Всичко за създаването на рекламен график за интелигентни кампании

В интелигентните кампании можете да изберете дните от седмицата и часовете от деня, в които да се показва рекламата Ви. Например можете да настроите кампаниите си да се провеждат в рамките на редовното работно време или тогава, когато имате възможност да отговаряте своевременно на обаждания от клиенти.

Как да създадете график за показване на рекламата си

  1. На екрана за общ преглед „Кампании“ кликнете върху кампанията, за която искате да редактирате графика.
  2. Кликнете върху синия текст отдясно на „Създаване на график“. В зависимост от настоящия Ви график, тук ще се показва „По всяко време“ или „Персонализирани часове“. 
  3. Изберете графика си и кликнете върху Запазване
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си