Mga setting ng lokasyon sa mga Smart campaign

  • Lumalabas ang iyong mga ad sa mga taong aktwal o regular na nasa mga lokasyong pinili mo, at sa mga taong nagpakita ng interes sa mga lokasyong ito.
  • Pag-isipan nang mabuti at piliin ang iyong mga setting ng lokasyon. Piliin lang ang mga lokasyon kung saan nag-aalok ng serbisyo ang iyong negosyo. Kung masyadong malawak ang iyong mga setting, baka makapagbayad ka para sa mga pakikipag-ugnayan sa mga taong hindi naman potensyal na customer.

Tandaan
Ang pag-target sa lokasyon ay nakabatay sa iba't ibang signal, kabilang ang mga setting, mga device, at gawi ng mga user sa aming platform, at ito ang pinakamahusay na pagsisikap ng Google na maghatid ng mga ad sa mga user na natutugunan ang iyong mga setting ng lokasyon. Dahil nag-iiba-iba ang mga signal na ito, hindi ginagarantiya ang pagiging 100% tumpak sa bawat sitwasyon. Tulad ng dati, dapat mong suriin ang iyong mga pangkalahatang sukatan ng performance para makatulong sa pagtiyak na natutugunan ng iyong mga setting ang mga layunin mo sa pag-advertise at baguhin ang mga ito alinsunod dito.

Paano ito gumagana

Saan nakikita ang iyong mga ad

Ginagamit ng Google Ads ang mga sumusunod na pamamaraan para matukoy ang mga lokasyon kung saan makikita ang iyong mga ad:

  • Sa mga tao sa iyong mga lokasyon: Puwedeng lumabas ang iyong mga ad sa mga taong regular o mas malamang na nasa mga lokasyong na-set up mo.
  • Sa mga taong nagpapakita ng interes sa mga negosyo sa lokasyong ito: May ilang taong nakakakita sa iyong mga ad na wala sa mga lokasyong pinili mo, pero baka isinama nila ang mga salitang kaugnay ng iyong mga lokasyon sa kanilang mga paghahanap, gaya ng mga postal code o pangalan ng mga kalapit na lungsod. Makikita ang iyong ad ng mga taong nagpakita ng interes sa mga napili mong lokasyon at mga negosyong gaya ng sa iyo.
    • Kung hindi mo gustong ipakita ang iyong mga ad sa mga taong pisikal na wala sa lokasyon mo, pero nagsasama sa paghahanap ng mga salitang nauugnay sa iyong lokasyon, puwede kang makipag-ugnayan sa team ng Suporta.
Mga Halimbawa

Nagse-set up ng campaign ang isang dental office sa Los Angeles. Dahil nasa Los Angeles area ang mga pasyente ng dentista, nakatakda ang mga setting ng lokasyon ng campaign na magpakita ng mga ad hanggang 25 milya mula sa address ng opisina. Ipinapakita ang mga ad sa mga taong nasa lugar na ito na naghahanap ng dentista, at asa mga taong maghahanap ng "Dentista sa Los Angeles," saanman sila naroroon.

Nagse-set up ng campaign ang isang online-only na retailer ng mga kagamitang pang-sports. Bagama't nasa Minneapolis sila, nagpapadala sila ng mga produkto sa mga customer sa buong bansa. Para sa kanilang mga setting ng lokasyon, pinili nila ang lahat ng estado kung saan sila nagpapadala. Ipinapakita ang kanilang mga ad sa mga taong nasa mga estadong ito na naghahanap ng kagamitang pang-sports.

Nagse-set up ng campaign ang isang kumpanyang nagpapaupa ng bahay bakasyunan sa Cape Cod. Bagama't may mga nagbabakasyon sa kanila mula sa iba't ibang lugar sa buong mundo, pinili nila ang Cape Cod at mga kalapit na bayan para sa kanilang mga setting ng lokasyon. Puwedeng lumabas ang kanilang mga ad sa kahit na sinong naghahanap ng "Pinaparentahang bakasyunan sa Cape Cod," nasaan man sila.

Mga Tagubilin

Paano i-edit ang iyong mga setting ng lokasyon

Puwede mong piliin ang iyong mga setting ng lokasyon kapag gumawa ka ng Smart campaign. Para baguhin ang iyong mga setting ng lokasyon pagkatapos gawin ang campaign mo, sundin ang mga tagubilin sa ibaba.

  1. I-click ang Lahat ng campaign, pagkatapos ay i-click ang pangalan ng campaign na gusto mong i-edit.
  2. I-scroll pababa ang page. Sa ilalim ng "Mga setting ng iyong ad," i-click ang I-edit sa card na "Mga Lokasyon."
  3. I-edit kung kinakailangan.
  4. I-click ang I-save.

Piliin ang iyong mga setting ng lokasyon

Kapag pinipili kung saan ipapakita ang iyong mga ad, puwede kang pumili ng radius mula sa iyong negosyo o mga partikular na zip code, lungsod, o rehiyo. Ipapakita namin ang iyong ad sa lahat ng lokasyong nasasakupan ng mga lugar na pinili mo.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu