Sådan justerer du dine konverteringer

Værdien af en konvertering kan ofte ændre sig, når en kunde har konverteret.

I denne artikel kan du læse om processen med at tilpasse dine Google Ads-konverteringer, enten for at omregne værdien af konverteringen eller for at trække den helt ud af dine rapporter.

Før du begynder

 • For at justere dine konverteringer bør du allerede spore dine konverteringer med et ordre-id. Ordre-id'et er det, der giver dig mulighed for entydigt at identificere dine konverteringer. Få flere oplysninger om, hvordan du bruger et ordre-id med dine konverteringer.
 • Hvis en managerkonto sporer din kontos konverteringer, skal eventuelle konverteringsjusteringer uploades fra managerkontoen.

Vejledning

Følg vejledningen nedenfor for at forberede og importere dine konverteringsjusteringsdata.

Trin 1: Klargør dine data til import

 1. Sørg for, at de data, du indtaster i filen, er nøjagtige, for du kan ikke fortryde en justering, når du har importeret filen. Hvis du har tastet forkert, bliver du nødt til at rette den forkerte justeringsværdi i filen og importere den igen. Bemærk også, at når du trækker en konvertering tilbage, fjernes den fuldstændigt fra dine rapporter. Alle efterfølgende forsøg på at justere konverteringen ignoreres (uden en fejlmeddelelse). Hvis du trækker en importkonvertering tilbage, skal du "fortryde". Hvis du fjerner en websitekonvertering, er det ikke muligt at tilføje den igen i dine rapporter. 

  Download skabelonen til konverteringsjusteringer (Excel, CSV eller Google Sheets). Du kan også downloade skabeloner fra Google Ads:
  • Log ind på din Google Ads-konto.
  • Klik på værktøjsikonet Google Ads | tools [Icon] øverst til højre på din konto.
  • Klik på Konverteringer under "Måling".
  • Klik på Uploads på menuen til venstre.
  • Klik på plusknappen
  • Klik på Se skabeloner.
  • Find skabelonerne til "Konverteringsjusteringer", og vælg et skabelonformat, du vil downloade.
 2. Følg disse retningslinjer for upload af regneark:
  • Undlad at fjerne nogen af kolonnerne i regnearket, da din import i så fald mislykkes.
  • Sørg for, at dine data ikke indeholder ekstra kolonner eller personlige oplysninger.
Bemærk! Hvis du forsøger at justere konverteringer inden for én dag efter annonceklikket, har Google Ads muligvis ikke registreret dem endnu, så der foretages ingen justeringer. Den optimale løsning er at uploade data for en ekstra dag i forbindelse med hver import. Google Ads tæller ikke dubletter af justeringer. For at afgøre, om en justering er unik, bruger Google Ads det ordre-id, konverteringsnavn og justeringstidspunkt, der er knyttet til en konvertering.
 1. Brug ét af følgende formater til at angive tidszonen:
  • Angiv dit tidszone-id fra denne liste. Vi anbefaler, at du bruger denne metode, så du ikke risikerer fejl, når der skiftes mellem vinter- og sommertid.
  • Angiv din GMT-forskydning ved at angive + eller - og derefter tidsforskellen med fire cifre. Eksempelvis er New Yorks forskydning -0500 og Berlins +0100. Hvis du bruger Greenwich Mean Time, skal du blot indtaste +0000.
 2. Derefter skal du tilføje en ny række for hver konvertering og udfylde kolonnerne på følgende måde:
  • Den kolonne, der identificerer konverteringen, afhængigt af den skabelon du bruger:
   • (Onlinekonverteringer) Order ID: Et entydigt id for konverteringen. Du angiver dette id, når du bruger et ordre-id med dine konverteringer.
   • (Offlinekonverteringer) Google Click ID: Det GCLID, der førte til den offlinekonvertering, du uploadede tidligere, og konverteringstidspunktet. Det skal være det samme tidsstempel, som da offlinekonverteringen blev oprettet.
  • Conversion Name: Navnet på den konverteringshandling (f.eks. "værelsesreservationer" eller "onlinesalg"), som du bruger til at spore konverteringen. Det er vigtigt, at du bruger præcis den samme stavemåde og de samme store/små bogstaver, som du gjorde, da du oprettede konverteringshandlingen på din Google Ads-konto.
  • Adjustment Time: Den dato og det klokkeslæt, hvor værdien af konverteringen blev justeret, eller hvor du blev informeret om ændringen af konverteringen. Du kan se en liste over godkendte datoformater (f.eks. MM/dd/åååå TT:mm:ss) i nedenstående tabel. Du kan føje en tidszone til konverteringstidspunktet ved hjælp af en af de sidste fire formater, der er anført. Erstat "+z" med GMT-forskydningen ved at angive + eller - og derefter tidsforskellen med fire cifre. Du kan også vælge at erstatte "zzzz" med tidszone-id'et fra denne liste. Justeringstidspunktet skal ligge efter konverteringstidspunktet.

Format

Eksempel

MM/dd/åååå tt:mm:ss aa

"08/14/2012 5:01:54 PM"

MMM dd,åååå tt:mm:ss aa

"Aug 14, 2012 5:01:54 PM"

MM/dd/åååå TT:mm:ss

"08/14/2012 17:01:54"

åååå-MM-dd TT:mm:ss

"2012-08-14 13:00:00"

åååå-MM-ddTTT:mm:ss

"2012-08-14T13:00:00"

åååå-MM-dd TT:mm:ss+z

"2012-08-14 13:00:00+0500"

åååå-MM-ddTTT:mm:ss+z

"2012-08-14T13:00:00-0100"

åååå-MM-dd TT:mm:ss zzzz

"2012-08-14 13:00:00 America/Los_Angeles"

åååå-MM-ddTTT:mm:ss zzzz

"2012-08-14T13:00:00 America/Los_Angeles"

 

 • Adjustment Type: En værdi, der fortæller Google Ads, om du justerer værdien af konverteringen ("RESTATE") eller trækker den helt tilbage ("RETRACT").
 • Adjusted Value: Et tal, der repræsenterer konverteringens nye værdi. Du behøver ikke at indtaste en justeret værdi for konverteringer, som du trækker tilbage. Deres værdi trækkes automatisk fra din kontos samlede konverteringsværdi. Hvis den justeringsværdi, du angiver, reducerer værdien af konverteringen til 0, trækkes konverteringen automatisk tilbage fra dine rapporter.
 • Adjusted Value Currency: Valutaen for din konverteringsjustering. Brug dette felt, hvis du rapporterer justeringsværdier i mere end én valuta eller har flere konti, der faktureres i forskellige valutaer. Brug ISO 4217-valutakoder på tre tegn, f.eks. DKK for danske kroner og USD for amerikanske dollars. Hvis du ikke angiver en værdi, angives valutaen som standard til den valuta, du har valgt til konverteringer i Google Ads. Hvis du indsender en justering i en anden valuta end valutaen for den oprindelige konvertering, vil den blive konverteret ved hjælp af daglige valutakurser.
 1. Gem ændringerne i din fil.

Trin 2: Importér dine konverteringsjusteringer

Når dit konverteringsark er klar, kan du uploade det på samme måde, som du uploader konverteringer. Annoncører, der vil opdatere konverteringer ved hjælp af et program, skal bruge funktionen Planlagte uploads. Få flere oplysninger om import af konverteringer

Om upload af flere justeringer

Det er muligt, at en konvertering skal justeres mere end én gang. Det kan f.eks. være, hvis to eller flere varer i en ordre returneres på forskellige tidspunkter. Hvis du har mere end én justering af en konvertering i dit regneark, vil justeringen med det tidligste justeringstidspunkt blive behandlet først.

Hvis en konvertering trækkes tilbage, eller en justering reducerer værdien af konverteringen til 0, fjernes konverteringen dog fra dine rapporter, og Google Ads behandler ikke eventuelle efterfølgende justeringer af den.

Vigtigt! Hvis en konvertering trækkes tilbage, eller en justering reducerer værdien af konverteringen til 0, fjernes konverteringen dog fra dine rapporter, og Google Ads behandler ikke eventuelle efterfølgende justeringer af den. Hvis du forsøger at justere konverteringstilbagetrækningen igen, får du ikke vist en fejlmeddelelse, men justeringerne ignoreres. Se bemærkningen nedenfor for at få oplysninger om, hvordan du tager højde for disse konverteringer, hvis du vil fortryde denne tilbagetrækning.

Fortryd en tilbagetrækning af konverteringer

Hvis du har trukket en konvertering tilbage eller reguleret dens værdi til 0, som angivet ovenfor, kan denne specifikke handling ikke fortrydes. Du kan dog løse problemet, hvis du bruger indstillingen "alle konverteringer" og gerne vil "fortryde tilbagetrækningen" af offlinekonvereringsimporter. Du kan stadig uploade nye konverteringer, der er knyttet til det samme annonceklik. Hvis du vil "fortryde" en konverteringstilbagetrækning, kan du uploade de samme konverteringsdata igen med konverteringstidsstempler, der er ændret en smule (du kan f.eks. lægge et par sekunder til hver konvertering). På denne måde tæller Google Ads disse konverteringer som "nye" (da de blev foretaget på et andet tidspunkt) og føjer dem til dine konverteringsrapporter.

Relaterede links

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet