Cụm từ tìm kiếm trong chiến dịch Thông minh

Lưu ý: Đối với một số người dùng, Cụm từ tìm kiếm có thể không có trong thẻ Cụm từ tìm kiếm cho đến khi họ có ít nhất một lượt hiển thị. Đối với những người dùng này, Cụm từ tìm kiếm 0 có lượt hiển thị nào sẽ không xuất hiện trong thẻ Cụm từ tìm kiếm. 

 

  • Cụm từ tìm kiếm là những cụm từ mô tả doanh nghiệp của bạn và giúp xác định thời điểm quảng cáo sẽ hiển thị cho khách hàng tiềm năng.
  • Bạn có thể xem cụm từ tìm kiếm và hiệu quả của các cụm từ tìm kiếm đó trên trang tổng quan chiến dịch Thông minh của bạn.

Cách hoạt động của cụm từ tìm kiếm

Cách tìm kiếm được đối sánh với quảng cáo của bạn

Khi đăng ký hoặc tạo chiến dịch Thông minh, bạn sẽ phải chọn một sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp. Dựa trên sản phẩm hoặc dịch vụ bạn chọn, chúng tôi sẽ thêm danh sách các từ hoặc cụm từ có liên quan vào quảng cáo của bạn, còn gọi là "cụm từ tìm kiếm". Giờ đây, bất cứ khi nào ai đó trong khu vực được nhắm mục tiêu của bạn tìm kiếm các cụm từ đó trên Google hoặc Google Maps, thì quảng cáo trong chiến dịch Thông minh có thể xuất hiện và giúp thu hút khách hàng mới đến doanh nghiệp của bạn.

Bạn không thể thêm các cụm từ tìm kiếm khác vào quảng cáo của mình. Tuy nhiên, nếu một số cụm từ tìm kiếm được chỉ định không phù hợp với doanh nghiệp của bạn, bạn có thể xóa các cụm từ tìm kiếm đó bằng cách thực hiện theo các hướng dẫn bên dưới. Điều này cũng có thể hữu ích khi xem lại và cập nhật sản phẩm hoặc dịch vụ bạn đã chọn. Hiệu quả của các cụm từ tìm kiếm được phân tích thường xuyên và phản hồi được thu thập để cải thiện các cụm từ tìm kiếm đó.

Ví dụ

Bạn đang quảng cáo cửa hàng thú cưng của mình trong chiến dịch Thông minh và danh sách cụm từ tìm kiếm của bạn bao gồm các từ như thức ăn cho thú cưng, sản phẩm thú cưng và đồ dùng cho thú cưng. Khi ai đó tìm kiếm thức ăn cho thú cưng trên Google, quảng cáo trong chiến dịch Thông minh của bạn có thể xuất hiện.

Cách chúng tôi khớp quảng cáo của bạn với tìm kiếm

Quảng cáo của bạn có thể hiển thị khi ai đó tìm kiếm cụm từ tìm kiếm của bạn hoặc biến thể của cụm từ đó, vì vậy, bạn có thể tiếp cận đối tượng rộng lớn hơn.

Ví dụ

Giả sử bạn sử hữu một cửa hàng mũ và một trong các cụm từ tìm kiếm của bạn là mũ. Quảng cáo của bạn cũng có thể hiển thị cho các tìm kiếm như mũ, mũ đi nắng và mũ lưỡi trai.
Bạn không thể chỉnh sửa tùy chọn đối sánh từ khóa trong chiến dịch Thông minh tại thời điểm này, nhưng một loại đối sánh sẽ tự động được áp dụng cho từng cụm từ tìm kiếm của bạn khi cần.

Tên doanh nghiệp của bạn

Tên doanh nghiệp của bạn được đưa vào dưới dạng cụm từ tìm kiếm để phiếu mua hàng được tài trợ của bạn sẽ xuất hiện cho khách hàng tiềm năng đang tìm kiếm doanh nghiệp của bạn. Việc sử dụng tên doanh nghiệp của bạn làm cụm từ tìm kiếm giúp tăng khả năng hiển thị quảng cáo bằng cách làm cho doanh nghiệp của bạn đủ điều kiện xuất hiện trong cả kết quả tìm kiếm được tài trợ và không phải trả tiền.

Đường liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố