Sådan justerer du dine konverteringer

Værdien af en konvertering kan ofte ændre sig, når en kunde har konverteret.

I denne artikel kan du læse om processen med at tilpasse dine Google Ads-konverteringer, enten for at omregne værdien af konverteringen eller for at trække den helt ud af dine rapporter.

Før du begynder

Vejledning

Følg vejledningen nedenfor for at forberede og importere dine konverteringsjusteringsdata.

Bemærk! Nedenstående vejledning er en del af den nydesignede Google Ads-brugeroplevelse. Hvis du vil bruge det forrige design, skal du klikke på ikonet "Udseende" og vælge Brug det forrige design. Hvis du bruger den forrige version af Google Ads, kan du gennemgå oplysningerne på oversigtskortet eller bruge søgefeltet i det øverste navigationspanel i Google Ads for at finde den side, du søger efter.

Trin 1: Klargør dine data til import

 1. Dobbelttjek dine data, før du importerer! Forkerte justeringer kan ikke ændres, når du har importeret filen. Ret den forkerte justeringsværdi i filen, og importér den igen. Yderligere punkter at være opmærksom på:
  • Hvis du trækker en konvertering tilbage, fjernes den helt fra dine rapporter.
  • Forsøg på at justere en tilbagetrukket konvertering vil ikke fungere (der vises ingen fejlmeddelelse).
  • Hvis du trækker en importkonvertering tilbage, skal du "fortryde". 
  • Websitekonverteringer kan ikke føjes til rapporter igen efter fjernelse.
 2. Start med at downloade en skabelon til konverteringsjustering: Excel, CSV eller Google Sheets. Du kan også downloade direkte fra Google Ads:
  Bemærk! Hvis du bruger hotelkampagner, skal du downloade specifikke skabelonparametre for dine konverteringer eller føje parametrene til en eksisterende skabelon. Få flere oplysninger om, hvordan du forbereder dine data til import for hotelkampagner.
  1. Klik på ikonet Mål Ikonet Mål på din Google Ads-konto.
  2. Klik på rullemenuen Konverteringer i sektionsmenuen.
  3. Klik på Uploads.
  4. Klik på plusknappen
  5. Klik på Se skabeloner.
  6. Find skabelonerne til "Konverteringsjusteringer", og vælg et skabelonformat, du vil downloade.
 3. Følg disse retningslinjer for upload af regneark:
  • Undlad at fjerne nogen af kolonnerne i regnearket, da din import i så fald mislykkes.
  • Sørg for, at dine data ikke indeholder yderligere kolonner eller personlige oplysninger, f.eks. telefonnumre og mailadresser.
Bemærk! Hvis du forsøger at justere konverteringer inden for én dag efter annonceklikket, har Google Ads muligvis ikke registreret dem endnu, så der foretages ingen justeringer. Den optimale løsning er at uploade data for en ekstra dag i forbindelse med hver import. Google Ads tæller ikke dubletter af justeringer. For at afgøre, om en justering er unik, bruger Google Ads det ordre-id, konverteringsnavn og justeringstidspunkt, der er knyttet til en konvertering.
 1. Brug ét af følgende formater til at angive tidszonen:
  • Angiv dit tidszone-id fra denne liste. Vi anbefaler, at du bruger denne metode, så du ikke risikerer fejl, når der skiftes mellem vinter- og sommertid.
  • Angiv din GMT-forskydning ved at angive + eller - og derefter tidsforskellen med fire cifre. Eksempelvis er New Yorks forskydning -0500 og Berlins +0100. Hvis du bruger Greenwich Mean Time, skal du blot indtaste +0000.
 2. Derefter skal du tilføje en ny række for hver konvertering og udfylde kolonnerne på følgende måde:
  • Ordre-id: Et unikt id for konverteringen. Dette skal være det samme id, der blev registreret med din oprindelige konvertering. Få flere oplysninger om, hvordan du bruger et transaktions-id til at minimere antallet af dublerede konverteringer.
   • Bemærk! Vi anbefaler, at du bruger ordre-id'et til justeringer, men hvis du ikke kan bruge et ordre-id, kan du i stedet bruge det Google-klik-id (GCLID), der førte til den offlinekonvertering, du tidligere har uploadet. og konverteringstidspunktet. GCLID'et skal være det samme tidsstempel, som da offlinekonverteringen blev oprettet. Hvis parameteren, der blev leveret sammen med konverteringerne, var GBRAID, kan du kun bruge ordre-id'et.
  • Conversion Name: Navnet på den konverteringshandling (f.eks. "værelsesreservationer" eller "onlinesalg"), som du bruger til at spore konverteringen. Det er vigtigt, at du bruger præcis den samme stavemåde og de samme store/små bogstaver, som du gjorde, da du oprettede konverteringshandlingen på din Google Ads-konto.
  • Adjustment Time: Den dato og det klokkeslæt, hvor værdien af konverteringen blev justeret, eller hvor du blev informeret om ændringen af konverteringen. Du kan se en liste over godkendte datoformater (f.eks. MM/dd/åååå TT:mm:ss) i nedenstående tabel. Du kan føje en tidszone til konverteringstidspunktet ved hjælp af en af de sidste fire formater, der er anført. Erstat "+z" med GMT-forskydningen ved at angive + eller - og derefter tidsforskellen med fire cifre. Du kan også vælge at erstatte "zzzz" med tidszone-id'et fra denne liste. Justeringstidspunktet skal ligge efter og før uploadtidspunktet. Desuden er de nøjagtige time- og minuttal vigtige.

Format

Eksempel

MM/dd/åååå tt:mm:ss aa

"08/14/2012 5:01:54 PM"

MMM dd,åååå tt:mm:ss aa

"Aug 14, 2012 5:01:54 PM"

MM/dd/åååå TT:mm:ss

"08/14/2012 17:01:54"

åååå-MM-dd TT:mm:ss

"2012-08-14 13:00:00"

åååå-MM-ddTTT:mm:ss

"2012-08-14T13:00:00"

åååå-MM-dd TT:mm:ss+z

"2012-08-14 13:00:00+0500"

åååå-MM-ddTTT:mm:ss+z

"2012-08-14T13:00:00-0100"

åååå-MM-dd TT:mm:ss zzzz

"2012-08-14 13:00:00 America/Los_Angeles"

åååå-MM-ddTTT:mm:ss zzzz

"2012-08-14T13:00:00 America/Los_Angeles"

 • Adjustment Type: En værdi, der fortæller Google Ads, om du justerer værdien af konverteringen ("RESTATE") eller trækker den helt tilbage ("RETRACT").
 • Adjusted Value: Et tal, der repræsenterer konverteringens nye værdi. Du behøver ikke at indtaste en justeret værdi for konverteringer, som du trækker tilbage. Deres værdi trækkes automatisk fra din kontos samlede konverteringsværdi. Hvis den justeringsværdi, du angiver, reducerer værdien af konverteringen til 0, trækkes konverteringen automatisk tilbage fra dine rapporter.
 • Adjusted Value Currency: Valutaen for din konverteringsjustering. Brug dette felt, hvis du rapporterer justeringsværdier i mere end én valuta eller har flere konti, der faktureres i forskellige valutaer. Brug ISO 4217-valutakoder på tre tegn, f.eks. DKK for danske kroner og USD for amerikanske dollars. Hvis du ikke angiver en værdi, angives valutaen som standard til den valuta, du har valgt til konverteringer i Google Ads. Hvis du indsender en justering i en anden valuta end valutaen for den oprindelige konvertering, vil den blive konverteret ved hjælp af daglige valutakurser.
 1. Gem ændringerne i din fil.

Trin 2: Importér dine konverteringsjusteringer

Når dit konverteringsark er klar, kan du uploade det på samme måde, som du uploader konverteringer. Annoncører, der vil opdatere konverteringer ved hjælp af et program, skal bruge funktionen Planlagte uploads. Få flere oplysninger om import af konverteringer

Bemærk! Du opnår de bedste resultater ved at uploade konverteringsjusteringer mindst 24 timer efter den oprindelige konvertering, da dette hjælper med at undgå fejl. Når du trækker konverteringsværdier tilbage eller restituerer, har du op til 7 dage fra registreringsdatoen for automatisk budgivning. Uden for læsbarheden af automatisk budgivning kan der generelt foretages konverteringsjusteringer for hotelannoncer inden for 55 dage.

Om upload af flere justeringer

Det er muligt, at en konvertering skal justeres mere end én gang. Det kan f.eks. være, hvis to eller flere varer i en ordre returneres på forskellige tidspunkter. Hvis du har mere end én justering af en konvertering i dit regneark, vil justeringen med det tidligste justeringstidspunkt blive behandlet først.

Hvis en konvertering trækkes tilbage, eller en justering reducerer værdien af konverteringen til 0, fjernes konverteringen dog fra dine rapporter, og Google Ads behandler ikke eventuelle efterfølgende justeringer af den.

Vigtigt! Hvis en konvertering trækkes tilbage, eller en justering reducerer værdien af konverteringen til 0, fjernes konverteringen dog fra dine rapporter, og Google Ads behandler ikke eventuelle efterfølgende justeringer af den. Hvis du forsøger at justere konverteringstilbagetrækningen igen, får du ikke vist en fejlmeddelelse, men justeringerne ignoreres. Se bemærkningen nedenfor for at få oplysninger om, hvordan du tager højde for disse konverteringer, hvis du vil fortryde denne tilbagetrækning.

Fortryd en tilbagetrækning af konverteringer

Hvis du har trukket en konvertering tilbage eller reguleret dens værdi til 0, kan denne specifikke handling desværre ikke fortrydes. Du kan dog løse problemet, hvis du bruger indstillingen"alle konverteringer" og gerne vil "fortryde tilbagetrækningen" af offlinekonverteringer.

Sådan fungerer det:

 • Upload igen med justerede tidsstempler: Hvis du vil "fortryde" en konverteringstilbagetrækning, kan du uploade de samme konverteringsdata igen med tidsstempler, der er lidt forskellige (du kan f.eks. lægge et par sekunder til hver konvertering).

Google Ads behandler derefter disse genuploadede konverteringer som "nye", fordi de fandt sted på et andet tidspunkt. Derfor føjes de til dine konverteringsrapporter.

Relaterede links

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre siden?
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu