Google'ın sözleşme ve politikalarında kişi tanımlayabilir bilgileri (PII) anlama

Google'ın reklam ve ölçüm ürünlerindeki çoğu sözleşme, hizmet şartı ve politika "Kimliği Tanımlayabilecek Bilgiler" (PII) ile ilgilidir. Bu, AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nde (GDPR) "kişisel veriler" olarak tanımlanan verilerden farklı bir veri kategorisidir.

Google'ın kimliği tanımlayabilecek bilgiler (PII) değerlendirmesinden hariç tutulan verilerin, GDPR kapsamında kişisel veri veya ABD'de yerleşik olarak ikamet edenler için çeşitli haklar tanımlayan çeşitli yasalar kapsamında kişisel bilgi olarak kabul edilebileceğini ve dolayısıyla bu yasalara tabi olabileceğini unutmayın.

Bu makalede, mevcut sözleşmenizde veya ürününüzün geçerli hizmet ya da politika şartları kapsamında kimliği tanımlayabilecek bilgilerin (PII) tanımlanmaması durumunda Google'ın kimliği tanımlayabilecek bilgiler (PII) terimini nasıl yorumlayacağı açıklanmaktadır. Müşterilerin aklındaki soru işaretlerinin en aza indirilmesi ve GDPR, CPRA ve diğer gizlilik yasaları kapsamında kimliği tanımlayabilecek bilgiler (PII) ile kişisel veri kavramlarının ya da kişisel bilgilerin birbirinden ayırt edilmesi amaçlanmaktadır.

Google'a göre, hangi bilgiler kimliği tanımlayabilecek bilgiler (PII) kapsamındadır?

Google, kişi tanımlayabilir bilgileri (PII) bir kişiyi doğrudan tanımlamak, onunla iletişim kurmak veya konumunu tam olarak bulmak için kendi başına kullanılabilecek bilgiler olarak yorumlar. Bu türdeki bilgilere şunlar dahildir:

  • e-posta adresleri
  • posta adresleri
  • telefon numaraları
  • tam konumlar (GPS koordinatları gibi; aşağıdaki notu inceleyin)
  • tam adlar veya kullanıcı adları

Örneğin, kimliği tanımlayabilecek bilgileri (PII) Google'a aktarması yasak olan, sözleşmeyle bağlı bir yayıncıysanız, Google tarafından sağlanan reklamları gösteren web sitesi sayfalarınızın URL'lerinde e-posta adresleri bulunmamalıdır. Çünkü bu URL'ler herhangi bir reklam isteği yapıldığında Google'a iletilir. Google, kimliği tanımlayabilecek bilgilerin (PII) aktarılması yasağını uzun süredir bu şekilde ele almaktadır.

Not: Bazı ürünlerin yardım merkezleri ve politikalarında, belirli kimliği tanımlayabilecek bilgiler (PII) biçimlerinin Google'a gönderilebileceği sınırlı sorumluluklar belirlenmiştir. Şüpheye yer bırakmamak adına, bu makalede bu gibi hükümler üzerinde değişiklik yapılmamaktadır. Örneğin, bazı ürünler geçerli politikalara ait şartların karşılanması koşuluyla yaklaşık konum verilerinin Google'a gönderilmesine izin verir.

Google'ın kişi tanımlayabilir bilgiler (PII) kapsamı dışında tuttuğu bilgilere örnekler şöyledir:

  • belirsizleştirilmiş çerez kimlikleri
  • belirsizleştirilmiş reklam kimlikleri
  • IP adresleri
  • diğer belirsizleştirilmiş son kullanıcı tanımlayıcıları

Örneğin, bir reklam isteği ile birlikte bir IP adresi gönderilirse (internet protokollerinin bir sonucu olarak hemen hemen her reklam isteğinde olduğu gibi) bu veri Google'a kimliği tanımlayabilecek bilgiler (PII) gönderilmesine ilişkin yasağı ihlal etmez.

Google'ın kimliği tanımlayabilecek bilgi (PII) yorumunun dışında kalan verilerin GDPR ve diğer gizlilik yasaları uyarınca kişisel veri ya da kişisel bilgi olarak değerlendirilebileceğini unutmayın. Bu makale, bu yasalar kapsamında kişisel veriler veya kişisel bilgilerle ilgili hiçbir sözleşme hükmünü veya politikayı etkilemez.

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü