Εύρεση κατάλληλων χρηστών εφαρμογής για κινητές συσκευές: Βέλτιστες πρακτικές της Google

Μεθοδική καθοδήγηση των Καθολικών καμπανιών εφαρμογών με νέες οδηγίες


 

Προσαρμόστε συστηματικά τον στόχο κόστους ανά εγκατάσταση

Όταν λαμβάνει νέες οδηγίες σχετικά με τους στόχους σας, το Google Ads πρέπει να συλλέγει δεδομένα.

Ας επιστρέψουμε στο παράδειγμα του παιχνιδιού για κινητά.

Παρατηρείτε ότι, κατά μέσο όρο, οι χρήστες που αγοράζουν αναβαθμίσεις αγοράζουν και εικονικό νόμισμα αξίας 25 €, 30 ημέρες αφού κάνουν κλικ στη διαφήμισή σας. Θέλετε να υπολογίσετε αυτό το επιπλέον κέρδος, αυξάνοντας τον στόχο κόστους ανά εγκατάσταση για έναν χρήστη που αγοράζει μια αναβάθμιση.

Στις Καθολικές καμπάνιες εφαρμογών που εστιάζουν στον όγκο εγκαταστάσεων, αποφασίζετε να αυξήσετε τον στόχο κόστους ανά εγκατάσταση κατά 20%, από 2 € σε 2,40 €. Ταυτόχρονα, ελέγχετε ότι ο ημερήσιος προϋπολογισμός της καμπάνιας σας είναι τουλάχιστον 120 €, ή 50 φορές μεγαλύτερος από αυτό το νέο ποσό του στόχου κόστους ανά εγκατάσταση. Αυτό που αξίζει να παρατηρήσετε σε αυτό το σημείο είναι ο συστηματικός τρόπος με τον οποίο κάνετε αλλαγές:

  • Μικρότερες αλλαγές στην προσφορά κόστους ανά εγκατάσταση προκαλούν μικρότερες διακυμάνσεις στο ημερήσιο κόστος ανά εγκατάσταση της καμπάνιας σας. Η αύξηση κατά 0,40 € του στόχου της προσφοράς κόστους ανά εγκατάσταση δεν είναι μεγαλύτερη από 20% ανά ημέρα, γεγονός που οδηγεί σε μεγαλύτερη σταθερότητα αποτελεσμάτων.
  • Οι Καθολικές καμπάνιες εφαρμογών μπορούν να παρουσιάζουν μεγαλύτερη συνέπεια αποτελεσμάτων, καθώς συλλέγουν περισσότερα δεδομένα μετατροπών στον νέο στόχο προσφοράς. Το ιδανικό είναι να περιμένετε μέχρι να πραγματοποιηθούν τουλάχιστον 100 μετατροπές, πριν κάνετε κάποια άλλη αλλαγή στην προσφορά.
Δημιουργήστε μια νέα Καθολική καμπάνια εφαρμογών για μια νέα ενέργεια εντός εφαρμογής

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να επιλέξετε μια νέα ενέργεια εντός εφαρμογής για την Καθολική καμπάνια εφαρμογών που εστιάζει στις ενέργειες εντός εφαρμογής. Θέλετε να μεταβείτε από την εύρεση χρηστών που αγοράζουν μια αναβάθμιση στο παιχνίδι για κινητές συσκευές στην εύρεση χρηστών που αγοράζουν εικονικό νόμισμα.

Θα πρέπει να θέσετε σε παύση την υπάρχουσα Καθολική καμπάνια εφαρμογών που βελτιστοποιείται για την ενέργεια εντός εφαρμογής "αγορά αναβάθμισης". Στη συνέχεια, θα πρέπει να δημιουργήσετε μια άλλη Καθολική καμπάνια εφαρμογών που θα βελτιστοποιηθεί για την ενέργεια εντός εφαρμογής "αγορά εικονικού νομίσματος". Μια νέα Καθολική καμπάνια εφαρμογών μπορεί να προσαρμόσει καλύτερα τις προσφορές και τις διαφημίσεις της για ένα νέο κοινό-στόχο που ενδέχεται να συμπεριφέρεται διαφορετικά από το προηγούμενο.

Προσθέστε περισσότερα στοιχεία δημιουργικού με βάση την αναφορά στοιχείων δημιουργικού

Με την αναφορά στοιχείων δημιουργικού, ενημερώνεστε σχετικά με το τι είδους στοιχεία δημιουργικού βοηθούν την Καθολική καμπάνια εφαρμογών να ανταποκριθεί στον στόχο σας. 

Χρησιμοποιήστε τη στήλη ομαδοποίησης απόδοσης στην αναφορά, για να ανακαλύψετε ποια στοιχεία επιλέγονται συχνότερα. Αυτή η ομαδοποίηση σχετίζεται με τα υπόλοιπα στοιχεία του ίδιου τύπου εντός της καμπάνιας.

Προσθέστε περισσότερα στοιχεία δημιουργικού που είναι παρόμοια με όσα έχουν ενταχθεί στην ομαδοποίηση με την καλύτερη απόδοση. 

Για παράδειγμα, παρατηρείτε ότι η αναφορά στοιχείων δημιουργικού έχει προσθέσει ορισμένα στοιχεία βίντεο στην ομαδοποίηση των στοιχείων με την καλύτερη απόδοση. Αυτά τα στοιχεία βίντεο εμφανίζουν μια ακολουθία ενεργειών από το παιχνίδι σας σε οριζόντιο προσανατολισμό.  Αποφασίζετε να προσθέσετε περισσότερα στοιχεία βίντεο με οριζόντιο προσανατολισμό που έχουν παρόμοια θεματολογία.

Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να καταργήσετε τα στοιχεία που εντάσσονται στην ομαδοποίηση χαμηλής απόδοσης. Αντιθέτως, επικεντρωθείτε πρώτα στην παροχή των μέγιστων επιτρεπόμενων στοιχείων δημιουργικού στην Καθολική καμπάνια εφαρμογών.

Για παράδειγμα, ένα στοιχείο βίντεο με κατακόρυφο προσανατολισμό που εντάσσεται στην ομαδοποίηση χαμηλής απόδοσης μπορεί να έχει την επιθυμητή απόδοση για συγκεκριμένες τοποθετήσεις διαφήμισης για τις οποίες δεν είναι κατάλληλο ένα στοιχείο βίντεο με οριζόντιο προσανατολισμό. Αντικαταστήστε τα στοιχεία με ομαδοποίηση χαμηλής απόδοσης, μόνο αφού ανεβάσετε τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό στοιχείων.

Γιατί η ποικιλία στοιχείων δημιουργικού είναι σημαντική για τη βελτιστοποίηση

Η ποικιλία στοιχείων δημιουργικού βοηθά τις Καθολικές καμπάνιες εφαρμογών να εξατομικεύουν διαφημίσεις οι οποίες μπορούν να προσαρμοστούν σε οποιαδήποτε τοποθέτηση διαφήμισης. Με την αναφορά στοιχείων δημιουργικού, κατανοείτε ποια στοιχεία ταιριάζουν στην εκάστοτε περίσταση.

Εφόσον η αναφορά στοιχείων δημιουργικού αξιολογεί την απόδοση που σχετίζεται με άλλα στοιχεία της καμπάνιας, η έλλειψη ποικιλίας στα στοιχεία σας μπορεί να παραποιήσει την ανάλυσή σας. Για παράδειγμα, αν έχετε ανεβάσει βίντεο μόνο με έναν προσανατολισμό, δεν θα μπορείτε να συγκρίνετε την απόδοση μεταξύ στοιχείων βίντεο με κατακόρυφο προσανατολισμό και στοιχείων βίντεο με οριζόντιο προσανατολισμό.

Συμπέρασμα

Είναι συναρπαστικό να βλέπετε νέους χρήστες να συγκεντρώνονται και να αλληλεπιδρούν με την εφαρμογή σας κάνοντας αγορές και ολοκληρώνοντας άλλες πολύτιμες ενέργειες εντός εφαρμογής. 

Αλλά δεν μπορείτε να σταματήσετε εδώ. Πρέπει να κρατήσετε όλους τους πολύτιμους χρήστες σας και να τους δώσετε κίνητρο να επιστρέψουν για περισσότερες εμπειρίες.

Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στον Οδηγό βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την αύξηση της αφοσίωσης σε εφαρμογές για κινητά.
 

 

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο βέλτιστων πρακτικών, για να λαμβάνετε απευθείας στα εισερχόμενά σας συμβουλές και ενημερώσεις προχωρημένου επιπέδου για το Google Ads.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας