Преглед на фразите за търсене в интелигентните кампании

Таблото за управление на интелигентните Ви кампании ще показва фразите за търсене, приписани на рекламата Ви. За да видите най-ефективните фрази за търсене в профила си, изпълнете стъпките по-долу:

Как да преглеждате фразите си за търсене в интелигентните кампании

  1. Кликнете върху Всички кампании и след това – върху името на кампанията, за която искате да видите фразите за търсене.
  2. Превъртете надолу в страницата до картата „Фрази за търсене“, за да видите колко добре работят фразите за търсене на рекламата.

 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?