Atrašanās vietas iestatījumi viedajās kampaņās

 • Jūsu reklāmas tiek rādītas lietotājiem, kas fiziski vai regulāri atrodas jūsu atlasītajās atrašanās vietās, un lietotājiem, kuri interesējas par šīm atrašanās vietām.
 • Rūpīgi izvēlieties atrašanās vietas iestatījumus. Izvēlieties tikai tās atrašanās vietas, kurās jūsu uzņēmums veic uzņēmējdarbību. Ja jūsu iestatījumi būs pārāk plaši, jūs, iespējams, maksāsiet par mijiedarbību ar lietotājiem, kas nav potenciāli klienti.

Svarīga informācija
Mērķauditorijas atlase pēc atrašanās vietas ir balstīta uz dažādiem signāliem, tostarp lietotāju iestatījumiem, ierīcēm un rīcību mūsu platformā, un Google cenšas rādīt reklāmas tiem lietotājiem, kas atbilst jūsu atrašanās vietas iestatījumiem. Tā kā šie signāli atšķiras, 100% precizitāte visos gadījumos netiek garantēta.

Kā parasti — pārbaudiet vispārējos veiktspējas datus, lai nodrošinātu, ka iestatījumi atbilst jūsu reklamēšanas mērķiem, un atbilstoši mainiet tos.

Darbības pamatprincipi

Reklāmu rādīšanas vietas

Lai noteiktu atrašanās vietas, kurās var tikt rādītas jūsu reklāmas, Google Ads izmanto tālāk minētās metodes.

 • Lietotājiem jūsu atrašanās vietās: jūsu reklāmas var tikt rādītas lietotājiem, kas regulāri atrodas vai varētu atrasties jūsu iestatītajās atrašanās vietās.
 • Lietotājiem, kas izrāda interesi par uzņēmumiem šajās atrašanās vietās: daži lietotāji, kuri redz jūsu reklāmas, neatrodas jūsu atlasītajās atrašanās vietās, bet savos meklēšanas vaicājumos varētu iekļaut ar jūsu atrašanās vietām saistītus vārdus, piemēram, pasta indeksus vai tuvumā esošo pilsētu nosaukumus. Lietotāji, kas interesējas gan par jūsu izvēlētajām atrašanās vietām, gan arī par jūsu uzņēmumam līdzīgiem uzņēmumiem, var redzēt jūsu reklāmas.
  • Ja nevēlaties, lai jūsu reklāmas tiktu rādītas lietotājiem, kas fiziski neatrodas jūsu atrašanās vietā, bet savos meklēšanas vaicājumos iekļauj ar jūsu atrašanās vietu saistītus vārdus, varat sazināties ar atbalsta komandu.
Piemēri
 • Zobārstniecības kabinets Valmierā ir izveidojis kampaņu. Tā kā visi zobārsta pacienti atrodas Valmierā un tās apkārtnē, kampaņas atrašanās vietas iestatījumi ir atlasīti tā, lai reklāmas tiktu rādītas 40 kilometru rādiusā no zobārstniecības kabineta adreses. Reklāmas tiek rādītas šajā apgabalā esošajiem lietotājiem, kas meklē zobārstu, kā arī lietotājiem, kuri meklē “zobārstu Valmierā”, neatkarīgi no viņu atrašanās vietas.
 • Sporta aprīkojuma mazumtirgotājs, kas darbojas tikai tiešsaistē, ir izveidojis kampaņu. Lai gan viņš atrodas Jelgavā, preces tiek sūtītas klientiem visā valstī. Atrašanās vietas iestatījumos mazumtirgotājs ir atlasījis visus novadus, uz kuriem tiek sūtītas preces. Reklāmas tiek rādītas šajos novados esošajiem lietotājiem, kas meklē sporta aprīkojumu.
 • Brīvdienu māju īres uzņēmums Saulkrastos ir izveidojis kampaņu. Lai gan atpūtnieki ierodas no visas Latvijas, atrašanās vietas iestatījumos ir atlasīti Saulkrasti un tuvumā esošās pilsētas. Reklāmas var tikt rādītas visiem lietotājiem, kas meklē “īres piedāvājumu brīvdienām Saulkrastos”, neatkarīgi no viņu atrašanās vietas.

Norādījumi

Atrašanās vietas iestatījumu rediģēšana

Veidojot viedo kampaņu, varat izvēlēties atrašanās vietas iestatījumus. Lai pēc kampaņas izveides mainītu atrašanās vietas iestatījumus, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Atrodiet rediģējamo kampaņu.
 2. Kartītē “Atrašanās vietu un reklāmu grafiks” noklikšķiniet uz Rediģēt .
 3. Atveriet atrašanās vietas cilni un noklikšķiniet uz Rediģēt. Veiciet nepieciešamās izmaiņas.
 4. Noklikšķiniet uz Saglabāt.

Atrašanās vietas iestatījumu izvēle

Izvēloties reklāmas rādīšanas vietas, varat izvēlēties noteiktu rādiusu ap savu uzņēmumu vai arī konkrētus pasta indeksus, pilsētas vai reģionus. Mēs rādīsim jūsu reklāmu visās jūsu atlasīto apgabalu atrašanās vietās. Ja vienā kampaņā jums ir vairākas reklāmas, šīs kampaņas atrašanās vietas iestatījumi attieksies uz visām šīs kampaņas reklāmām.

Varat jebkurā laikā mainīt kampaņas atrašanās vietas iestatījumus.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.

Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
true
73067
false