Hành động trên bản đồ cho Chiến dịch thông minh

  • Chiến dịch thông minh giúp bạn theo dõi số lần mọi người thực hiện hành động trên Hồ sơ doanh nghiệp sau khi xem hoặc nhấp vào quảng cáo của bạn.
  • Hành động trên bản đồ là một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy ai đó có ý định ghé qua vị trí thực tế của bạn. Để xem Hành động trên bản đồ, bạn cần phải thiết lập và xác minh bằng Google Doanh nghiệp của tôi và các tài khoản của bạn phải được liên kết. Hãy tìm hiểu thêm về Cách liên kết Hồ sơ doanh nghiệp với Chiến dịch thông minh.

Cách hoạt động của Hành động trên bản đồ

Hành động trên bản đồ được tính khi người dùng truy cập vào Hồ sơ doanh nghiệp của bạn sau khi xem hoặc nhấp vào quảng cáo của bạn.

Lưu ý: Nếu bạn chọn xem các hành động theo vị trí bắt đầu từ "Hôm nay", bạn có thể không thấy bất kỳ dữ liệu nào. Hãy thử kiểm tra dữ liệu, bắt đầu từ ngày hôm trước.

Cách xem Hành động trên bản đồ của bạn

  • Nhấp vào Tất cả chiến dịch, sau đó nhấp vào tên của chiến dịch bạn muốn.
  • Di chuyển trang xuống đến thẻ "Hành động trên bản đồ".
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố