Isikut tuvastava teabe (PII) mõistmine Google’i lepingutes ja eeskirjades

Paljud Google’i reklaami- ja mõõtmisteenuste lepingud, teenusetingimused ning eeskirjad viitavad „isikut tuvastavale teabele” (PII). Sellistest lepingutest, teenusetingimustest ja eeskirjadest võite leida keelu sellise teabe edastamiseks Google'ile, mida Google võiks kasutada või määratleda isikut tuvastava teabena.

Selles artiklis selgitatakse, kuidas Google tõlgendab terminit „isikut tuvastav teave” olukorras, kus see ei ole määratletud teie olemasolevas lepingus või kohaldatavates toote teenusetingimustes või eeskirjades. Selle eesmärgiks on vähendada klientide hulgas segadust ning eristada isikut tuvastava teabe terminit GDPR-i, CCPA ja teiste privaatsust käsitlevate õigusaktidega sätestatud isikuandmete või isiklike andmete terminitest.

Mida peab Google isikut tuvastavaks teabeks?

Google tõlgendab isikut tuvastavat teavet teabena, mida võib kasutada eraldi, et otseselt tuvastada isik, temaga ühendust võtta või tema täpne asukoht määrata. See teave hõlmab järgmist:

  • e-posti aadressid;
  • postiaadressid;
  • telefoninumbrid;
  • täpsed asukohad (nt GPS-koordinaadid, kuid vaadake allolevat märkust);
  • täielikud nimed või kasutajanimed.

Kui olete näiteks väljaandja, kelle leping keelab Google'ile edastada isikut tuvastavat teavet, ei tohi teie veebisaidil Google'i reklaame esitavate lehtede URL-id sisaldada e-posti aadresse, kuna need URL-id edastatakse mis tahes reklaamipäringus Google'ile. Google on isikut tuvastava teabe edastamise keeldu sel viisil tõlgendanud juba pikka aega.

Märkus. Teatud teenuste abikeskused ja eeskirjad on sätestanud piiratud võimalused, mille puhul võidakse Google’ile saata teatud vormis isikut tuvastavat teavet. Selguse huvides täpsustame, et siinne artikkel selliseid sätteid ei muuda. Seega lubavad teatud teenused Google’ile saata näiteks ligikaudseid asukohaandmeid, kui kehtivate eeskirjade nõuded on täidetud.

Google’i tõlgenduse kohaselt ei kuulu isikut tuvastava teabe hulka näiteks

  • pseudonüümi kasutavad küpsisefaili-ID-d;
  • pseudonüümi kasutavad reklaami-ID-d;
  • IP-aadressid;
  • muud pseudonüümi kasutavad lõppkasutaja identifikaatorid.

Näiteks kui koos reklaamipäringuga saadetakse IP-aadress (mis toimub Interneti-protokollide kasutamise tõttu peaaegu iga reklaamipäringu korral), ei rikuta selle edastuse käigus ühtegi Google’ile isikut tuvastava teabe saatmise keeldu.

Võtke arvesse, et andmeid, mis ei kuulu Google’i tõlgendusse isikut tuvastava teabe kohta, võidakse GDPR-i, CCPA ja teiste privaatsust käsitlevate õigusaktide järgi siiski pidada isikuandmeteks või isiklikeks andmeteks.  Siinne artikkel ei mõjuta nende seadustega sätestatud isikuandmete või isiklike andmetega seotud lepingusätteid või eeskirju.

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse