Cập nhật URL trang đích của quảng cáo

Do có cập nhật sản phẩm cho Google Doanh nghiệp của tôi, URL trang Google+ hiện tại của bạn sẽ không còn đủ điều kiện để sử dụng làm trang đích của quảng cáo nữa (trang web nơi mọi người truy cập sau khi nhấp vào quảng cáo). Hãy xem hướng dẫn trong các tình huống sau đây:

  • Nếu bạn có danh sách hợp lệ trên Google Maps, URL trang đích trong quảng cáo của bạn sẽ được tự động thay đổi từ URL của trang Google+ hiện tại thành URL của danh sách doanh nghiệp của bạn trên Google Maps.
  • Nếu bạn không có danh sách doanh nghiệp hợp lệ trên Google Maps nhưng có URL trang web doanh nghiệp của riêng mình trong danh sách Google Doanh nghiệp của tôi thì URL trang đích của quảng cáo sẽ tự động thay đổi từ URL của trang Google+ hiện tại thành URL trang web được liệt kê trên Google Doanh nghiệp của tôi.
  • Nếu không, quảng cáo của bạn sẽ ngừng chạy, trừ khi bạn nhập URL trang web doanh nghiệp của riêng mình hoặc xác minh danh sách Google Doanh nghiệp của tôi.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố