Chỉnh sửa thông tin doanh nghiệp của bạn

Khi bạn bắt đầu quảng cáo với chiến dịch Thông minh, chúng tôi sẽ tìm kiếm và thêm bất kỳ doanh nghiệp nào bạn có thể đã thêm bằng Google Doanh nghiệp của tôi. Bạn cũng có thể thêm thông tin doanh nghiệp của mình trực tiếp vào chiến dịch Thông minh và chỉnh sửa sau này.

Cách chỉnh sửa thông tin doanh nghiệp của bạn trong chiến dịch Thông minh

  1. Nhấp vào Tất cả chiến dịch, sau đó nhấp vào tên chiến dịch bạn muốn chỉnh sửa.
  2. Cuộn trang xuống.
  3. Trong "Thông tin cài đặt quảng cáo của bạn", hãy nhấp vào Chỉnh sửa trong thẻ "Thông tin doanh nghiệp".
  4. Chỉnh sửa thông tin doanh nghiệp của bạn nếu cần.
  5. Nhấp vào Lưu.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố