรายละเอียดของตัวแทน
   

ไปที่ privacy.google.com/businesses เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายและวิธีการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ Google คุณระบุข้อมูลติดต่อข้างต้นด้วยก็ได้แม้ว่าชุดฟีเจอร์ของ Google Ads ที่ใช้จะไม่ได้กำหนดก็ตาม ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์ของ Google Ads ที่กำหนดให้ระบุข้อมูลติดต่อข้างต้น

วิธีเพิ่ม ตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลติดต่อใน Google Ads 

บัญชีทั้งหมดซึ่งรวมถึงบัญชีดูแลจัดการ Google Ads และบัญชีที่แสดงโฆษณามีตัวเลือกในการระบุข้อมูลติดต่อนี้ คุณเพิ่ม ตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลติดต่อใน Google Ads ได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. ในเมนูเครื่องมือ ให้คลิกค่ากำหนดในส่วนการตั้งค่า
 3. ในหน้า "การตั้งค่าบัญชี" ให้เลื่อนหน้าลง และคลิกแท็บผู้ติดต่อด้านการคุ้มครองข้อมูล
 4. เพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลติดต่อ และคลิกบันทึก 
   

ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับคำแนะนำด้านกฎหมายและกฎระเบียบของ GDPR

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GDPR และผลที่เกิดขึ้นกับการลงโฆษณาออนไลน์ ให้ดูจากรายการต่อไปนี้

หากต้องการคำแนะนำด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับคำยินยอมให้ใช้คุกกี้ในการโฆษณา โปรดดูที่

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว