Isključivanje ili uključivanje izraza za pretraživanje u pametnim kampanjama

  • Izrazi za pretraživanje predstavljaju pojmove koji opisuju vašu tvrtku i pomažu u određivanju vremena pojavljivanja vašeg oglasa.
  • Izraze za pretraživanje i njihovu izvedbu možete vidjeti na nadzornoj ploči pametnih kampanja.
  • Izraze za pretraživanje koji nisu relevantni za vašu tvrtku možete lako isključiti i kasnije ih ponovno uključiti ako se predomislite.

Kako funkcioniraju izrazi za pretraživanje?

Kada se prijavite za pametnu kampanju ili je izradite, od vas će se tražiti da odaberete proizvod ili uslugu tvrtke. Na temelju odabranog proizvoda ili usluge dodat ćemo popis riječi ili izraza povezanih s vašim oglasom, koje još nazivamo "izrazi za pretraživanje". Sada kad god netko iz ciljanog područja pretražuje te izraze na Googleu ili Google kartama, prikazat će se oglasi iz vaše pametne kampanje i tako vam pomoći privući nove klijente.

Svojem oglasu ne možete dodati više izraza za pretraživanje. No ako neki od dodijeljenih izraza za pretraživanje nije relevantan za vašu tvrtku, možete ga isključiti prema uputama u nastavku. Bilo bi dobro da pregledate proizvod ili uslugu koje ste odabrali i ažurirate ih. Radi poboljšavanja izraza za pretraživanje njihova izvedba redovito se analizira i prikupljaju se povratne informacije kako bi se izrazi za pretraživanje poboljšali.

Primjer

Ako je jedan od vaših izraza za pretraživanje "zubar", vaš bi se oglas mogao prikazati kada netko pretražuje izraz "zubar" ili slične izraze kao što je "zubarska ordinacija".

Isključivanje ili uključivanje izraza za pretraživanje

Ako vaši izrazi za pretraživanje nisu dovoljno relevantni za vašu tvrtku, najprije provjerite jesu li proizvod ili usluga koje ste odabrali u potpuno zadovoljavajućoj mjeri točni i relevantni za vašu tvrtku.

Ako se vrsta djelatnosti poklapa, ali neki od izraza za pretraživanje nisu relevantni za vašu tvrtku, njih možete ukloniti. Kasnije ih možete ponovno dodati u bilo kojem trenutku.

Kako isključiti ili uključiti izraze za pretraživanje?

  1. Kliknite Sve kampanje, a zatim kliknite naziv kampanje koju želite urediti.
  2. Pomaknite se po stranici prema dolje do kartice "Izrazi za pretraživanje", a zatim kliknite Upravljaj svime.
  3. U stupcu "Status" kliknite gumb da biste isključili određeni izraz za pretraživanje.
    • Napomena: ako se naknadno predomislite, možete ponovno kliknuti gumb da biste uključili izraz za pretraživanje.
  4. Kliknite Spremi.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem