Đối tượng quảng cáo trong chiến dịch Thông minh

 • Đối tượng quảng cáo của bạn xác định nơi có thể hiển thị quảng cáo đó, cũng như những loại nội dung tìm kiếm nào sẽ làm cho quảng cáo của bạn xuất hiện:
 • Việc chọn đối tượng quảng cáo phù hợp có thể giúp bạn tiếp cận đúng khách hàng cho doanh nghiệp của mình.

Cách chỉnh sửa vị trí đối tượng

Bạn có thể chọn tùy chọn cài đặt nhắm mục tiêu theo vị trí khi tạo chiến dịch Thông minh. Để thay đổi tùy chọn cài đặt nhắm mục tiêu theo vị trí của bạn sau khi tạo chiến dịch, hãy thực hiện theo các bước hướng dẫn bên dưới.

 1. Nhấp vào Tất cả chiến dịch, sau đó nhấp vào tên chiến dịch bạn muốn chỉnh sửa.
 2. Cuộn trang xuống. Trong "Cài đặt quảng cáo của tôi", hãy nhấp vào Chỉnh sửa trong thẻ "Vị trí".
 3. Chỉnh sửa nếu cần.
 4. Nhấp vào Lưu.

Tính năng nhắm mục tiêu theo địa lý (nơi quảng cáo của bạn có thể xuất hiện)

Google Ads sử dụng các phương pháp sau để xác định vị trí địa lý nơi quảng cáo của bạn có thể xuất hiện:

 • Vị trí được nhắm mục tiêu: Quảng cáo của bạn có thể xuất hiện cho những người có khả năng đang ở hoặc thường xuyên ở các vị trí được nhắm mục tiêu của bạn. Bạn có thể liên hệ với Nhóm hỗ trợ để yêu cầu chỉ hiển thị quảng cáo tại các vị trí mà bạn nhắm mục tiêu.
 • Tên vị trí trong nội dung tìm kiếm: Một số khách hàng tiềm năng không sống trong khu vực được nhắm mục tiêu của bạn, nhưng nội dung tìm kiếm của họ có thể bao gồm những từ liên quan đến vị trí của bạn, chẳng hạn như mã bưu chính hoặc tên các thành phố lân cận. Nếu họ thể hiện sự quan tâm đến các doanh nghiệp như doanh nghiệp bạn trong khu vực địa lý của bạn, thì quảng cáo có thể hiển thị quảng cáo cho khách hàng bên ngoài khu vực mà bạn nhắm mục tiêu.

Ví dụ

Bạn tạo một quảng cáo cho phòng khám nha khoa và nhắm mục tiêu quảng cáo của bạn đến Los Angeles. Khi ai đó ở Los Angeles tìm kiếm nha sỹ trên Google, quảng cáo của bạn sẽ đủ điều kiện xuất hiện. Một người khác ở San Diego tìm kiếm nha sỹ Los Angeles trên Google. Cô ấy cũng có thể thấy quảng cáo của bạn vì cụm từ tìm kiếm của cô bao gồm cả vị trí mà bạn nhắm mục tiêu, "Los Angeles".

Nhắm mục tiêu theo bán kính hoặc các vị trí riêng lẻ

Khi chọn nơi quảng cáo của bạn có thể xuất hiện, bạn có thể chọn nhắm mục tiêu theo bán kính xung quanh doanh nghiệp mình hoặc nhắm mục tiêu các thành phố, tiểu bang hay quốc gia.

Bất kể bạn chọn nhắm mục tiêu theo bán kính hay các vị trí riêng lẻ, chúng tôi sẽ hiển thị quảng cáo của bạn ở tất cả những vị trí đủ điều kiện trong khu vực bạn đã nhắm mục tiêu.

Chọn kích thước của khu vực mục tiêu

 • Nhắm mục tiêu khu vực lớn hơn: Nếu bạn hiện đang nhắm mục tiêu California, nhưng bạn thêm cả San Francisco, chúng tôi sẽ nhắm mục tiêu quảng cáo của bạn đến toàn bộ California, bao gồm cả San Francisco. Trong trường hợp này, bạn có thể xóa San Francisco khỏi mục tiêu vị trí của mình.
 • Nhắm mục tiêu khu vực nhỏ hơn: Giả sử bạn chỉ muốn nhắm mục tiêu San Francisco mà không muốn nhắm mục tiêu phần còn lại của California. Trong trường hợp này, hãy thêm San Francisco vào mục tiêu vị trí của bạn (và không nhắm mục tiêu California).

Sản phẩm và dịch vụ

Bạn cũng sẽ mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ mình muốn quảng cáo khi xác định đối tượng. Điều quan trọng là cần chọn sản phẩm hoặc dịch vụ mô tả chính xác doanh nghiệp của bạn, để quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện cho khách hàng phù hợp.

Sau khi bạn chọn một sản phẩm hoặc dịch vụ, chúng tôi cũng sẽ đề xuất các tính năng bổ sung có thể liên quan đến doanh nghiệp của bạn. Khi mọi người tìm kiếm cụm từ liên quan đến những tính năng này, quảng cáo của bạn sẽ đủ điều kiện để xuất hiện. Nếu bất kỳ nội dung đề xuất nào không áp dụng được cho doanh nghiệp của bạn, hãy bỏ chọn hộp bên cạnh nội dung đề xuất đó, để quảng cáo của bạn sẽ không hiển thị cho những loại nội dung tìm kiếm đó. Tìm hiểu cách thay đổi sản phẩm và dịch vụ kinh doanh của bạn

Loại trang web

Quảng cáo của bạn cũng có thể xuất hiện trên các loại trang web khác nhau. Để biết thêm thông tin, hãy nhấn vào các liên kết bên dưới:

Chiến dịch Thông minh và danh sách không phải trả tiền

Google Ads không ảnh hưởng đến xếp hạng của các danh sách không phải trả tiền, miễn phí, bao gồm cả các trang web và danh sách Google Maps. Ngoài ra, chiến dịch Thông minh chỉ chạy trong mục quảng cáo được tài trợ, do đó chúng không ảnh hưởng đến số lượng doanh nghiệp hoặc việc doanh nghiệp nào xuất hiện trong danh sách không phải trả tiền.

Nếu doanh nghiệp của bạn xuất hiện trong kết quả không phải trả tiền và bạn chạy chiến dịch Thông minh:

 • Quảng cáo của bạn cũng có thể xuất hiện trong phần quảng cáo được tài trợ.
 • Danh sách không phải trả tiền của bạn sẽ vẫn xuất hiện và xếp hạng của danh sách không phải trả tiền không bị ảnh hưởng.
 • Nếu một bản đồ tương ứng xuất hiện và quảng cáo của bạn hiển thị một điểm đánh dấu, điểm đánh dấu này sẽ xuất hiện trên bản đồ.


Nếu doanh nghiệp của bạn không xuất hiện trong kết quả không phải trả tiền và bạn chạy chiến dịch Thông minh:

 • Quảng cáo của bạn có thể xuất hiện trong phần quảng cáo được tài trợ (cùng với điểm đánh dấu).
 • Quảng cáo của bạn sẽ không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm không phải trả tiền.
 • Nếu một bản đồ tương ứng xuất hiện, điểm đánh dấu của doanh nghiệp bạn sẽ xuất hiện trên bản đồ.

Trang web đối tác của Google

Chiến dịch Thông minh cũng có thể chạy trên các trang web đối tác tìm kiếm của Google hoặc trên các trang web Mạng Hiển thị của Google. Các trang web này hợp tác với Google để hiển thị quảng cáo của Google, bao gồm các quảng cáo chạy trong chiến dịch Thông minh.

Trang web của đối tác tìm kiếm

Trên các trang web của các đối tác tìm kiếm của chúng tôi, quảng cáo của bạn có thể xuất hiện trên các trang kết quả tìm kiếm, trên các trang danh bạ trang web hoặc trên các trang khác liên quan đến nội dung tìm kiếm của một người.

Đối tác tìm kiếm là một phần trong Mạng tìm kiếm của Google. Ngoài các đối tác tìm kiếm của chúng tôi, Mạng tìm kiếm cũng bao gồm các trang web của Google như Google Tìm kiếm, Google Maps, Google Mua sắm và Google Hình ảnh.

Quảng cáo của chiến dịch Thông minh có thể phân phát trên Google Maps miễn là bạn đã liên kết danh sách Google Doanh nghiệp của tôi với chiến dịch Thông minh. Tìm hiểu thêm về Google Doanh nghiệp của tôi

Trang web trên Mạng hiển thị của Google

Đối với một số loại hình doanh nghiệp nhất định ở một số quốc gia, quảng cáo Google của bạn có thể xuất hiện trên Mạng hiển thị của Google. Điều này có nghĩa là quảng cáo của bạn có thể xuất hiện trên các trang web hợp tác với Google có nội dung liên quan đến doanh nghiệp của bạn. Điều này cho phép bạn mở rộng mức hiển thị quảng cáo của mình vượt ra ngoài kết quả tìm kiếm, cũng như tiếp cận khách hàng đang xem nội dung có liên quan đến các doanh nghiệp như doanh nghiệp bạn.

Quảng cáo trong chiến dịch Thông minh của bạn được tự động đối sánh với các trang web dựa trên sản phẩm hoặc dịch vụ kinh doanh mà bạn đã chọn. Với chiến dịch Thông minh, bạn sẽ không thể chọn các trang web riêng lẻ mà quảng cáo của bạn có thể xuất hiện.

Ví dụ

Steve tạo một chiến dịch Thông minh cho dịch vụ chụp ảnh đám cưới của mình. Quảng cáo trong chiến dịch của anh ấy có thể xuất hiện cho khách hàng ở khu vực lân cận khi họ đọc blog trực tuyến về lên kế hoạch đám cưới, bánh cưới hoặc các nội dung khác liên quan đến đám cưới.

Ngân sách và giá

Nếu loại sản phẩm hoặc dịch vụ kinh doanh của bạn đủ điều kiện sử dụng tính năng này, chúng tôi sẽ phân bổ một phần nhỏ ngân sách chiến dịch Thông minh của bạn để đặt quảng cáo trên các trang web này. Bạn sẽ không bị tính phí nhiều hơn tổng ngân sách hàng tháng của mình và bạn chỉ trả tiền khi có người nhấp vào quảng cáo. Bạn sẽ không cần làm gì để bắt đầu.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố