Включване и изключване на фразите за търсене в интелигентните кампании

  • Фразите за търсене са термини, които описват бизнеса Ви и помагат да се определи кога да се показва рекламата Ви.
  • Можете да преглеждате фразите си за търсене и ефективността им в таблото за управление на интелигентните си кампании.
  • Също така можете лесно да изключвате фрази за търсене, които не се отнасят за бизнеса Ви, както и да ги включвате отново, ако размислите.

Начин на работа на фразите за търсене

Когато се регистрирате за интелигентна кампания или създадете такава, ще бъдете помолени да изберете продукти или услуги, които са уместни за бизнеса Ви. В зависимост от избраните продукти или услуги, ще добавим към рекламата Ви списък със сродни думи или фрази, познати като „фрази за търсене“. По този начин, когато някой в района, към който насочвате, търси тези фрази с Google или Google Карти, рекламите в интелигентната Ви кампания могат да се покажат и да помогнат в привличането на нови клиенти за бизнеса Ви.

Не можете да добавяте повече фрази за търсене към рекламата си, но ако някои от определените фрази за търсене не са подходящи за бизнеса Ви, можете да ги изключите, като изпълните инструкциите по-долу. Също така може да е добре да прегледате и актуализирате продукта или услугата, които сте избрали. Ефективността на фразите за търсене се анализира редовно и те се подобряват чрез обратна връзка.

Пример

Ако една от фразите Ви за търсене е „зъболекар“, рекламата Ви може да се покаже, когато някой търси „зъболекар“ или подобни термини, като например „зъболекарски кабинет“.

Включване и изключване на фразите за търсене

Ако фразите Ви за търсене не са подходящи за бизнеса Ви, първо се уверете, че избраните от Вас продукти или услуги са възможно най-точни и подходящи за бизнеса.

Ако продуктите или услугите Ви са точни, прецизни и уместни за бизнеса Ви, но някои от фразите за търсене не са приложими за него, можете да премахнете фраза за търсене. Можете да я добавите отново по всяко време впоследствие.

Как да включвате и изключвате фразите за търсене

  1. Кликнете върху Всички кампании и след това върху името на кампанията, която искате да редактирате.
  2. Превъртете страницата надолу до картата „Фрази за търсене“ и кликнете върху Управление на всички.
  3. В графата „Състояние“ кликнете върху бутона, за да изключите конкретна фраза за търсене.
    • Забележка: Ако размислите по-късно, можете да кликнете върху бутона отново, за да включите повторно фразата за търсене.
  4. Кликнете върху Запазване.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си