Giới thiệu về liên kết trang web tự động

  • Liên kết trang web tự động là các liên kết được tạo tự động xuất hiện bên dưới văn bản quảng cáo.
  • Các liên kết này đưa khách hàng đến các trang trên trang web của bạn có liên quan đến những tìm kiếm của họ.
  • Liên kết trang web tự động có thể giúp mọi người tiếp cận các trang chính trên trang web của bạn dễ dàng hơn.

Liên kết trang web tự động trông như thế nào

 

 

Ví dụ về quảng cáo có liên kết trang web động trên máy tính xách tay.

Ví dụ về quảng cáo có liên kết trang web động trên thiết bị di động.
Quảng cáo có liên kết trang web tự động (máy tính để bàn) Quảng cáo có liên kết trang web tự động (thiết bị di động)

 

Lợi ích của liên kết trang web tự động

 

  • Đưa mọi người đến một trang web có thông tin họ đang tìm kiếm: Liên kết trực tiếp đến các phần phổ biến trên trang web của bạn dựa trên những gì mọi người đã tìm kiếm trên Google.
  • Tăng mức độ phù hợp của quảng cáo: Bổ sung cho quảng cáo của bạn bằng cách liên kết đến các mục cụ thể của trang web. Không cần thiết lập.

 

Cách liên kết trang web tự động hoạt động

Google Ads sẽ tìm kiếm các trang trên trang web của bạn mà khách hàng tiềm năng có thể quan tâm, chẳng hạn như quảng cáo hoặc phiếu giảm giá, bài đánh giá và các loại thông tin khác. Sau đó, Google Ads sẽ liên kết đến các trang này từ chiến dịch Thông minh của bạn, bằng cách bao gồm một liên kết trang web bên dưới quảng cáo. Quảng cáo của bạn đủ điều kiện xuất hiện với liên kết trang web khi quảng cáo xuất hiện ở đầu kết quả tìm kiếm.

Ví dụ

Giả sử bạn sở hữu một nhà hàng và trang web bao gồm các trang riêng dành cho thực đơn bữa trưa, thực đơn bữa tối và chỉ đường đến doanh nghiệp của bạn. Khi mọi người tìm kiếm nhà hàng trên Google, quảng cáo của bạn có thể xuất hiện với liên kết trang web chuyển trực tiếp đến trang thực đơn bữa tối, trang thực đơn bữa trưa và trang chỉ đường của trang web.

Liên kết trang web tự động có thể xuất hiện ở đâu

Liên kết trang web tự động có thể tự động xuất hiện trên quảng cáo của bạn trên máy tính để bàn, máy tính bảng và thiết bị di động có trình duyệt Internet đầy đủ.

Liên kết trang web tự động có chi phí bao nhiêu

Chi phí của nhấp chuột lên liên kết trang web tự động bằng với chi phí của nhấp chuột ở nơi khác trong quảng cáo. Bạn sẽ bị tính phí cùng một số tiền bất kể liên kết nào được nhấp vào.

Liên kết trang web tự động cung cấp thêm cơ hội để mọi người nhấp vào quảng cáo của bạn, nhưng bạn sẽ không bị tính phí quá 2 nhấp chuột mỗi lần quảng cáo xuất hiện cho một tìm kiếm. Tuy nhiên, nếu người nào đó nhanh chóng nhấp vào nhiều liên kết trong khi xem quảng cáo, đây được coi là nhấp chuột trùng lặp hoặc không hợp lệ và bạn sẽ không bị tính phí.

 

Xóa liên kết trang web tự động

Liên kết trang web tự động chỉ có sẵn cho quảng cáo trong một số loại doanh nghiệp nhất định. Nếu liên kết trang web tự động đã chạy trong tài khoản của bạn và bạn muốn xóa chúng, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ Google Ads.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố