Isikut tuvastava teabe (PII) mõistmine Google'i lepingutes ja eeskirjades

Paljud Google'i reklaami- ja mõõtmisteenuste lepingud, teenusetingimused ning eeskirjad viitavad „isikut tuvastavale teabele” (PII). Sellistest lepingutest, teenusetingimustest ja eeskirjadest võite leida keelu sellise teabe edastamiseks Google'ile, mida Google võiks kasutada või määratleda isikut tuvastava teabena.

Selles artiklis selgitatakse, kuidas Google tõlgendab terminit „isikut tuvastav teave” olukorras, kus see ei ole määratletud teie olemasolevas lepingus või kohaldatavates toote teenusetingimustes või eeskirjades. See vähendab klientide hulgas segadust, eriti seoses EL-i isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR), mis laiendab alates 25. maist 2018 EL-i seaduse järgi termini „isikuandmed” definitsiooni. 

Mida Google isikut tuvastavaks teabeks peab?

Google tõlgendab isikut tuvastavat teavet teabena, mida võib kasutada eraldi, et otseselt tuvastada isik, temaga ühendust võtta või tema täpne asukoht määrata. See teave hõlmab järgmist:

  • e-posti aadressid;
  • postiaadressid;
  • telefoninumbrid;
  • täpsed asukohad (nt GPS-koordinaadid, kuid vaadake allolevat märkust);
  • täielikud nimed või kasutajanimed.

Kui olete näiteks väljaandja, kelle leping keelab Google'ile edastada isikut tuvastavat teavet, ei tohi teie veebisaidil Google'i reklaame esitavate lehtede URL-id sisaldada e-posti aadresse, kuna need URL-id edastatakse mis tahes reklaamipäringus Google'ile. Google on isikut tuvastava teabe edastamise keeldu sel viisil tõlgendanud juba pikka aega.

Märkus. Teatud teenuste abikeskused ja eeskirjad on sätestanud piiratud võimalused, mille puhul võidakse Google'ile saata teatud vormis isikut tuvastavat teavet. Kahtluse vältimiseks me sellesse artiklisse neid sätteid ei lisa. Seega lubavad teatud teenused Google'ile saata näiteks täpseid asukohaandmeid, kui kehtivate eeskirjade nõuded on täidetud.

Google'i tõlgenduse kohaselt välistatakse isikut tuvastavast teabest näiteks järgmised:

  • pseudonüümi kasutavad küpsisefaili-ID-d;
  • pseudonüümi kasutavad reklaami-ID-d;
  • IP-aadressid;
  • muud pseudonüümi kasutavad lõppkasutaja identifikaatorid.

Näiteks kui koos reklaamipäringuga saadetakse IP-aadress (mis toimub Interneti-protokollide kasutamise tõttu peaaegu iga reklaamipäringu puhul), ei rikuta selle edastuse käigus ühtegi Google'ile isikut tuvastava teabe saatmise keeldu.

Pidage meeles, et andmeid, mis ei kuulu Google'i tõlgendusse isikut tuvastava teabe kohta, võidakse GDPR-i järgi siiski pidada isikuandmeteks.

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse