Thiết lập dữ liệu số lần nhấp dẫn đến cuộc gọi

Trong chiến dịch Thông minh, số nhấp chuột cuộc gọi là số lần khách hàng tiềm năng nhấn vào nút "Gọi" trong quảng cáo của bạn từ thiết bị di động. Việc biết được số cuộc gọi gần đúng đến từ quảng cáo của bạn có thể giúp bạn hiểu mức độ hiệu quả của quảng cáo trong việc thúc đẩy kinh doanh. Quảng cáo của bạn cũng có thể tạo cuộc gọi bằng cách hướng mọi người tới trang web của bạn. Tuy nhiên, số liệu này sẽ không tính các cuộc gọi đó.

Nếu doanh nghiệp của bạn ở quốc gia có thể sử dụng tính năng báo cáo cuộc gọi thì bạn sẽ thấy tùy chọn "Theo dõi quảng cáo" khi nhập số điện thoại.

Cách thiết lập dữ liệu số lần nhấp dẫn đến cuộc gọi

Bạn chỉ có thể thiết lập dữ liệu số lần nhấp dẫn đến cuộc gọi trên phiên bản web của Google Ads.

Bạn có thể thiết lập dữ liệu số lần nhấp dẫn đến cuộc gọi cho bất kỳ quảng cáo mới nào mà bạn tạo.

  1. Nhấp vào Tất cả chiến dịch.
  2. Trong trang tổng quan, nhấp vào Tạo chiến dịch mới.
  3. Thực hiện theo hướng dẫn từng bước để chọn đối tượng và viết văn bản quảng cáo của bạn.
  4. Khi bạn được yêu cầu nhập số điện thoại doanh nghiệp, hãy chọn Bật cuộc gọi được xác minh.

    Quan trọng

    Để xem tùy chọn này, bạn có thể thêm số điện thoại khi tạo quảng cáo hoặc chọn tham gia cuộc gọi được xác minh sau này bằng cách chỉnh sửa chiến dịch của mình.

  5. Nhấp vào Tiếp theo.
  6. Thực hiện theo hướng dẫn để đặt ngân sách và hoàn tất việc tạo quảng cáo của bạn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố