Vietovės nustatymai išmaniosiose kampanijose

 • Skelbimai rodomi žmonėms, fiziškai arba reguliariai esantiems jūsų pasirinktose vietovėse ir besidomintiems jomis.
 • Vietovės nustatymus rinkitės atidžiai. Pasirinkite tik tas vietoves, kuriose įmonė vykdo veiklą. Jei nustatymai pernelyg plačios aprėpties, gali tekti mokėti už sąveikas su žmonėmis, kurie nėra potencialūs klientai.

Pastaba
Taikymas pagal vietovę pagrįstas įvairiais signalais, įskaitant naudotojų nustatymus, įrenginius ir elgseną platformoje. Be to, taikant pagal vietovę „Google“ deda visas pastangas, kad skelbimai būtų teikiami naudotojams, atitinkantiems jūsų vietovės nustatymus. Kadangi šie signalai skiriasi, 100 proc. tikslumas negarantuojamas visais atvejais.

Kaip visada, turėtumėte peržiūrėti bendrą našumo metriką. Taip lengviau užtikrinti, kad nustatymai atitiktų reklamavimo tikslus, ir atitinkamai juos pakeisti.

Kaip tai veikia

Kur rodomi skelbimai

Sistemoje „Google Ads“ nustatant vietoves, kuriose rodomi skelbimai, taikomi toliau nurodyti metodai.

 • Žmonėms, esantiems jūsų vietovėse: skelbimai gali būti rodomi žmonėms, kurie reguliariai būna arba yra linkę būti jūsų nustatytose vietovėse.
 • Žmonėms, besidomintiems įmonėmis šiose vietovėse: kai kurie žmonės, matantys skelbimus, nėra jūsų pasirinktose vietovėse, bet ieškodami jie gali įtraukti žodžių, susijusių su jūsų vietovėmis, pvz., pašto kodų ar netoliese esančių miestų pavadinimų. Skelbimus gali matyti žmonės, susidomėję jūsų pasirinktomis vietovėmis ir tokiomis įmonėmis kaip jūsų.
  • Jei nenorite, kad skelbimai būtų rodomi žmonėms, kurie nėra jūsų vietovėje, bet ieškodami įtraukia su jūsų vietove susijusių žodžių, galite susisiekti su palaikymo komanda.
Pavyzdžiai
 • Kaune esantis odontologijos kabinetas nustato kampaniją. Visi odontologo pacientai yra Kauno regione, todėl pasirenkami tokie kampanijos vietovės nustatymai, kad skelbimai būtų rodomi 40 km atstumu nuo kabineto adreso. Skelbimai rodomi žmonėms, esantiems šiame regione ir ieškantiems odontologo, taip pat žmonėms, ieškantiems pagal terminą „odontologas Kaune“, nepaisant to, kur jie yra.
 • Tik internetinę sporto įrangos prekybą vykdantis mažmenininkas nustato kampaniją. Nors įmonė įsikūrusi Marijampolėje, ji siunčia prekes klientams visoje šalyje. Pasirinkdama vietovės nustatymus ji nurodo visas valstijas, į kurias siunčia prekes. Įmonės skelbimai rodomi šių valstijų gyventojams, ieškantiems sporto įrangos.
 • Vasarnamių nuomos įmonė Juodkrantėje nustato kampaniją. Nors ji sulaukia poilsiautojų iš viso pasaulio, vietovės nustatymuose pasirenka Juodkrantę ir gretimas gyvenvietes. Šios įmonės skelbimai galėtų būti rodomi visiems žmonėms, ieškantiems pagal terminą „nuomojamas būstas atostogoms Juodkrantėje“, nepaisant to, kur jie būtų.

Instrukcijos

Kaip redaguoti vietovės nustatymus

Vietovės nustatymus galite pasirinkti kurdami išmaniąją kampaniją. Jei vietovės nustatymus norite pakeisti jau sukūrę kampaniją, vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis.

 1. Raskite norimą redaguoti kampaniją.
 2. Kortelėje „Vietovė ir skelbimų tvarkaraštis“ spustelėkite Redaguoti.
 3. Eikite į vietovės skirtuką ir spustelėkite Redaguoti. Redaguokite, ką reikia.
 4. Spustelėkite Išsaugoti.

Vietovės nustatymų pasirinkimas

Pasirinkdami, kur bus rodomas skelbimas, galite nurodyti tam tikrą spindulį aplink įmonę arba konkrečius pašto kodus, miestus ar regionus. Skelbimą rodome visose pasirinktų teritorijų vietovėse. Jei vienoje kampanijoje turite daugiau nei vieną skelbimą, tos kampanijos vietovės nustatymai bus taikomi visiems tos kampanijos skelbimams.

Kampanijos vietovės nustatymus galite bet kada pakeisti.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta

Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu
Paieška pagalbos centre
true
73067
false