Mis on isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR)?

Isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR) on Euroopa uus andmekaitseseadus, mis jõustub 2018. aasta mais.

Kuigi GDPR on Euroopas kehtiv määrus, mõjutab see paljusid mitte-Euroopa juriidilisi isikuid, kes kasutavad veebis reklaamimise teenuseid. Lisateabe saamiseks GDPR-i ja selle mõjude kohta teie ettevõtte jaoks võtke ühendust oma juriidilise osakonna või juriidiliste nõustajatega.
 
Teatud Google Adsi funktsioonide kasutamiseks peate esitama järgmise kontaktteabe.

  • Peamine kontakt / peamine esindaja [valikuline]: see on peamine kontaktisik, kellele saadetakse teatised.
  • Andmekaitseametnik [valikuline]: see isik vastutab selle eest, et teie organisatsioon järgiks GDPR-i nõudeid. Kui teie organisatsioonil on andmekaitseametnik, lisage tema andmed.
  • EL-i esindaja [valikuline]: kui teil on EL-is esindaja, lisage tema andmed.
     

Google'i andmete privaatsust käsitlevate eeskirjade ja sellega seotud üldise lähenemisviisi kohta leiate lisateavet aadressilt privacy.google.com/businesses. Võite ülaloleva kontaktteabe lisada vabatahtlikult ka siis, kui see pole teie kasutatavate Google Adsi funktsioonide puhul nõutav. Lugege lisateavet selle kohta, milliste Google Adsi funktsioonide kasutamiseks tuleb esitada ülaltoodud kontaktteave.

Google Adsis kontaktteabe lisamine, ülevaatamine ja muutmine

Märkus. Allolevad juhised on osa Google Adsi kasutuskogemuse uuest kujundusest. Eelmise kujunduse kasutamiseks klikkige ikoonil „Välimus“ ja tehke valik Kasuta eelmist kujundust. Kui kasutate Google Adsi eelmist versiooni, vaadake üle kiirviidete kaart või kasutage otsitava lehe leidmiseks Google Adsi ülemisel navigeerimispaneelil olevat otsinguriba.

Kontaktteavet on võimalik esitada kõigil kontodel, sh Google Adsi haldurikontodel ja reklaamiesituskontodel. Seda kontaktteavet saab Google Adsis lisada, üle vaadata ja muuta järgmiste toimingute abil.

  1. Klikkige oma Google Adsi kontol ikoonil Administraator Admin Icon.
  2. Klikkige valikul Eelistused.
  3. Kerige alla ja klikkige vahekaardil Andmekaitse kontaktisikud.
  4. Lisage või muutke kontaktteavet ja klikkige käsul Salvesta.

GDPR-i õiguslike ja regulatiivsete juhiste viited

Lisateave GDPR-i ja selle veebireklaamides kohaldamise kohta:

Regulatiivsed juhised reklaamides küpsistega nõustumise kohta:

Kas see oli ab?

Kuidas saame seda täiustada?
Otsing
Kustuta otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü